Op. Dr. Öğr. Üyesi SULTAN BİŞKİN

 • Görev Yeri:

  Kulak Burun Boğaz

 • Doğum Tarihi:

  1980

 • E-Posta Adresi:

  sultan.biskin@reyaphastanesi.com.tr

 • Yabancı Dil:

  İngilizce

 • Eğitim Bilgileri:

  1998-2004 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Lisans
  2005-2010 Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzmanlık
  2012-2017 Bülent Ecevit Üniversitesi, KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Akademik Görev Yeri 

  Uzmanlık Tezi : Ankaferd Blood Stopperin Nazal Mukoza Üzerine Etkileri (Deneysel Hayvan Çalışması)
  Tez Danışmanı: Doç. Dr. Seyhan Alkan

  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 
  Yüksek Lisans Tezleri:
  Araş. Görev. Dr. Sevim Aydınlı’nın Tezi: Septorinoplastide Türk Lokumu Uygulamasında Bakteriyel Selüloz ile Fasyanın Karşılaştırılması: Deneysel Hayvan Çalışması, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 2013-2014

  2012-2013 5. Sınıf Koordinatör Yardımcılığı

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  2011-2012 Malatya Devlet Hastanesi

  2012-2017 Bülent Ecevit Üniversitesi

  2017 Kolan Hastanesi,Büyükçekmece, İstanbul

  2017 Reyap Hastanesi İstanbul, İstanbul

 • Yayınlar:

  ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  1. Biskin S, Damar M, Oktem SN, Sakalli E, Erdem D, Pakir O.  A new graft material for myringoplasty: bacterial cellulose . Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Nov;273(11):3561-3565.

  2. Bişkin S, Erdem D, Sakallı E.  Reply to the letter to the editor ''in response to: a better design is needed for clinical studies of chronic tympanic membrane perforations using biological materials'' 10.1007/s00405-016-4019-0.. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Nov;273(11):4047-4048.

  3. Bişkin S, Erdemir Uslu R, Şevik Eliçora S, Aydınlı S, Özdamar ŞO. Metastatic Chordoma of Tongue: First case report as known. ENT J , 2014

  4. Aydınlı S, Biskin S, Dinc AE, Ucal YO, Tekin İO, Kandemir NO.  Bacterial cellulose as a new graft model for the Turkish Delight technique in rhinoplasty. Ear, Nose & Throat Journal(2015)

  5. Selda Sarıkaya , Sultan Bişkin , Murat Damar , Mehmet Birol Uğur , Erdal Sakallı , Sibel Bektaş. Histopathological Effects of Fibrin Glue and Cyanoacrylate on the Maxillary Sinus. Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 63-8

  6. Damar M, Dinç AE, Erdem D, Aydil U, Kizil Y, Eravcı FC, Bişkin S, Şevik Eliçora S, Işik H. Pretreatment Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Salivary Gland Tumors Is Associated with Malignancy. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Jul 19

  7. Sakalli E, Celikyurt C, Biskin S, Erdurak SC. A novel myringoplasty technique: the placement of a complementary graft descending from the scutum to support an anterosuperior perforation. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Aug 11.

  8. Sakalli E, Celikyurt C, Guler B, Biskin S, Tansuker HD, Erdurak SC.  Surgery of isolated malleus fixation due to tympanosclerosis.  Eur Arch Otorhinolaryngolo 2014 Dec 14.

  9. Sakalli E Celikyurt C, Guler B, Biskin S, Tansuker HD, Erdurak SC.  The effect of stapes fixation on hearing results in tympanosclerosis treated by mobilization. Eur Arch Otorhinolaryngol 2014 Dec 4.

  10. Dinç AE, Damar M, Uğur MB, Öz II, Eliçora SŞ, Bişkin S, Tutar H. Do the angle and length of the eustachian tube influence the development of chronic otitis media? Laryngoscope. 2015 Sep;125(9):2187-92

  11. Damar M, Dinç AE, Eliçora SŞ, Bişkin S, Uğur MB, Öz İİ, Şerifoğlu İ . Does the Degree of Septal Deviation Affect Cribriform Plate Dimensions and Middle Turbinate Length? J Craniofac Surg. 2016 Jan;27(1):51-5.

  12. Sozen E, Biskin S, Yıldırım O, Coşkun BU, Basak T, Kayhan FT, Ddas B. Local and systemic effects of low dose transtympanic MTX: in vivo animal study J Laryngol Otol. Feb;127(2):148-52, 2013

  13. Yazici ZM, Sayin I, Kayhan FT, Bişkin S; Laryngopharyngeal reflux might play a role on chronic nonspecific pharyngitis: Eur Arch Otorhinolaryngol. Apr;267(4): 571-4. 2010

  14. Kayhan FT, Kaya H, Yazici ZM, Göksoy H, Biskin S, Erdur Ö. Bilateral sudden sensorineural hearing loss as a first sign of chronic myloid leukemia; İnt.Adv.Otol.6(2);288-290(2010)

  15. Damar M, Dinç AE, Şevik Eliçora S, Bişkin S, Erten G, Biz S . Facial Nerve Schwannoma of Parotid Gland: Difficulties in Diagnosis and Management. Case Rep Otolaryngol. 2016;2016:3939685.

