Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve kan damarlarındaki bozuklukların incelenmesi ve tedavisini gerçekleştiren bölümdür. Kalp hastalığı veya kardiyovasküler hastalığı olan bir kişinin, tanı ve tedavi kardiyoloji bölümü tarafından gerçekleştirilir. Tanı ve tedavi pek çok test ve cerrahi yöntem ile mümkündür.
Reyap Hastanesi Çorlu kardiyoloji bölümünde ekokardiyografi, ritim holteri, tansiyon holteri, koroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu, koroner anjiyoplasti ve stent işlemi, periferik anjiyografi ve anjiyoplasti uygulamaları yapılmaktadır.
Kardiyoloji Bölümünü İlgilendiren Belirti ve Hastalıklar
Kalp rahatsızlığı belirtileri olan kişiler geciktirmeden kardiyoloji bölümünden randevu almalıdırlar. Bu belirtiler; nefes darlığı, baş dönmesi, gögüs ağrıları, kalp atış hızı veya ritmindeki değişiklikler ve yüksek tansiyon olabilir.
Kardiyoloji bölümünün yardımcı olabileceği kalp hastalıkları şunları içerir:
●      Ateroskleroz
●      Atriyal fibrilasyon
●      Aritmiler
●      Konjenital kalp hastalığı
●      Koroner kalp hastalığı
●      Konjestif kalp hastalığı
●      Yüksek kan kolesterolü ve trigliseritleri
●      Hipertansiyon
●      Perikardit
●      Ventriküler taşikardi
●      Hipertansiyon
Bir kişinin semptomları olmasa bile, ailesinde kalp hastalığı veya yüksek kolesterol öyküsü varsa, sigara içiyorsa ve diyabet gibi kronik bir hastalığa sahipse kardiyoloji bölümünden randevu alması mantıklıdır.
Kardiyoloji Bölümünde Yapılan Test ve Prosedürler
Kardiyoloji randevu, hastanın tıbbi geçmişini gözden geçirereke ve fiziksel bir muayene yaparak başlar. Belirli testlerin yapılmasıyla hastalık teşhis edilir ve bir tedavi programına karar verilir.
Efor Testi
Esas olarak kalp damarlarında darlık olup olmadığının saptanması amacıyla uygulanan bir testtir. Kalp atışlarının fizyolojik koşullara uygun bir şekilde arttırılarak kalp damarlarında darlığa ait bulguların ortaya çıkarılmasına çalışılır.
Bisiklet sürülerek veya bant üzerinde yürütülerek uygulanabilir. Hasta, eğimi ve hızı giderek artan bir bant üzerinde yürütülür. Bu sırada hastanın şikayetleri, kalp atışları ve kan basıncı takip edilir ve sürekli EKG ölçümü ile veriler kaydedilir.
Göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalp atışlarında bozulma, tansiyonda anormal artış veya düşüşün olup olmadığı izlenir. EKG`de ortaya çıkan değişikliklere göre hastada kalp damar darlığı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır.
Ekokardiyografi (EKO)
Kalbin ultrasonografik incelenmesidir. Kalbe gönderilen ve kalpten yansıyıp geri dönen ses dalgalarının EKO cihazında analiz edilerek kalbin kas dokusu, kalp kapakları ve kalpten çıkan büyük damarlar hakkında bilgi edinilir.
Hastada daha önce geçirilmiş kalp krizi varsa buna ait bulgular EKO’da saptanır.
Kalbin herhangi bir boşluğunda büyüme, kalp duvarlarında kalınlaşma veya incelme kolayca gözlemlenebilir. Ülkemizde sık görülen kalp romatizmasına ait bozuklukların saptanmasında ekokardiyografi en iyi tanı yöntemidir. Muayene sırasında kalpte üfürüm duyulması durumunda, nedenin açıklanması için ekokardiyografi gereklidir.
Hastaya takılmış yapay kalp kapaklarının fonksiyonlarında bozulma olup olmadığının izlenmesinde en değerli yöntem budur. Doğumsal kalp hastalıklarının saptanmasında da sıklıkla kullanılır. Ekokardiyografide hastaya verilen ses dalgalarının hastaya veya etrafında bulunanlara bir zararı yoktur.
Ritim Holteri (EKG Holteri)
Kalp atımlarının uzun süreli takibi esasına dayanır. Vücuda bağlanan elektrotlar yoluyla küçük bir cihaza (cep telefonu büyüklüğünde) iletilen veriler bilgisayarda analiz edilerek kalp ritim ve ileti bozuklukları teşhis edilir.
Amaç normal elektrokardiyografide saptanamayan fakat gün içerisinde ortaya çıkıp kısa süre devam eden ritim ve ileti bozukluklarının saptanmasıdır. Özellikle nedeni belirlenemeyen bayılmalarda ve baş dönmesi gibi durumlarda teşhis için Holter kaydı mutlaka yapılmalıdır.
Holter cihazı takılıyken normal hayat sürdürülmelidir. Holter kaydı kalp ritm bozukluklarının veya bayılma nedenlerinin teşhisi için yapılabileceği gibi tedavinin sonuçlarının değerlendirilmesi için ilaç altında da gerçekleştirilebilir.
Doktorunuz başka bir şekilde önermediyse Holter kaydı 24 saat süreyle takılır ancak bu süre 48-72 saate kadar uzatılabilir. Ayrıca kalp pili takılmış hastalarda pil fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla da Holter kaydı yapılabilir.
Tansiyon Holteri
Hipertansiyon tanısında veya yapılan tansiyon tedavisinin değerlendirilmesinde kullanılan bir testtir.
