Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi bölümü, kanser tanısı almış hastaların yüksek enerjili radyasyon üreten özel cihazlarla tedavi edildiği birimdir.
Kanser tedavisinde karşılaşılan en büyük sorun tedavi sırasında yalnızca kanser hücrelerinin değil, sağlam dokuların da etkilenmesidir. Günümüzdeki modern teknoloji cihazlar ile bu ayrım çok net bir şekilde yapılabilmekte ve yan etkiler en az düzeye indirilebilmektedir.
Kliniğimizde Uygulanan Tedavi Yöntemleri
Radyasyon onkolojisi, hem kötü huylu hem de iyi huylu tümörlerin iyonlaştırıcı radyasyonla tedavisine adanmış bir klinik tıp dalıdır. Bu sebeple kullanılan pek çok tedavi tekniği vardır ve doktor, bu yöntemlerden birini kişisel faktörler ve hastalığın özelliklerine göre seçer.
3D-CRT (Konformal Radyoterapi)
3D CRT, hastanın tümörünün ve yakındaki organ ve dokularının üç boyutlu görüntülerini oluşturmak için görüntüleme teknolojilerinin kullanımını içeren gelişmiş bir tekniktir. Bu ayrıntılı bilgileri kullanarak tümöre konsantre bir radyasyon dozu vermek için oldukça spesifik bir plan geliştirebilir.
Sonuç olarak, daha yüksek ve daha etkili bir radyasyon dozu, doğrudan kanserli hücrelere verilebilir. Aynı zamanda çevredeki sağlıklı dokular tarafından alınan radyasyon miktarı da önemli ölçüde azaltılabilir.
3D-CRT genellikle şu kanser türlerinde kullanılmaktadır;
●      Beyin kanseri
●      Baş ve boyun kanseri
●      Karaciğer kanseri
●      Akciğer kanseri
●      Prostat kanseri
IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)
IMRT, radyasyonu hesaplamak ve farklı açılardan doğrudan kanser hücrelerine iletmek için gelişmiş bilgisayar programları kullanan bir kanser tedavisi türüdür. Kanserli kişilerin, etrafındaki sağlıklı dokulara ve organlara verilen zararı sınırlarken daha yüksek, daha etkili radyasyon dozları almasını sağlar. Böylece tedavinin başarı oranı artar ve yan etki olasılığını azalır.
IMRT, prostat kanseri, baş ve boyun kanserleri, akciğer kanseri, beyin kanseri, mide-bağırsak kanserleri ve meme kanserini tedavi etmek için sıklıkla kullanılmaktadır çünkü kısmen bu tümörler vücuttaki kritik organ ve dokulara yakın konumlanma eğilimindedir. Aynı zamanda lenfoma, sarkoma, jinekolojik kanserleri tedavi etmek ve pediatrik kanserleri tedavi etmek için de kullanılabilir.
VMAT (Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)
VMAT, tedavi makinesi dönerken sürekli olarak radyasyon dozu veren yeni bir radyasyon tedavisi tekniğidir. Bu teknik, tümörü çevreleyen organların dozunu en aza indirirken tümöre etki eden radyasyon dozunu doğru bir şekilde şekillendirir.
VMAT prosedürü, 3D-CRT işlemine benzer şekilde genellikle yaklaşık 20 dakika sürer ve diğer radyoterapi tedavileriyle aynı tip radyasyonu kullanır. VMAT da IMRT gibi kritik bölgelerde bulunan tümörlerin tedavisinde tercih edilir.
IGRT (Görüntü Eşliğinde Radyoterapi)
IGRT, radyasyon tedavisi sırasında tedavinin kesinliğini ve doğruluğunu iyileştirmek için görüntülemenin kullanılması tekniğidir. IGRT, akciğerler gibi vücudun hareket eden bölgelerindeki tümörleri tedavi etmek için kullanılır. Radyasyon tedavisi makineleri, doktorunuzun tedavi öncesinde ve sırasında tümörü görüntülemesine izin vermek için görüntüleme teknolojisi ile donatılmıştır.
