İnterstisyel Akciğer Hastalığı

interstisyel-akciger-hastaligi

Akciğerin temel görevi vücuda oksijen sağlamaktır. Kana oksijen geçişini sağlayan ise akciğerdeki hava kesecikleridir (alveoller).

İntersiyel akciğer hastalıklarında alveol duvarında inflamatuar hücreler birikir. Hastalık ilerledikçe etraf bağ dokusu kalınlaşır, sertleşir, kana ve vücuda gerekli oksijen taşınması bozulur.

İnterstisyel akciğer hastalıkları kanser değildir ve bulaşıcı değildir. Sigara içimi, mesleksel veya çevresel tozlar (asbest, silika, kömür), bazı ilaçlar bu hastalığa sebep olabildiği gibi çoğunda neden bulunamayabilir.

Hastalarımız en çok kuru öksürük ve eforla artan nefes daralması şikayeti ile başvurur. Tanı için akciğer filmi ve akciğer tomografisi, solunum fonksiyon testi, arter kan gazı, bronkoskopi işlemi ve biyopsi kullanırız.

Tedavide interstisyel hastalığın nedeni ve hastanın genel durumu değerlendirilerek verilir. Kortizon tedavide kullandığımız bir ilaçtır. Oksijen konsantratörü, pulmoner rehabilitasyon, ileri vakalarda akciğer transplantasyon tedavinin diğer ayaklarıdır.

X