Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, hem bir kişinin görünümünde iyileşme hem de hastalık, travma veya doğum bozukluklarının neden olduğu yüz ve vücut dokusu kusurlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili cerrahi bir uzmanlık alanıdır.
Bu bölümde tedavi alanının görünümü olduğu kadar işlevi de eski haline getirir ve iyileştirir. Merkezi sinir sistemi dışında anatominin herhangi bir yerinde ameliyat gerçekleştirilebilir.
Reyap Hastanesi İstanbul Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünde yapılan çeşitli ameliyatlar mevcuttur. 
Bu bölümde tedavi alanının görünümü olduğu kadar işlevi de eski haline getirir ve iyileştirir. Merkezi sinir sistemi dışında anatominin herhangi bir yerinde ameliyat gerçekleştirilebilir.
Reyap Hastanesi Çorlu plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümünde yapılan çeşitli ameliyatlar mevcuttur.
El Cerrahisi
Eliniz herhangi bir şekilde hasar gördüyse el cerrahisi durumunuzu iyileştirebilir. Böylece ağrıya neden olan ve bileğinizin ve parmaklarınızın gücünü, işlevini ve esnekliğini bozan hastalıklar tedavi edilebilir. Ameliyat, travma nedeniyle yaralanan parmakların ve ellerin işlevini normale yakın hale getirmeyi veya doğumda mevcut anormallikleri düzeltmeyi amaçlar.
Reyap Hastanesi’nde el cerrahisi ile tedavi edilen hastalık ve durumlardan bazıları;
●      Elde yumuşak doku enfeksiyonu
●      Sinir sıkışmaları ve yaralanmalaları (ulnar, median ve radial sinir)
●      Fleksör ve ekstansör tendon yaralanmalaları
●      Tendon transferi gerektiren sinir kesilerinin geç dönemleri
●      Amputasyonlar
●      Başparmak onarımları
●      Dupuytren kontraktürü
●      Sindaktili polidaktili gibi konjenital el anomalileri
●      Yanık nedeniyle sekel (sıklıkla kontraktür) gelişmiş el
Meme Rekonstrüksiyonu (Yeniden Oluşturma)
Hastanemizde gerçekleştirilen meme rekonstrüksiyonu, 2 farklı amaca hizmet edebilir.
Meme Rekonstrüksiyonu
Meme kanseri tedavilerinin bir parçası olarak ameliyat olan kadınlar, mastektomi ya da lumpektomi uygulanmış olabilirler. Memenin şeklini ve görünümünü yeniden oluşturmak için meme rekonstrüksiyon ameliyatı tercih edilebilir. Bunun için farklı meme rekonstrüksiyonu türleri mevcuttur. Bu seçenekler arasında, implant, TRAM flep, serbest flep seçenekleri veya bunların karışımı yer alır.
Tuberous Meme Onarımı
Ergenlik döneminde memelerin normal gelişimini kısıtlayan doğuştan bir anormallik, memelerin şekilsiz gelişimine yol açabilir. Ortaya çıkabilecek sorunlar arasında; areola altında yeterince cilt veya dolgunluğun olmaması, büyük, belirgin veya dışa doğru çıkıntı yapan bir areola, aşağı bakan veya sarkık meme uçları, yukarı ya da aşağı bakan göğüs uçları, dar göğüsler veşağı bakan göğüsler yer almaktadır. Durum, bir veya iki göğsü etkileyebilir ve hem kadınlarda hem de erkeklerde bulunabilir.
Kişinin düzeltmek istediği sorunlara göre bir tedavi planı oluşturulur.
Yanık Tedavisi
Hareket kabiliyetini kısıtlayan, his kaybına neden olan veya kozmetik olarak çekici olmayan bir yanık gibi şiddetli bir yaranız varsa, plastik cerrahi bir seçenek olabilir. Yanık tedavisi her türlü (haşlanma, alev, elektrik, kimyasal)  akut yanık ve sekeller için uygulanabilir.
