Op. Dr. MİRHAN TOSUN

 • Görev Yeri:

  Genel Cerrahi

 • Doğum Tarihi:

  30.11.1972

 • E-Posta Adresi:

  mirhan.tosun@reyaphastanesi.com.tr

 • Yabancı Dil:

  İngilizce, Almanca

 • Eğitim Bilgileri:

  1990-1996 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisans Mezuniyet

  2002 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Sınavı - Genel Cerrahi

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  İstanbul Tıp Fakültesi - Asistan 1996-2002

  Özel Safa Hastanesi - Genel Cerrahi Uzmanı 2002-2011

  Büyükçemece Kolan Hastanesi - Genel Cerrahi Uzmanı 2012-2012

  Gelişim Üniversitesi - Öğretim Görevlisi

  Özel Bağcılar Sefa Hastanesi - Genel Cerrahi Uzmanı 2012-2018

  Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi - Öğretim Görevlisi 2018-Halen

  Genel Cerrahi Uzmanı Reyap Hastanesi İstanbul 2018-Halen

   

   

   

   

 • Katıldığı Kurslar:

  2.Çukurova Gastro-intestinal hastalıklar ve Cerrahisi sempozyumu

  Çukurova tıp fakültesi - 23.03.2018 -25.03.2018 (72 Saat)

  5. National anda 3. Mediterranean Obezite Cerrahis ve Metabolik rahatsızlıklar Kongresi

  TOSS - 12.10.2017- 15.10-2017 (72 Saat)

  Obezite ve Metabolik Cerrahi Platformu -09.06.2017 - 10.06.2017 (48 Saat)

  13.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  ELCD - 19.04. 2017 - 22.04-2017(72 Saat)

  33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası

  Gastroenteroloji Derneği 22.11.2016-27.11.2016

  Çukurova İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi

  Çukurova Tıp Fakültesi 18.03.2016 - 20.03.2016 (72 Saat)

  10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği - 28.10.2015- 01.11.2015(72 Saat)

  Beniğn Koloproktolojik Hastalıklar ve İlkbahar Sempozyumu

  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği - 01.04.2014-01.04.2014

  Venöz Hastalıklar ve Varis Kursu

  Türk Cerrahi Derneği - 16.02.2014- 16.02.2014 (8 Saat)

  Laparoskopik Gastroözofageal Reflu Cerrahi Kursu

  Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği

  10. Ulusal Endoskopik Laparoskopi Cerrahi Kongresi

  Endoskopi ve Laparoskopik Cerrahi Derneği

  17.Ulusal Cerrahi Kongresi

  Türk Cerrahi Derneği

  9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Endoskopi ve Laparoskopik Cerrahi Derneği

  Cerrahi Gastroenteroloji

  İstanbul Tıp Fakültesi

  Kolon ve Rektum Hastalıkları

  İstanbul Tıp Fakültesi

  Eurosurgery 2000

  Türk Cerrahi Derneği

  Selim özafagus, mide, duodenum ve ince barsak hastalıkları kursu

  İstanbul Tıp Fakültesi

  Kötü huylu ve selim safra yolu hastalıkları

  İstanbul Tıp Fakültesi

  11.Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

 • Katıldığı Kongreler:

  1-) Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities): A new approach: oblique excision and primary closure of acute pilonidal disease Ciftci F, Abdurrahman I,Tosun M, Bas G İnt.J.Clin.Exp. M2014 Dec 15:7(12):5706-10

  2-) Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

  a) SB 14 Our Experiences on Patient of sleeve gastrectomy Çiftçi F, Tosun M 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 23-26 Kasım 2017

  b)SB-012 Laparoskopik İnguinal Hemi Onarımı TEP, TAPP: Tercih Yapalım mı? Çiftçi F, TOSUN M 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2015

  c) P 55 Our Experiences on patient in the early postoperative stage of sleeve gastrectomy

  Çiftçi F, TOSUN M 5th national and 3th Mediterranean Kongresi Obezite ve Metabolik Cerrahi 12- 15 Ekim 2017

  d) PS 151 Perfore apendisitte laparoskopik apendektomi güvenirlilği (2 Cerrahın deneyimi) Çiftçi F, TOSUN M 19.Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014