Klinik Laboratuvar

Klinik Laboratuvar

Sözcük anlamı ’’canlı kimyası’’ olan biyokimya bilimi bütün canlıların yapısında bulunan kimyasal maddeleri ve oluşan kimyasal süreçleri incelemektedir.
Klinik biyokimya vücutta gerçekleşen biyokimyasal mekanizmaları moleküler düzeyde araştıran, hastalık nedenlerinin saptanması, tanı ve tedavi süreçlerinde hekimlere yardımcı olan bilim dalıdır.
Klinik laboratuvarlar, önleyici hekimlikte de çok önemlidir. Sağlıklı bireyler çeşitli testler yaptırabilir, bu testlerin  sonuçlarına göre olası hastalıklardan korunmak için önlem alabilirler.
Biyokimya Laboratuvarımızda Bulunan Cihazlar
Biyokimya laboratuvarında bulunan cihazlar, test sonuçlarının hassas ve duyarlı olmasını sağlayan bir faktördür. Bu sebeple kliniğimizde modern cihazlara yer vermekte ve periyodik olarak bakımını yaptırmaktayız.
Kliniğimizdeki cihazlar;
●      ROCHE c501 Cobas 6000 serisi otoanalizör
●      ROCHE e601 Cobas 6000 serisi otoanalizör
●      ROCHE e411 Cobas 4000 serisi otoanalizör
●      SYSMEX Xn-1000 SA-01 Hemogram
●      TCOAG marka Desting Plus Model Tam Otomatik Koagülametre
●      STAGO marka Start 4 Model 4 Kanallı Yarı Otomatik Koagülametre
●      KAPILLER Bilirubinmeter BR-501
●      Santrifujler
●      Mikroskoplar
Bu cihazlardan yararlanarak vücut sıvılarının, salgılarının ve dokularının normal ve patolojik hallerindeki bileşimleri analiz edilir.
Biyokimya laboratuvarımızda yapılan testler; Laboratuvar, en basit sistemlerden modern sistemlere kadar geniş bir ekipman yelpazesi kullanarak tam kan, serum  plazma ve diğer biyo sıvılarda çok çeşitli farklı biyokimyasal testleri gerçekleştirir. Laboratuvar faaliyetleri, her biri ayrı bir alanı temsil eden birkaç birim arasında dağılmıştır:
Acil Biyokimyasal Laboratuvarı
Acil durum testleri için 365 gün, 24 saat hizmet vermektedir. Acil durum laboratuvarı, esas olarak elektrolit, enzimler, gaz ve pH testlerini tam kanda ve vücut sıvılarında ve Troponin I HS, BNP, Prokalsitonin, Lamiktal, Laktat, Amonyak ve BhCG gibi diğer acil testleri yürütür. Hizmet, acil servis ve diğer hastane bölümlerine yöneliktir.
Rutin Kan Testi Ünitesi
Bu ünitede gerçekleştirilen testler arasında böbrek fonksiyonu, karaciğer, kalp, spesifik proteinler, lipit proteinleri, demir indisleri ve safra asidi izleme yer alır.
İmmünoloji Birimi
Bu birim, ELISA Yöntemi (ANA, APLA, ENA) ile çeşitli immünoloji testleri gerçekleştirir.
Endokrinoloji ve Kanser Belirteç Birimi
İnfertilite tedavisi, gerçek zamanlı PTH izleme ve βHCG testi için çeşitli hormonal kan testleri yapılır ve hipofiz ve bezlerin hormonal izlemesi yapılır. Ayrıca çeşitli kanser belirteçlerini test etmekten sorumludur.
Klinik Farmakoloji Birimi
Kanda çok çeşitli ilaç seviyesi testleri gerçekleştirir ve antibiyotiklerin ve konvülsiyon önleyici ilaçların izlenmesini içerir. 
Rutin İdrar Testi
Rutin idrar testi (mikroskopi dahil) ve çeşitli sıvıların testini içerir.
Özel Testler
G6PD, IgE, CTX (kemik metabolizması ölçümü), toplam homosistein (CVD, CAD endikasyonu), FLC (Multipl Miyelom tanısı ve takibi için kappa ve lambda zinciri) gibi bazı özel testler gerçekleştirilir.

HEMEN RANDEVU AL

Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır. 

2

HASTANE

126

UZMAN DOKTOR

1200+

PERSONEL

45

TIBBİ BİRİM

500000+

YILLIK HASTA SAYISI

X