Yaranız şiddetliyse, rekonstrüktif ameliyattan önce ölü dokunun çıkarılması için bir operasyon gerekebilir. Yanık tedavisinde deri greftleri, mikrocerrahi, serbest flap prosedürü ve doku genişlemesi en sık tercih edilen operasyonlardandır.
Maksillofasiyal Tümör- Travma Cerrahisi
Maksillofasial travma, yüz veya çenelerin herhangi bir şekilde yaralanmasıdır. Yüz travması ciltte yırtıklar, yanıklar, burun boşluğu veya sinüslerde tıkanma, göz çukuru yuvalarında hasar, çene kemiğinde kırık ve eksik veya kırık dişler ile ortaya çıkabilir.
En yaygın nedenler spor, kazalar, delici yaralanmalar ve şiddettir. Semptomlar ağrı, şişme, kanama, morarma ve uyuşmayı içerebilirken, yüz kemiklerindeki kırıklar da nefes alma, konuşma veya görme güçlüğüne neden olabilir. Çene-yüz travması beyin hasarı, hava yolu tıkanıklığı, aşırı kanama veya şok gibi ciddi veya yaşamı tehdit eden semptomları da içerebilir.
Çene-yüz travmasının tedavisi, yaralanmanın tipine ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Tedavi, kapsamlı bir fiziksel muayene ve röntgen de dahil olmak üzere yapı ve sistemlerin dikkatli ve sistematik bir değerlendirmesini içerecektir. Bazı durumlarda, şişlik azalıncaya veya daha ağır yaralanmalar çözülene kadar teşhis ve tedavi ertelenmelidir.
Maksillofasial Travma Onarımı
  • Yumuşak doku onarımı
  • Primer sütür ya da fleplerle onarım
  • Frontal sinüs, orbita, zigoma, maksilla, nazal kemik ve mandibula fraktür fiksasyonları
  • Tümör
  • Özellikle bazal ve skuamöz hücreli kanser eksizyonu sonrası ya da travma nedeniyle skalp, burun, dudak, yanak ve göz kapağı ve çene (mandibula ve maksilla) rekonstrüksiyonu (onarımı)
Fasial Paralizi
Fasial paralizi sonrası sinir onarımı, kaş, göz kapağı, yanak ve dudak tedavileri
Yarık dudak ve damak cerrahisi
Yarık dudak, damak ve yarık dudak burnu tedavi edilebilen durumlardır.
Hamileliğin ilk haftalarında dudak ve/veya damağın orta hatta, çeşitli sebeplerle birleşememesinden kaynaklanan, aile ve yarık dudak damak ekibinin uzun yıllar birlikte hareket etmesi gereken ve uygun yaklaşım ile yüz güldürücü sonuçlar veren bir hastalıktır.
Tümör Cerrahisi
Deride ortaya çıkan iyi ya da kötü huylu tümörlerin çıkarılması ve oluşacak defektin primer onarım, deri grefti ya da fleplerle kapatılması işlemidir. Tümör cerrahisi ile tedavi edilen İyi huylu tümörlerin en yaygını nevüsler ve kistlerken kötü huylu tümörlerden en çok görülenleri, bazal hücreli, skuamoz hücreli kanser ve malign melanomdur.
Lenfödem Cerrahisi
Lenfödem, ekstremitelerde (kollar ve/ veya bacaklar) ağrılı şişlik ile karakterize bir durumdur. Şişlik, lenf düğümleri artık vücudun bir bölgesinden lenf sıvısının uygun şekilde boşaltılmasını kolaylaştırmadığında meydana gelir.
Lenfödem için cerrahi tedavi seçenekleri arasında, lenfatik damarların vücudun venöz sistemine bağlandığı ve boşaltıldığı lenfatik bypass prosedürleri ve lenf düğümlerinin vücudun bir bölümünden toplandığı ve etkilenen bölgeye cerrahi olarak implante edildiği vaskülarize lenf nodu transferi yer alır.
Lenfödem teşhisi konulduktan sonra, ekstremite kaldırma, cilt bakımı, elastik çoraplar, fizik tedavi ve pnömatik kompresyon cihazları dahil en kısa sürede cerrahi olmayan tedaviye başlanır. Bu tedaviler, faydalı olmakla birlikte hastalar için külfetli olabilir ve ömür boyu bağlılık gerektirebilir. Semptomları kontrol altına almak için cerrahi olmayan tedavi yetersiz olduğunda lenfödem cerrahisi uygun olabilir.