Bu görüntülerin simülasyon sırasında alınan referans görüntülerle karşılaştırılmasıyla, hastanın konumu ve/ veya radyasyon ışınları, radyasyon dozunu tümöre daha kesin olarak hedefleyecek şekilde ayarlanabilir.
SRS (Stereotaktik Radyoterapi)
SRS, beynin fonksiyonel anormalliklerini ve küçük tümörlerini tedavi etmek için kullanılan cerrahi olmayan bir radyasyon tedavisidir.
Geleneksel tedaviye göre daha az dozda radyasyon verilebilir ve bu da sağlıklı dokunun korunmasına yardımcı olabilir. SRS şu anda vücuttaki kötü huylu veya iyi huylu küçük-orta büyüklükteki tümörlerin ve aşağıdakiler dahil olmak üzere yaygın hastalık bölgelerinin tedavisinde kullanılmaktadır;
●      Akciğer
●      Karaciğer
●      Karın
●      Omurga
●      Prostat
●      Baş ve boyun
SBRT (Stereotaktik Vücut Radyoterapisi)
SBRT, sağlıklı dokuya verilen zararı en aza indirirken kanser hücrelerine son derece hassas, çok yoğun dozlarda radyasyon veren bir kanser tedavisidir. SBRT, radyasyonun kanser hücrelerine daha kesin bir şekilde iletilebilmesi için bir tümörün tam üç boyutlu konumunu belirleyen gelişmiş görüntü kılavuzluğunun kullanılmasını içerir.
SBRT genellikle küçük, erken evre akciğer kanseri ve pankreas kanseri veya akciğere, karaciğere, adrenal beze veya omurgaya yayılmış kanserleri tedavi etmek için kullanılır.
Tüm ve yarı beden foton ışınlamaları
Toplam vücut ışınlaması (TBI), mega gerilim foton ışınları kullanarak hastanın tüm vücuduna tek tip bir doz sağlayan özel bir radyoterapötik tekniktir.
Bu tür geniş alan teknikleri, tüm vücudun ışınlanmasını, yarım vücut ışınlamasını ve toplam düğüm ışınımını kapsar. TBI, genellikle kemik iliği transplantasyonundan önce bir sitoredüktif hazırlık rejiminin bir parçası olarak kullanılır. 
Yarı vücut ışınlaması (HBI), birçok bölgeyi aynı anda tedavi etme avantajına sahiptir ve hastalığın daha fazla gelişmesini önlemek veya geciktirmek için kullanılır. HBI’nın iyi bir ağrı giderici etkisi olduğunu mevcuttur ve özellikle prostat ve meme kanserli hastalarda HBI, ağrıyı önemli oranda azaltır. Ancak geniş bir alana uygulandığı çevredeki sağlıklı dokularda bu tedaviden etkilenebilir.
Kliniğimizde Tedavi Edilebilen Hastalıklar
Kanserler, vücudun diğer bölgelerine yayılsalar bile başladıkları bölgeye ve yapıldıkları hücre tipine göre adlandırılır. Karsinom, ciltte veya diğer organları çevreleyen dokularda başlayan bir kanserdir.
Sarkom, kemikler, kaslar, kıkırdak ve kan damarları gibi bağ dokularının kanseridir. Lösemi, kan hücreleri oluşturan bir kemik iliği kanseridir. Lenfoma ve miyelom, bağışıklık sisteminin kanserleridir.
Hastanemizde tedavi edilen kanser türleri;
●      Akciğer kanseri
●      Meme kanseri
●      Beyin tümörleri
●      Prostat kanseri
●      Rektum kanseri
●      Pankreas kanseri
●      Meningioma
●      Arteriovenöz malformasyon
●      Akustik nörinoma
●      Kordoma
●      Kraniofarengioma
●      Trigeminal nevralji
●      Pediatrik kanseri
●      Lenfomalar
●      Beyin metastazları
●      Spinal metastazlar
●      Kemik metastazları
●      Karaciğer metastazları
Radyoterapi Nedir?