Bu test yapılırken tansiyon aletinin manşonu 24 saat boyunca kola bağlı kalır. Kemere bağlı olarak taşınan holter cihazı belirlenen aralıklarla tansiyonu ve nabzı ölçerek kaydeder. Bu veriler bilgisayarda analiz edilerek kan basıncında yükselme veya düşüşler saptanır.
Gün içerisinde ölçülen tüm tansiyon ve nabız değerleri bir arada ele alınıp hastanın tansiyon profili çıkarılır. Tansiyon Holteri ile gece ortaya çıkan tansiyon düşüşleri de saptanır.
Koroner Anjiyografi
Koroner anjiyografi, kalbi besleyen damarların (koroner arterlerin) görüntülenmesi işlemidir.
Damar sertliği nedeni ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığını veya tıkandığını saptamak amacıyla yapılır. Damar darlık veya tıkanıklıklarını tespit ederek tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlar.
Kasık veya kol atardamarından yerleştirilen kateter vasıtasıyla, daha ince ve içi boş plastik yapıda kanüller ve teller kullanılarak kalp damarlarının ağız kısmına kadar ilerlenir ve buradan boyalı madde verilirken damarların filmi çekilir.
Damarın baştan aşağıya filmi çekildiği için sadece daralmalar değil, damardaki genişlemeler, tıkanıklıklar, şekil bozuklukları, doğuştan veya sonradan oluşan balonlaşmalar da saptanmış olur.
Hasta Bypass ameliyatı geçirmişse gerekli görülen hallerde bacaktan veya göğüsten alınan damarlar da aynı yöntemle görüntülenir.
Hastaya daha önce takılmış olan stentlerin veya balon işleminin sonuçları anjiyografi ile net olarak ortaya çıkarılmış olur. İşlemden sonra kasık veya koldaki kateter çıkartılır. Hasta çoğunlukla aynı gün hastaneden taburcu edilir.
Kalp Kateterizasyonu
Anjiyografi ile benzer şekilde kasıktaki damarlardan girilerek kalp boşluklarına ve kalpten çıkan damarlara ulaşılır. Girilen her kalp boşluğundan kan örneği alınır ve buradaki basınçlar ölçülür.
Gerekli görülürse bu boşluklardan boyar madde verilerek film çekilir. Böylece kalp boşluklarının ve damarların büyümüş olup olmadığı veya kalpte boşluklar arasında geçiş olup olmadığı saptanır.
Kalpte delik olduğu söylenen ve ekokardiyografide bu teşhis konmuş hastalarda kalp kateterizasyonu yapılarak ameliyat öncesi için gerekli bilgiler saptanır. Kalp kateterizasyonu ile kalp kapaklarının ve duvarlarının çalışmasındaki kusurlar da gösterilebilir.
Kalp kateterizasyonu işleminden sonra kasık bölgesine yerleştirilmiş olan kateterler çıkartılır. Hasta çoğunlukla aynı gün hastaneden taburcu edilir.
Koroner Anjiyoplasti ve Stent İşlemi
Daralmış veya tıkandığı için kan gelmeyen koroner arterler (kalp damarları) göğüs ağrısı, kalp krizi veya ritim bozukluğu gibi problemlerin meydana gelmesine sebep olurlar.
Bu sorunların giderilmesi için daralmış veya tıkanmış damarın açılması gereklidir.
Kalp damarlarının açılması balon anjiyoplasti veya stent ile yapılabilir. İşlemin yapılması için hazırlık, koroner anjiyografi ile benzerdir. Kasık veya kol bölgesinden girilerek daralmış veya tıkanmış damarın ağzına kadar gidilir.
Buradan damarın içine doğru gönderilen ince bir telin üzerinden daralmış bölgeye balon yerleştirilir. Sönmüş halde bu bölgeye getirilen balon tam yerinde şişirilerek daralmış damar açılır.
Bu genişleme (şişme) esnasında kişi, göğüs ağrısı duyabilir. Bazı durumlarda bu şişirme ve indirmenin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.
Damar tam açılmışsa stent takılmadan hasta takip edilebilir. Ancak hastaların büyük bir bölümünde balon damarı tam açamadığından veya açılan damar kısa sürede daralmaya başladığından hastaya stent takmak gerekmektedir. Stent ince metal bir tel şeklinde balonun üzerine monte edilmiştir.
Balonun üzerine sıkıca takılmış olan stent, balon şişirildiğinde açılarak damar duvarına kadar genişler ve orada açık olarak kalır. Böylece damarın esnekliğinden dolayı daralması engellenmiş olur.
İşlem sırasında yüksek miktarda kan sulandırıcı ilaçlar kullanıldığından kasık veya koldaki kateter hemen çıkarılmaz, bir süre bekledikten sonra çıkarılır. Hasta çoğunlukla ertesi gün taburcu edilir.
Periferik Anjiyografi ve Anjiyoplasti
Bacak, boyun ve kol damarlarının görüntülenmesi ve damarların açılması olan bu işlemlerin yapılma tekniği, kalp damarlarının görüntülenmesi ve darlıklarının açılması işlemine benzerdir.
Ancak burada girilen ve açılan damarlar kalp damarları değil vücudun kol, bacak veya boyun damarları gibi daha büyük damarlarıdır. Damarlar daha geniş olduğundan burada kullanılan materyaller de buna uygun olarak farklı boyutlardadır.

Kardiyoloji Doktorları

HEMEN RANDEVU AL

Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.  

2

HASTANE

126

UZMAN DOKTOR

1200+

PERSONEL

45

TIBBİ BİRİM

500000+

YILLIK HASTA SAYISI

X