Akut- Kronik Yara İyileşmesi
Tüm vücut yüzeyinde, yani saçlı deriden ayak tırnağına kadar olan bölgede, yeni oluşmuş ya da çeşitli negatif faktörlerle (yaş, diyabet, venöz ya da arteriyel yetmezlik, obezite, radyodermatit vs.) kronikleşmiş yaraların kapatılması (sekonder iyileşme- pansuman, deri grefti, doku genişletme – ekspander ya da flep – mikro cerrahi yöntemle ya da pediküllü) mümkündür. Bunu sağlayan pek çok yöntem mevcuttur.
Göğüs Duvarı Onarımı
Bypass sonrası torakotomi hattının kronikleşmesi, tümör, travma ve meme kanseri nedeniyle oluşan radyoterapi yaraları ve meningomyeloselin onarımı gerçekleştirilebilir.
Karın Duvarı Onarımı
Batın ön duvarında travma, enfeksiyon ya da insizyonel fıtık ve sekonder açık yara onarımı, VAC sonrası deri grefti veya bölgesel fleplerle onarım gerçekleştirilebilir.
Alt Ekstremite ve Ayakta Yara Kapatma
Özellikle diabet sonrası, atonik-geçmeyen ya da travma sonrası gelişen yaraların  VAC + greft veya flep (mikrocerrahi ya da bölgesel fleplerle) ile kapatılması sağlanır.
Perine Onarımı
Tümör cerrahisi sonrası gelişen vajina defekt onarımı, özellikle enfeksiyon sonrası gelişen perine bölgesinin diğer cilt defekt onarımları mümkündür.
Bası Yarası Tedavisi
Bası nedeniyle sakral, trohanterik, iskial bölgelerde ortaya çıkan atonik yaraların pansuman veya lokal fleplerle onarımı gerçekleştirilir.
Estetik Cerrahi
Estetik cerrahide esas amaç, hastanın mutlu olmasıdır. Estetik cerrahi hastasının değerlendirilmesinde cerrah genellikle potansiyel tedavi planına hastanın gençleşmesine, daha genç ve tazelenmesine yol açan veya hastaya daha önce sahip olmadığı bir şeyi veren bir plan olarak bakabilir. Herhangi bir estetik cerrahi uygulamasının küçük bir kısmı, travmaya bağlı olanlar veya patoloji sonrası tedavi gibi edinilmiş yüz deformitelerinin düzeltilmesi ile de ilgilenecektir.
Estetik cerrahi, pek çok işlemi kapsayabilir ve bunlar, farklı sorunlara cevap verir. Hastanemizin estetik cerrahi bölümünde uyguladığımız prosedürler;
●      Rinoplasti
●      Yüz Germe
●      Alt-Üst Bleferoplasti
●      Orta Yüz Germe
●      Meme Büyütme- İmplant ve/veya Yağ Enjeksiyonu
●      Meme Küçültme
●      Meme Dikleştirme (Mastopeksi)
●      Kepçe Kulak Onarımı
●      Liposuction
●      Karın Germe (Liposuction ile veya tek başına)
●      Jinekomasti (Liposuction ile, nadiren cerrahi eksizyon)
●      Brakioplasti (Kol Germe)
●      Thigh Lift (Uyluk Germe)
●      Gluteal ve Bacak Protezi
●      Botox – Dolgu
Penis Cerrahisi
Penis cerrahisi, büyütme ve eğriliği düzeltme gibi kozmetik amaçlarla veya hipospadias gibi hastalıkların tedavisi için tercih edilebilir. Bu amaçları yerine getirebilen pek çok prosedür mevcuttur.
Peyronie Hastalığı
Peyronie hastalığı, penisin derisinin altındaki plağın bağlantı dokusunun sebep olduğu bir hastalıktır. Plak geliştikçe çevredeki dokuları çeker ve genellikle bir ereksiyon sırasında penisin kıvrılmasına veya bükülmesine neden olur. Penisteki eğrilik, ereksiyonları ağrılı hale getirebilir ve cinsel ilişkiyi ağrılı, zor veya imkansız hale getirebilir.