Radyoterapi, ışın tedavisi anlamına gelen, iyonize radyasyon ile hastalıklı hücrelerin ışınlanarak yok edilmesidir. Radyoterapi tedavisi nadiren kanser dışı hastalıklarda da kullanılabilir. Yüksek dozlu radyasyon, kanser hücrelerini öldürebilir ya da bölünmesinin ve çoğalmasının önüne geçebilir.
Son yıllarda kullanılan modern radyoterapi cihazları ve ileri radyoterapi teknikleri ile, radyoterapi tedavisinde tümöral dokuya yüksek doz radyasyon verilirken sağlam dokuların da yüksek oranda korunması sağlanabilmiş ve yan etkiler en aza indirilmiştir.
Günümüzde radyoterapi ileri teknoloji cihazlar aracılığı ile güvenilir ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
Radyoterapi Tedavi Basamakları
Radyasyon tedavisi süreci, hastalar ve doktorlarının seçenek olarak seçtikleri radyasyon tedavisine bağlı olarak hastalar için özelleştirilir. Genellikle radyoterapinin 6 temel adımı vardır. 
1. İlk Müracaat
Hasta değerlendirilir. Hastaya yapılan kan tahlilleri, PET-CT, MR gibi görüntülemeler ve patoloji raporları incelenir.
2. Tedavi Kararı
Gerekli incelemeler ve tıbbı değerlendirme sonucu hasta için uygun radyoterapi tedavisi, tekniği ve süresi belirlenir.
3. Görüntüleme
Hastanın tedavi edilecek bölgesi ve uygulanacak tedavi tekniğine uygun sabitleyici aparatlar ile tedavi öncesi hazırlık tomografisi çekilir.
4. Konturlama
Hastanın çekilen tomografisi üzerinde ve gerekirse PET-CT, MR, anjiografi gibi görüntülemeleri ile füzyon yapılarak hastanın hasta ve sağlam dokularının tanımlaması yapılır.
5. Tedavi Planı
Hastanın hasta ve sağlam dokuları tanımlandıktan sonra  gelişmiş bilgisayar programlarında hastaya uygulanacak tedavinin doz, süre gibi teknik hesaplamaları medikal fizik uzmanı tarafından yapılır.
6. Tedavi
Hastalığın türü, lokalizasyonu, kullanılan tedavi tekniğine göre 1 ile 8 hafta arası değişebilir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Radyoterapi her yaştan hastaya uygulanabilir mi?
Evet, her yaştan hastaya uygulanabilir. Lokal bir tedavi tekniği olduğundan çeşitli ek hastalıkları olan kişilerde dahi güvenle uygulanabilir.
Radyoterapi sırasında uyanık olacak mıyım?
Evet, uyanık olacaksınız. Radyoterapi uygulaması sırasında bir şey hissedilmediğinden sedasyon veya anesteziye gerek duyulmaz
Radyoterapi günlük yaşantımı etkiler mi?
Radyoterapi tedavisi sırasında günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz, yakınlarınız ile temasınızda herhangi bir kısıtlama yoktur.
Radyoterapi sırasında ne hissedeceğim?
Radyoterapi esnasında bir şey hissedilmez, kullanılan ışın gözle görülür veya hissedilebilir değildir.
Yan etkileri nelerdir?
Sadece yapıldığı bölgeyi etkilediği için vücutta genelinde yan etkisi olmaz, uygulandığı bölgeye göre farklı yan etkiler görülebilir. Oluşabilecek yan etkilerde doktorunuza danışmanız önerilir. En yaygın yan etkiler yorgunluk ve tedavi bölgesinin cildinin kaşınması veya kurumasıdır
Vücudumda yanıklar oluşur mu?
Truebeam cihazı ile uygulanan tedavi tekniklerinde ileri derece cilt yan etkileri son derece nadirdir.
Saçlarım dökülür mü?
Tedavi alanına giren bölgelerde saç/ kıl dökülmesi olabilir, tedavinin süresi ve dozuna bağlı olarak bu kalıcı veya geçici olabilir.

Radyasyon Onkolojisi Doktorları

HEMEN RANDEVU AL

Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.

2

HASTANE

126

UZMAN DOKTOR

1200+

PERSONEL

45

TIBBİ BİRİM

500000+

YILLIK HASTA SAYISI

X