Komiteler

•1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

•2-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

•3-EĞİTİM KOMİTESİ

•4-İLAÇ YÖNETİM KOMİTESİ

•5-TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

•6-HASTA HAKLARI KOMİTESİ

•7-ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

•8-KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

•9-ANTİBİYOTİK KULLANIM VE AKILCI İLAÇ KOMİTESİ

•10-RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

•11-YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME KOMİTESİ

•12-KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

•13-ANNE SÜTÜ VE EMZİRME KOMİTESİ

•14-ÇALIŞAN GÖRÜŞ VE ÖNERİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

•15-BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI KOMİTESİ

•16-ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM KOMİTESİ

X