Peyronie hastalığını tedavi eden çeşitli ameliyat türleri vardır. Doktor, penisdeki plağı inceler ve en iyi ameliyat türüne karar verir. Ultrason sayesinde plağın tam yeri ve boyutu öğrenilir. Tedavi için graf, plikasyon ve implantasyon gerçekleştirilebilir.
Hipospadias
Hipospadias, üretranın açıklığının penisin ucu yerine alt tarafında olduğu bir doğumsal hastalıktır. Üretra, idrarı mesaneden alıp vücudun dışına atan tüptür.
Hipospadias yaygın bir durum olup cerrahi genellikle çocuğun penisinin normal görünümünü geri kazandırır. Hipospadiasın başarılı tedavisi ile çoğu erkek normal idrara çıkma ve üremeye sahip olabilir.
Hipospadias türlerinin çoğu, ayakta tedavi ile yapılan tek bir ameliyatla düzeltilebilir. Bazı türleri, defekti düzeltmek için birden fazla ameliyat gerektirir. Üretral açıklık penisin tabanına yakın olduğunda, cerrahın idrar kanalını uygun pozisyonda yeniden yapılandırmak ve hipospadiası düzeltmek için sünnet derisinden doku greftleri kullanması gerekebilir.
Penis Büyütme
Penis büyütme ameliyatı, penisin uzunluğunu veya çevresini artırmayı amaçlayan bir işlemdir. Cerrahi, penisin boyutunu artırmak için silikon implantların yerleştirilmesini, yağ hücrelerinin transferini veya deri greftlerinin kullanılmasını içerebilir. Diğer yaklaşımlar, daha uzun bir penis görünümü vermek için kozmetik cerrahi şeklini alabilir.
Mikropenis isimli hastalık durumunda (penisin 7,5 santimetreden kısa oluşu) ameliyat gereklidir. Hem cinsel ilişki hem de idrara çıkma için yeterince çalışan bir penis ameliyat gerektirmez. Ancak isteğe bağlı olarak da bu işlem gerçekleştirilebilir.
Liposuction, süspensör ligament serbestleştirme ve Z plasti ile yaklaşık 1 – 1.5 cm’lik uzunluk elde edilir.
Saç-Sakal Ekimi (Hair Plantation)
Saç-sakal ekimi son yıllarda oldukça popüler bir işlemdir. Günlük koşuşturma içinde yeni ekim yapılmış biriyle karşılaşma olasılığı fazladır. Ülkemiz bu alanda önemli sağlık turizm üslerinden biri haline gelmiştir.
Saç Ekimi
Alın saç çizgisi çerçevenin üst kısmını oluşturur. Alın çizgisi geriye gittikçe çerçevenin üst kısmı ortadan kalkar ve nispeten yaşlı bir görünüm ortaya çıkar.
Saç dökülmesini belirleyen en önemli faktör genetik yatkınlıktır. Çevresel faktörler katkı sağlasa da dökülmenin baş sorumlusu androjen reseptörlerinin bu hormona olan duyarlılığıdır. Androjen ya da testosterona duyarlılık özellikle saçlı derinin ön ve tepe bölgesindedir.
Dökülmeye yatkınlık olmasa da yaş ilerledikçe bir miktar açılma normal kabul edilebilir. Normal kabul edilen açılma miktarı yaşa göre değişkenlik gösterir, örneğin 30’lu yaşlarda %30 dökülme normaldir.
Açılma miktarı bu oranın üzerinde ise anormal kabul edilir. Günde 100 tane kılın dökülmesi de normaldir. Ancak dökülenlerin yerine yenisi çıkar. Saçlı derideki kıl döngüsü ortalama 2 yıl sürer ve anajen, telojen ve katajen evrelerinden oluşur.
Her saç kılı döngünün farklı zamanındadır. Saçlı derideki kılların %85’i anajen, yani aktif büyüme fazındadır. %15’i ise dinlenme ya da telojen safhasında iken çok az bir kısmı katajen ya da dökülme safhasında bulunur. Saç köklerinin yeniden oluşması bu alanda bol bulunan kök hücreler sayesindedir.