  16. Eliçora SŞ, Dinç AE, Bişkin S, Damar M, Bilgin E. Bilateral Facial Paralysis Caused by Bilateral Temporal Bone Fracture: A Case Report and a Literature Review. Case Rep Otolaryngol. 2015;2015:306950.

  17. Sayın I, Bişkin S, Cakabay TT, Yazıcı ZM, Meriç A, Kayhan FT. Tuberculous lymphadenitis,; Kulak Burun Boğaz İhtisas Derg. 2010 Aug; 20(4):184-90.

  18. Damar M, Dinc AE, Elicora SŞ, Biskin S, Şerifoglu İ, Erdem D, Oz İİ.  Midface Osseous Dimensions are not Affected by Uncorrected Nasal Septal Deviation. Archives of Otolaryngology & Rhinology, 2015; (1):47-2

  19. M Damar, D Erdem, AE Dinç, SŞ Eliçora, İ Şerifoğlu, İİ Öz, S Bişkin, MB Uğur. Does Nasal Septal Deviation Have an Influence on Distribution Patterns of the Frontal Ethmoidal Cells? West Indian Medical Journal. 2016 Mar.

  ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER (PROCEEDING)

  1. Biskin S, Dinç AE, Eliçora SŞ, Işık H, Ağaoğlu H. Peritonsillar and parapharyngeal abcess after tonsillectomy. (Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014

  2. Bişkin S, Eliçora SŞ, Dinç AE, Aydınlı S, Uslu RE, Erten G, Özdamar ŞO. Dilde metastatik kordoma  olgu sunumu. .( Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014

  3. Şevik Eliçora S, Dinç AE, Bişkin S, Damar M, Kumbul YÇ. Dev epiglot kisti. .(Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 17-19 April 2014

  4. Şevik Eliçora S, Damar M, Dinç AE, Bişkin S,  Pakır O. Bilateral Submandibuler Gland MALT Lenfoma: Vaka Sunumu. .( Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014

  5. Şevik Eliçora S, Bişkin S, Damar M, Dinç AE, Erol E. Bilateral travmatik fasiyal paralizi: Vaka sunumu. .( Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014

  6. Dinç AE, Damar M, Uğur MB, Eliçora SŞ, Bişkin S, Tutar H, Öz İİ, Kumbul YÇ, Uzun R. Östaki tüpü açı ve uzunluğunun kronik otitis media gelişimindeki rolü. .(Oral presentation- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014

  7. Biskin S, Sozen E, Kayhan FT, Ucal YO, Dadaş B. The socioeconomical burden of the nasal poliposis in Turkey . 1.st meeting of the european Academy of  ORHNS in collaboration with EUFOS, June 27-30, Germany, 2009

  8. Yazıcı ZM, Kaya H, Bişkin S, Kayhan FT; Frontal sinüste dev mukosel; Olgu sunumu. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008

  9. Yazıcı ZM, Bişkin S, Kayhan FT . Erişkin dönem adenoidlerinde etyopatoloji. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008

  10. Kaya H, Bişkin S, Erdur Ö, Kayhan FT. Ani işitme kaybında nadir bir neden:KML. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008

  11. Yazıcı ZM, Bişkin S, Kayhan FT. Kronik faranjitte reflü araştırması. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008

  12. Yazıcı ZM, Kayhan FT,  Erdur Ö, Bişkin S. Wegener granülomatoziste KBB tutulumu:Olgu sunumu. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008

  YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VE KİTAPLARDA BÖLÜMLER 

  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 

  1. Hasan Deniz Tansuker, Erdal Sakallı, Cengiz Çelikyurt, Sultan Bişkin, Firuzan Köktürk, Burak Güler; Sınırlı timpanosklerozda mobilizasyon ve inkus interpozisyonu tekniklerinin ameliyat sonrası odyolojik sonuçlarının karşılaştırılması.  Praxis of ORL. Yıl: 2014  Cilt: 2  Sayı: 3  117-121

  2. Kayhan FT, Yazıcı ZM, Biskin S, Kaya H.  Frontal sinüste ciddi deformite oluşturan dev mukoselin kombine(external ve endoskopik)yaklaşımla eksizyonu: Olgu sunumu ;. KBB ve BBC Dergisi; 17(2): 74-7, 2009

  3.Yazıcı ZM Kayhan FT, Erdur Ö, Biskin S. Wegener granülomatoziste KBB tutulumu.; KBB ve BBC Dergisi17(2):62-5, 2009

  ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

  1. Dinç AE, Damar M, Kandemir NO, Bişkin S, Eliçora SŞ, Acarsan S. Laringeal fibrosarkom: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya

  2. Damar M, Pakır O, Dinç AE, Bişkin S, Eliçora SŞ. Ektopik intranazal diş: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.

