Üroloji

Üroloji

Üroloji, kadın ve erkek idrar yolu hastalıkları (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ile ilgilenen sağlık bakımının bir parçasıdır.
Ayrıca erkek üreme organları (penis, testis, skrotum, prostat vb.) ile de ilgilenir. Bu vücut bölgelerindeki sağlık sorunları herkesin başına gelebilir ve tanı ve tedavisi, önem arz eder.
Üroloji Bölümü Tanı ve Tedavi Hizmetleri
Reyap  Hastanesi İstanbul üroloji bölümü: prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi) gibi rutin operasyonlar dışında ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.
Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde güncel ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri (TUR, Greenlight Lazer PVP, Greenlight Lazer HPS, Feedback Termoterapi) uygulanmaktadır.
Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda da yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Üroonkoloji
Reyap Hastanesi İstanbul üroloji bölümünde ürolojik kanser hastalıklarının tedavisinde tüm medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Bölümde sinir koruyucu radikal prostatektomi (prostat kanseri için ve cinsel fonksiyonları kaybetme olasılığını minimuma indiren bir cerrahi yöntem) ve radikal sistektomi (mesane kanseri için) ameliyatları sıklıkla uygulanmaktadır.
Bu ameliyatlar dünya çapında belli merkezlerde uygulanan laparoskopik yani kapalı cerrahi tekniğiyle yapılmaktadır. Bazı ürolojik kanselere medikal onkoloji ve radyoterapi bölümleri ile eşgüdüm içerisinde multidisipliner tedavi seçenekleri hastalara sunulmaktadır.
Endoüroloji (Taş Hastalıkları)
Endoüroloji (taş hastalığı), mesane, üreter ve böbreğin tümörlerini, darlıklarını veya konjenital anomalilerini tedavi etmek için küçük teleskopların ve lazerlerin kullanıldığı minimal invaziv bir tekniktir.
Nefrolitiazis olarak da adlandırılan böbrek taşı, böbreklerinizin içinde oluşan ve idrar yolunuzun herhangi bir bölümünü etkileyebilen küçük, sert bir mineral ve ürik asit tuzu birikintisidir. Böbrek taşları şiddetli ağrıya neden olabilir.
Çoğu böbrek taşı ameliyatsız tedavi edilebilir ancak kalıcı ağrı veya enfeksiyon durumlarında idrar tıkanıklığının giderilmesi gerekebilir.
Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde güncel teknolojik cihazların kullanılabildiği endoskopik (kapalı sistem) ameliyatlar gerçekleştirilebilmektedir.
Üroloji bölümü taş hastalığının endoürolojik tedavisinde (üreteroskopi, perkütan böbrek taşı cerrahisi-PCNL) bugüne kadar birçok hastaya hizmet verilmiştir.
Kadın Ürolojisi
İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı) ve interstisyel sistit gibi birçok hastalık alanında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Kadın üroloji problemleri, genellikle gebelikten sonra veya ortak tuvalet kullanımıyla ortaya çıkar. Tedavisi, hayat kalitesini ciddi anlamda yükseltir.
İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans) 
İstemsiz olarak idrar kaçırma, her zaman araştırılması gereken bir durumdur.  Bu araştırmalar sonucunda, idrar kaçırmanın tipi belirlenir ve buna yönelik tıbbi veya cerrahi tedavi yapılır.
Bu amaçla da en sık ve en etkili cerrahi tedavi, idrar yolu altına yama yani meş konulmasıdır. Küçük bir balık ağını andıran bu yama, üretrayı destekleyerek idrar kaçırmayı da engeller.
Bu yama, TVT (Tension free Vaginal Tape), TOT (TransObturator Tape), miniaskı ve prepubik askı olmak üzere 4 yolla yerleştirilebilir.
İdrar kaçırmanın medikal tedavisi de mevcuttur. Stres tipi idrar kaçırmada medikal tedavinin yeri konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Özellikle aşırı aktif mesane olarak adlandırılan ani işeme hisli idrar kaçırmada ilaç tedavisi, işe yaramaktadır.
Ürodinami ünitesi idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili sorunlarında ayrıntılı tanısal inceleme olanağını sağlar. Her tip idrar kaçırma sorunlarının, örneğin çocuklarda gece ıslatmaları ya da kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlıkları ve miyelodisplazinin (spina bifida), tanı, tedavi ve takibinde ürodinamik incelemeler ve modern üro-radyolojik yöntemler kullanılmaktadır.
Androloji
Erkeklerde görülen erektil disfonksiyon (sertleşme problemi) olarak adlandırılan sertleşme problemleri ve erken boşalma ile erkek infertilitesi olarak nitelenen erkeğe bağlı kısırlık durumlarına yönelik olarak muayene, tetkik ve tedavi olanakları diğer tıpta uzmanlık dalları ile birlikte planlanarak gerçekleştirilmektedir.
Varikoselin, spermin üretimini ve spermin kalitesini bozduğu, bu nedenle infertiliteye (kısırlığa) yol açabildiği düşünülmektedir. Ayrıca varikosel testislerde atrofi ve boyutlarında küçülmeye yol açabilmektedir.
Kurumumuzda Türkiye’de yeni uygulanmaya başlanan kapalı yöntemle (laparoskopik) varikoselektomi yöntemi uygulanmaktadır.
Çocuk Ürolojisi
Çocuklarda görülen en yaygın ürolojik problemler hipospadias ve inmemiş testistir.
Hipospadiasın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması) cerrahi onarımı üroloji bölümünün özel ilgili alanlarından biridir.
Hipospadiasın hem birincil onarımı hem de daha önce ameliyat edilmiş ancak sonuç alınamamış vakaların cerrahi tedavisi yapılabilmektedir.
İnmemiş testis (testislerin skrotumda olmaması) tedavisinde amaç testislerin yerine indirilmesidir. Bu amaca ulaşmada hormonal tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere 2 yol mevcuttur.
Tedavi mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. Tercihen 1 yaştan önce veya 1 yaş civarında yapılması önerilmektedir
Pediatrik üroloji aynı zamanda şu sorunların teşhis ve tedavisinde de rol oynar;
●      Ameliyat gerektiren işeme bozuklukları, vezikoüreteral reflü ve idrar yolu enfeksiyonları
●      Genital anormallikler, hipospadias ve cinsiyet gelişim bozuklukları dahil olmak üzere idrar yolu (böbrekler, üreterler ve mesane) anomaliler,
●      Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen kasık rahatsızlıkları (inmemiş testisler, hidrosel/ fıtık, varikosel)
●      Böbrek taşı
●      Böbrek, mesane ve testis tümörleri
●      Doğumdan önce belirlenen ürolojik sistem sorunları
●      Spina bifida gibi nörolojik durumlarla ilişkili idrar yolu problemleri

Üroloji Doktorları

HEMEN RANDEVU AL

  Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.   

  2

  HASTANE

  126

  UZMAN DOKTOR

  1200+

  PERSONEL

  45

  TIBBİ BİRİM

  500000+

  YILLIK HASTA SAYISI

  X