Saç şeklini belirleyen kılın yapısıdır. Kılın kıvırcık ya da düz, siyah ya da açık renk, ince ya da kalın olması önemlidir. Saç ekiminde kaliteyi arttıran özellikler kılın siyah, kalın ve düz olmasıdır.
Saç yoğunluğu her santimetrekaredeki foliküler ünite anlamını taşır ve oksipital, yani greftlerin temin edildiği bölgedeki sayı 50 ile 160 arasında değişir. Ekim için ideal oran santimetrekareye 25-35 folliküldür. 25’in üzerindeki yoğunluğu elde etmek teknik olarak zordur ve greft tutma başarısı düşebilir.
En sık kullanılan ekim yöntemleri:
●      FUT (foliküler ünite transplantasyonu) 
●      FUE (foliküler ünite ekstraksiyonu)
FUT’ta oksipital bölge, yani ense yukarısından şerit çıkarılarak masada greftlere ayrılır.
Transvers, iki kulak arasına uzanan iz bırakır ve ülkemizde çok nadiren tercih edilir. FUE yönteminde ise greftler punch ile ünite şeklinde alınır.
Bu yöntemde iz toplamda daha fazla olsa da alana dağıldığı için geri kalan kıllar ile rahatlıkla gizlenir. Ülkemizde esas olarak bu yöntem kullanılmaktadır, biz de bu yöntemi tercih etmekteyiz.
Ekim yani transfer yöntemi iki metotta da aynıdır. Bir seferde ortalama 3000 mikrogreft (ortalama 1-3 kıl barındıran deri parçası)  kullanmak mümkündür. Bu sayı daha üst rakamlara çıkartılabilirse de toplam işlem süresi uzar ve hasta tolerasyonu azalabilir.
Eğer yeterli kaynak varsa ertesi gün ikinci bir seans uygulamak daha uygun olacaktır. Beyazlamış saçlarda da FUE işlemi yapılabilir. Öncelikle saçlar işlemden hemen önce siyah boya ile boyanarak bir süre beklenir. Kılın siyaha dönmesi alımı ve bu sıradaki kaybı önler.
FUE yönteminde el ile manipüle edilen kalem şeklinde punch aleti veya ucuna yine punch takılan (0.7-1 mm çaplı) düşük devirli mikromotorlar kullanılabilir. İki aletin de artı ve eksi tarafları vardır. Biz mikromotor ile greft almayı tercih etmekteyiz.
Ekimden önce saç muayenesi yapılarak saçlı derinin kompozisyonu çıkarılır. Dökülme Hamilton-Norwood sınıflamasına göre hangi mertebededir, alıcı sahada kıl durumu nedir, verici sahanın (iki kulak arası oksipital bölge) kıl yoğunluğu, kalınlığı ve rengi nedir sorularına cevap aranır.
Kadınlar için Ludwig sınıflaması kullanılır ve dökülme paterni erkeklere göre farklıdır. Aspirin, E vitamini gibi kan sulandırıcılar operasyondan bir hafta önce kesilir ve bu sürede alkol alınmaması tavsiye edilir. Aksi takdirde işlem esnasında ortaya çıkan kanama greft alımını güçleştirir.
İşlem hafif bir sedasyon eşliğinde, saç ekimi için özel tasarlanmış masaya yüzüstü yatılması ve alıcı bölgeye lokal anestezi uygulanması ile başlar. Greft alımı 3000 greft için ortalama 2 saattir. Bu süre derinin yapısına göre artıp azalabilir. Alınan greftler petri kaplarının içinde ve buz akülerinin üzerinde ekime hazırlanır. Alım işlemi bittiğinde işlem yapılan bölge gazlı bez ile sarılarak hasta bir müddet dinlendirilir.
Oturur pozisyona getirilen hastanın baş bölgesinde daha önceden planlanan sahaya lokal anestezi yapılır. Slit ya da yarma tekniği ile greft yerleştirmek için delikler açılır ve mikrogreftler önde tekli, geriye doğru gidildikçe ikili üçlü olacak şekilde özel aletlerle bu deliklere yerleştirilir.
