Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nöroloji, dünyayla nasıl etkileşim kurduğumuzun her yönünü belirleyen beynin ve sinir sisteminin anatomisi, işlevleri ve organik bozuklukları ile ilgilenir.
Nörologlar ise beyin ve sinir sistemi durumlarını incelemek, teşhis etmek ve tedavi etmek için birlikte çalışan doktorlardır.
Nörologlar, sinir sistemi hastalıklarının tedavisine yardımcı olmak için çığır açan tedaviler kullanmaktadır. Nörolojik teknoloji ve tedavilerdeki yenilikler inanılmaz bir hızla gelişiyor, nörolojik rahatsızlıkları tedavi etme yeteneği son on yıllarda hızla arttı ve önümüzdeki yıllarda katlanarak artmaya devam edecek.
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ (NÖROŞİRURJİ) UZMANLARI HANGİ HASTALIKLARLARI TEDAVİ EDER?
Beyin ve sinir cerrahisi, pek çok hastalığın tedavisinde rol oynar ve bu hastalıkların tümü, bulundukları konum dolayısıyla oldukça hassas ve kritiktir.
Nöroşirurji bölümünde tedavi edilen hastalıklar;
 • Beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörleri,
 • Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkları,
 • Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkları,
 • Hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışını,
 • Bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarını,
 • Kafa ve omurilik yaralanmalarını,
 • Beyin damarlarının tıkanıklıklarını,
 • Beyin kanamalarını,
 • Hipofiz bezi ve çevresindeki dokuların tümörlerini,
 • Başta el bileğinde ve dirsek seviyesinde sinir sıkışmaları (karpal tunel sendromu, ulnar oluk sendromu) olmak üzere her türlü periferik sinirleri ilgilendiren hastalıkları.
BEYİN TÜMÖRLERİ:
Beyinin bir bölgesinin hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle beyin tümörleri oluşur. Bu tümörler birincil ya da ikincil olarak sınıflandırılırlar.
Beynin kendi içindeki dokulardan kaynaklanıp büyüyen tümörlere birincil (primer), başka bir organdan kaynaklanıp beyne kadar yayılan tümörlere ikincil (metastatik) beyin tümörleri denir. Başka bir açıdan beyin tümörleri iyi huylu ve kötü huylu tümörler olarak iki sınıfta incelenir.
Klinik Bulgular:
Beyin tümörlerinin başlangıç bulguları ve bu bulguların şiddeti beyni tutulum yerine göre değişkenlik gösterir. Erken teşhisi çok önemli olduğu için bu semptomlardan birine sahipseniz nöroloji kliniğinden randevu almanız gerekir;
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Kusma,
 • Sara tarzında bayılma nöbetleri,
 • El ve ayaklarda kuvvetsizlik, uyuşma (felç belirtileri),
 • Konuşma bozukluğu,
 • Kişilik bozuklukları,
 • Bazı yeteneklerde (hesap yapma yazı yazma gibi) bozulma
Beyin Tümorlerinde Tanı:
Bu belirtiler kafa içi basıncının arttığı her durumda görülebilir. Bu şikayetler geliştiğinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ayrıntılı nörolojik değerlendirme ve gerektiğinde BT veya MR çekilmelidir.
BEL ve BOYUN FITIKLARINDA MİKROCERRAHİ YÖNTEMİ
Cerrahi olmayan yöntemlerle tatmin edici iyileşme sağlanamayan hastalar için ameliyatla tedavi tercih edilir.
Bel fıtığında cerrahinin amacı fıtıklaşmış disk dokusunun omurilik ve sinir köklerine yaptığı basıyı ortadan kaldırmak, siniri rahatlatmak böylece ağrı ve güçsüzlük belirtilerini azaltmaktır. Boyun fıtığı tedavisinde de aynı mantık geçerlidir.
Modern nöroşirurji pratiğinde en sık Mikroskopik Diskektomi yöntemi tercih edilmektedir. Bu yöntemle deri kesisi kısa tutulur ve dokulara fazla hasar vermeden (minimal invaziv) mikroskop eşliğinde fıtık dokusu temizlenir sinir rahatlatılır.
Mikrodiskektomi ile ameliyat edilen hastalara operasyonun ertesi günü genellikle yürümesine müsaade edilir ve aynı gün taburcu edilir. Takip eden günlerde bacak ağrısı bel ağrısı %80-90 oranında azalacaktır.
BEL KAYMASI (SPONDİLOLİSTEZİS) VE LOMBER KANAL DARLIĞI OPERASYONLARINDA 3 BOYUTLU TEKNOLOJİ
Omurgalardan biri herhangi bir nedenden dolayı öne doğru çıkar ve sıra bozulur. Bu da omurgamızın taşıma kapasitesini azaltacağından belimizde zorlanma yapar. Bel kayması belde ve bacaklarda ağrı, uyuşma, kuvvetsizlik ve idrar kaçırmaya neden olur.
Bel kayması doğuştan anatomik bir bozukluk  olabilir.  Sonradan gelişen bel kayması  aşırı zorlanma, belin kötü kullanımı ya da geçirilen bir kazanın sonucu da olabilir.
Bel kayması ayrıca belimizin dik durmasını sağlayan ligamanların ve eklemlerin zorlanmasına neden olur. Bu zorlanmayla faset eklemleri ve ligamanlar dengesiz kalınlaşıp sinir kanallarını daraltır omurilik ve sinir kökleri basısını arttırır.
Hatta bazı durumlarda vertebranın arka tarafındaki bazı kemik parçaları zamanla kopar ve kaymanın derecesi artar.
Yaşla birlikte ağırlık taşımayla aşırı ve dengesiz hareketlerle kemikler arasındaki kıkırdak disk dokusundaki su oranı azalır. Disk dokusu omurga kanalına doğru bombeleşir ve sertleşir.
Benzer nedenlerden dolayı omurga kemikleri arasındaki faset eklemler kalınlaşır, kanalın arka kısmında bulunan ve normalde yumuşak olan ligamentum flavum denen sarı lifler kalınlaşır ve sertleşir. Tüm bunlar spinal dar kanal dediğimiz sinirleri sıkıştıran ve rahatsızlık verici tablonun oluşmasına neden olur.
Bel kayması tedavisinde bel kemikleri titanyum vidalarla birbirlerine tutturularak kayma durdurulur. Bel kayması ameliyatları transpediküler titanyum vidalama sistemlerinin gelişmesiyle birlikte günümüzde güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.
Lomber kanal darlığında cerrahi olmayan tedavi yöntemlerine rağmen şikayetleri devam eden hastalara cerrahi tedavi seçenekleri önerilir.
Burada yapılan daralmış olan kemik kanalın genişletilmesi ve içinden geçen sinir dokusunun rahatlatılmasıdır. Dekompresyon, lomber laminektomi cerrahisi denen rahatlatma işlemine bazen titanyum vidalarla sağlamlaştırma stabilizasyon ve füzyon işlemleri eklenebilir.
Hangi hastaya hangi tedavi biçiminin uygulanacağına hastanın mevcut şikayetleri, fizik muayenesi ve görüntüleme bulgularıyla birlikte beyin ve sinir cerrahisi uzmanı değerlendirmesi sonrası hastanın beklentileri ve genel tıbbı durumu göz önünde bulundurularak karar verilir. Omurga cerrahisinde vida uygulamaları sık yapılan işlemlerdir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktorları

HEMEN RANDEVU AL

Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.   

2

HASTANE

126

UZMAN DOKTOR

1200+

PERSONEL

45

TIBBİ BİRİM

500000+

YILLIK HASTA SAYISI

X