Op. Dr. Öğr. Üyesi DİCLEHAN ALİ DİCLE

 • Görev Yeri:

  Göz Hastalıkları

 • Doğum Tarihi:

  1980

 • E-Posta Adresi:

  diclehan.dicle@reyaphastanesi.com.tr

 • Yabancı Dil:

  İngilizce

 • Eğitim Bilgileri:

  1986-1998 Şişli Terakki Lisesi (Okul Birinciliği)

  1998-2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ( Birincilikle giriş, derece ile bitirildi)

  2004-2010 İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kliniği (TUS 10.’su olarak girildi)

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  2010-2011 Beytepe Asker Hastanesi (Askerlik)

  2011-2012 İstanbul Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)

  2012-2013 Van Muradiye Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)

  2013-2015 Tem Hospital 

  2015-2016 MedicalPark Gaziosmanpaşa Hastanesi 

 • Katıldığı Kurslar:

  TOD Şaşılıkta Cerrahi Prensipler Kursu

  TOD Çocuklarda Refraksiyon Ve Ambliyopi Tedavisi Kursu

  TOD Şaşılık Muayenesi, Motor Testler Kursu

  TOD Presbiyopi Kursu

  25. Ulusal Oftalmoloji Kursu – Nörooftalmoloji

  28. Ulusal Oftalmoloji Kursu – Retina Güncel Tanı ve Tedavi

  29. Ulusal Oftalmoloji Kursu

 • Yayınlar:

  Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi

  Okuloplastik Cerrahi

  Pediyatrik Oftalmoloji ve Şaşılık

  Retina Hastalıkları

  Glokom

  Uvea Hastalıkları

  Kornea Hastalıkları

   

  Tetikoğlu M, Erdokur O, Öztürk M, Dicle D, Elçioğlu M Premaküler Subhyaloid Kanamada Argon Lazer Tedavisi Retina-Vitreus 2010, Cilt 18, Sayı 1 S: 061-064

  Yeter C, Özarpacı S, Dicle D, Tunç Y, Akyol N; Peribulber Anestezi Sonrası Göziçi Basıncı; TOD 40. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:211

  Dicle D, Altın F, Utine CA, Çakır H, Akyol N; Orbscan ve Pentacam ile Farklı Keratometri Değerleri;  TOD 40. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s: 262

  Dicle D, Altın F, Karahan H, Akyol N; Odunsu Konjuktivit Olgusunda Topikal Siklosporin A Kullanımı; TOD 40. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:240

  Altın F, Dicle D, Tunç Y, Akyol N; Hordeolum Eksternum Tedavisinde Povidon İyodürün Etkinliği; TOD 40. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:181

  Altın F, Utine CA, Dicle D, Çakır H, Karahan H, Cinhüseyinoğlu N, Akyol N; Pentacam, Orbscan ve IOL Master ile Kornea Kırma Gücü Ölçümleri Karşılaştırılması; TOD 40. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:96

  Tunç Y, Altın F, Dicle D, Akyol N; Esansiyel Blefarospazm ve Hemifasyal Blefarospazmlı Olgularda Botulunium Toksin A Uygulamalarımız; TOD 40. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:120

  Özarpacı S, Ergen A, Özkök H, Dicle D, Cinhüseyinoğlu N; Pseudofak Sekonder Glokomlu Gözlerde Express İmplant Uygulaması; TOD 41. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:71

  Tunç Y, Ayoğlu İ, Yalçın E, Dicle D; Paralitik Şaşılıklarda Botox Uygulaması Klinik Sonuçlarımız; TOD 41. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:177

  Dicle D, Cinhüseyinoğlu N, Tetikoğlu M, Yılmaz T, Öz B, Altın F, Özarpacı S, Karahan H, Bingöl N, Özkan S, Tunç Y; Pseudoeksfolyasyonlu Katarakt Olgularında İntraoperatif Komplikasyonlarımız; TOD 41. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:286

  Dicle D, Altın F, Onurlu S, Karahan H, Cinhüseyinoğlu N, Elçioğlu M; Pentacam ve Gonyoskopi ile Elde Edilen İridokorneal Açı Değerlerinin Karşılaştırılması (Sözlü Sunu); TOD 42. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:93

  Yılmaz T, Altın F, Dicle D; Keratokonusta Sert Lens Uygulanması ;TOD 42. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:219

  Altın F, Dicle D, Öz B, Elçioğlu M; Paralitik Lagoftalmiye Bağlı Keratopati Tedavisinde Levator Kasına Botox Uygulama; TOD 42. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:395

  Öz B, Altın F, Öztürk M, Dicle D, Elçioğlu M; Blefaroplasti Sonrası Gelişen Papillit ve Makula Ödeminin Klinik Seyri; TOD 42. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:448

  Dicle D, Bürümcek E, Öztürk M, Ilgaz Y; Bir Olgu Nedeniyle Bietti’nin Kristallin Distrofisi; TOD 42. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:456

  Tetikoğlu M, Erdokur O, Öztürk M, Dicle D, Elçioğlu M; Premakular Subhiyaloid Kanamada Argon Lazer Tedavisi Distrofisi; TOD 42. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:471

  Dicle D, Serdaroğulları H, Tetikoğlu M, Yıldız A, Ayoğlu İ; Dar Açılı Glokom Nedeniyle N-Yag Lazer İridotomi Yapılan Hastalarda Pentacam ile Ön Kamara Açısı Değişimlerinin Değerlendirilmesi; TOD 43. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:114

  Dicle D, Serdaroğulları H, Altın F, Çalık B, Yılmaz T; Pseudofakik Hastalarda N-Yag Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Erken Dönemde Santral Kornea Kalınlığının Pentacam ile Değerlendirilmesi; TOD 43. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:123

  Altın F, Dicle D, Serdaroğulları S, Yıldız A; PRK Yapılan Olgularda Lipimix Kullanımı Etkinliği Değerlendirilmesi ;TOD 43. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:124

  Altın F, Dicle D, Öztürk M, Karahan H; Korneal Neovaskülarizasyonda Uygulanan Subkonjuktival Bevacizumabın Etkinliği; TOD 43. Ulusal Kongresi Son Duyuru ve Özet Kitabı s:153

 • Katıldığı Kongreler:

  ISRS/ AAO Meeting 2006

  ESCRS 15th Annual  Meeting

  9th Congress of the International Society of Dacryology and Dry Eye

  TOD 39. Ulusal Kongresi

  TOD 40. Ulusal Kongresi

  TOD 41. Ulusal Kongresi

  TOD 42. Ulusal Kongresi

  TOD 43. Ulusal Kongresi

  TOD 19. Yaz Sempozyumu – Optik Refraksiyon

  TOD 28. Bahar Sempozyumu

  TOD 30. Bahar Sempozyumu – Pediyatrik Glokom ve Pediyatrik Katarakt

  TOD 31. Bahar Sempozyumu

  TOD 34. Bahar Sempozyumu – Glokom

  TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi  1. Canlı Cerrahi Sempozyumu

  TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi  2. Canlı Cerrahi Sempozyumu

  TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi  3. Canlı Cerrahi Sempozyumu

  İstanbul Göz Canlı Cerrahi Günleri III

  2016 TOD Bahar Sempozyumu

  TOD 50. Ulusal Kongresi