Ekim tamamlandıktan sonra bu bölge kapatılmaz. Sadece verici saha kapalıdır. Ağrı kesici önerilerek hasta 3 gün sonra kontrole ve yıkamaya çağrılır. Bol miktarda krem ekim bölgesine sürülerek yarım saat kabukların yumuşaması beklenir ve sadece duş fıskiyesinin tazyiki ile krem uzaklaştırılır. Bu işlem hastaya öğretilerek 10.güne kadar yapması istenir.
10. gün greftlerin etrafında bulunan kabuklanmalar tamamen dökülmüş olur. 2-3 mm’lik erken dönem uzamayı takiben, yani  işlemden yaklaşık 1 ay sonra, kılların fazları dinlenme (telojen) safhasına döner ve dökülmeye başlar. Bu dökülme normaldir. 3-4. aydan itibaren yeniden uzamaya başlarlar ve son halini 9. ay civarında alır. Yeni bir seans bu aşamadan sonra uygundur.
Verici saha 3. günden sonra açık bırakılır. Saçlar uzadıkça alınan kıllar örtülür ve alınmamış gibi görünür. Alınan kıllar tekrar çıkmaz. Burada yapılan işlem seyreltmedir ve %60’a kadar seyreltme, kıl yapısına da bağlı olarak alınabilir. Saçın yönü aşağıya doğru olduğundan kısa sürede alımın etkileri ortadan kalkar.
İleri derecede (Hamilton 7 gibi) saç dökülmelerinde ekim uygun olmayabilir ya da beklentileri karşılamayabilir. Böyle durumlarda alternatif yöntemler önerilmektedir. Bazen de alıcı saha deri ya da kıl özellikleri açısından ekim için yetersiz olabilir.
Erken yaşlarda aşırı dökülme gerçekleşirse PRP ve saç mezoterapisi gibi yöntemlerle dökülme durdurulabilir. Ancak bu yöntemlerin dezavantajı, tedavinin etkisinin uygulandığı sürece görülüyor olmasıdır. Tedaviden birkaç ay sonra dökülme, kaldığı yerden devam eder.
Bu amaçla kullanılan ilaçların başında oral yoldan kullanılan finasterid ve lokal uygulanan minoxidil gelmektedir. B vitamin kompleksleri ve dexpanthenol ampuller ile bir karışım yapılarak saçlı deriye mezoterapi yapılabilir.
Sakal Ekimi
Erkeklerde sakal bölgesinde yanık, enfeksiyon gibi herhangi bir nedenle skar gelişmişmesi halinde kamuflaj için saç ekimi uygulanarak tatmin edici sonuçlar alınabilir. Skarlı bölgeyi çıkarıp dikmek uzun ve belirgin izler bırakır. Uygun şekilde ve kenar kıl yoğunluğuna göre ekilmiş sakal ise mükemmel kamuflaj sağlar.
Sakal ekimi prosedürü, saç ekimiyle benzerdir. Bu tedavi yöntemi için de FUT veya FUE tercih edilir. Her iki prosedürde de başın arkasından 2.000 ila 5.000 veya daha fazla saç folikülü grefti alır, genellikle kulaklarınızla aynı seviyede veya biraz daha aşağıdadır ve bunlar yüze yerleştirilir. Greft, ekilen bir saç köküdür.
Yapılan işlemin türüne bakılmaksızın 3 veya 4 ay içerisinde ekilen saç kökleri yerine oturtulmalı ve uzamalıdır. 8 veya 9 ayda, sanki her zaman oradaymış gibi tedavi edebileceğiniz dolu, sağlıklı bir sakalınız varsa sakal ekiminin başarılı olduğunu anlarsınız.
Hem FUE hem de FUT doğal görünümlü sakallar ortaya çıkarabilirken FUT ile ekilen sakallar, daha dolgun olma eğilimindedir. Bunun nedeni, bir deri şeridi çıkarıldığında genellikle daha fazla folikülün toplanmasıdır. Yani amacınız daha kalın görünen bir sakalsa, FUT’u düşünün.
Sakal ekimi başarısızlığı nadirdir ve genellikle işlemi yapan kişinin hatasına bağlıdır. Bu nedenle deneyimli bir saç restorasyon cerrahı seçmek önemlidir.

Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Doktorları

HEMEN RANDEVU AL

Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.

2

HASTANE

126

UZMAN DOKTOR

1200+

PERSONEL

45

TIBBİ BİRİM

500000+

YILLIK HASTA SAYISI

X