  3. Damar M, Dinç AE, Bişkin S, Işık H, Udul P, Eliçora SŞ. Submandibuler bez pleomorfik adenomu: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.

  4. Damar M, Dinç AE, Eliçora SŞ, Bişkin S, Erten G, Biz S. İntraparotid fasiyal sinir schwannoma: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.

  5. Dinç AE, Damar M, Kumbul YÇ, Bişkin S, Eliçora SŞ. Periorbital dermoid kist: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.

  6. Bişkin S, Alkan S, Sozen E, Başak T, Oruç E, Dadaş B. Ankaferd Blood Stoperin Nazal Mukoza Üzerine Etkileri, 32. Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, 2010

  7. Topkar İ, Ucal YO, Sozen E, Bişkin S, Dadaş B. Larengeal Pemfigus;Nadir bir olgu. 32. Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, 2010

  8. Sozen E, Bişkin S, Coşkun BU, Kyhan FT, Başak T, Dadaş N. Transtimanik MTX’in Lokal ve Sistemik etkileri: Deneysel Hayvan Çalışması. 31.Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, 2009

 • Katıldığı Kongreler:

  • Katıldığı Kongreler:

    

  • 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi(Davetli konuşmacı), Antalya, 2014
   1. 37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi(Davetli konuşmacı), Antalya, 2014
   2. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi(Davetli konuşmacı), Antalya, 2014
   3. 12.Uluslararası KBB BBC Kongresi, 2016,Ankara
   4. 11.Uluslararası KBB BBC Kongresi, 2014,Ankara
   5. Baş-Boyun Tümörleri Canlı Cerrahi Kursu(Kurs başkanlığı)(TTB Kredisi 19,5), Zonguldak, 2014
   6. Uygulamalı Tiroid USG kursu(Kurs Başkanlığı), Zonguldak, 2014
   7. 29.Politzer Society Meeting, Antalya, 2013
   8. Burun ve Gözün Estetik Buluşması, Sapanca, 2013
   9. 2.nd Meeting Of European Academy of EAORL-HNS&CEORL, Nice 27-30 April France, 2013
   10. Vertigo Akademi,Kıbrıs, 2011
   11. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya, 2010
   12.  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası: 16-27 Şubat, İstanbul(DETAM), 2009
   13. 31.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2009, Antalya
   14. 10. Masterclass Sempozyumu 30. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra Uygulamalı Diseksiyon Kursu ve 2. Horlama ve Uyku Apnesi Kursu, 2009, İstanbul
   15. 1.st Meeting of the European Academy of ORL-HNS in Collaboration with EUFOS, June 27-30,2009, Germany
   16. 8. İnternational Cholesteatoma and ear surgery congress, Antalya, 2008
   17. 8. Uluslararası Katılımlı KBB-BBC Kongresi, 15-17 Mart, 2008
   18. Tiroid Anatomisi ve Cerrahisi Kursu: 4 Nisan, Ankara, 2008
   19. 6. European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head nad Neck Surgery:30 Mayıs-4 Haziran, Vienna, Austria,2007
   20. Fasyal Plastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar: Cerrahpaşa Medical Faculty Department of Ear Nose and Throat 19.Academic Week; İstanbul, 2006
   21. NörOtoloji Kongresi, Antalya, 2006
   22. Endoskopik Sinüs Cerrahisi: 15 Yıllık Deneyimlerin Paylaşımı, İstanbul, 2006
   23. Tiroid Cerrahisinde Yenilikler, Endoskoik Tiroid Cerrahisi: İstanbul, 2006
   24. Behbut Cevanşir Baş Boyun Kanserlerinde Tedavi Günleri,  İstanbul, 2006
   25. 8. İnternational İstanbul Otology/Neurotology Course, İncluding Cochlear İmplantation Workshop: İstanbul,2006
   26. Uluslaraarası Katılımlı KBB’de Ventilasyon obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi; 17-21 Mayıs, Antalya, 2006
   27. 7. Uluslararası katılımlı KBB-BBC Kongresi:23-25 Mart, 2006
  • Ödüller:

   Teşekkür Belgesi - Baş Boyun Tümörleri Canlı Cerrahisi Kursunun düzenlenmesindeki katkıdan dolayı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilmiştir.

 • Dernek ve Kuruluş Üyelikleri:

  Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği