Obezite Nedir?

obezite-nedir

Obezite; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, sağlığı bozacak şekilde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanır. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda fazla enerji yağ olarak depolanır.

Obezite, günümüz sanayi toplumunda hızla büyüyen bir hastalıktır. Obezite Cerrahisi ile obeziteden kurtulmak mümkündür! Dünya Sağlık Örgütünün sınıflamasına göre BMI (beden kitle indeksi) kg/m2

 • 18,5 altında ise az kilolu
 • 18,5-24,9 normal kilolu
 • 25,0-29,9 fazla kilolu
 • 30,0-39,9 OBEZ
 • 40,0’ın üzeri MORBİD(ciddi) OBEZ
 • 50 ve üzeri SÜPER OBEZ olarak belirtilmiştir.
BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BMI) HESAPLIYICI:

Vücut yağ oranı obezitenin metobolik yan etkileri ile ilişkili olup BKİ’ne ek olarak bel çevreside ölçülmelidir. Kadında: 88 cm, Erkekte: 102 cm’den fazla ise bu durum kalp ve damar hastalık riski ile doğrudan ilişkilidir.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre obezite oranı 2008 yılında %15,2 iken 2014 yılında %31,1 oranında artış göstererek %19,9’a ulaşmıştır. Artış oranı kadınlarda %32,3 erkeklerde ise %24 olarak ölçülmüştür. Obezite önlenebilir ölüm sebeplerinin en önemlilerindendir.

Obez bireyler hem sayı, hem de boyut olarak fazla yağ hücresine sahiptir. Erkek bireyler daha çok merkezi, kadınlar periferal (çevresel) yağ dağılımına yatkındır. Merkezi dağılım metobolik sendrom, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklarla ilişkilidir.

OBEZİTE NEDENLERİ NELERDİR?
 • Genetik
 • Metabolik
 • Çevre
 • Yaşam tarzı
 • Sosyoekonomik durum
 • Kültür

Şiddetli obezite ile mücadele eden hastalar için hastalığın en zor tarafı sosyal damgalanma konusunda toplumun geri kalanının uyguladığı ayrımcılıkla yüzleşmektir.

Havayolu koltukları, otobüs koltukları, otomobil kabinlerinin boyutları, uygun giyim seçeneği azlığı örneklerin arasındadır. Halkın çoğunluğu maalesef şiddetli obez insanları, uyuşuk obur ve özdisiplinsiz olarak göstermektedir. Bu sebeple depresyon gibi psikolojik sorunlar bu popülosyonda olağanüstü bir insidansa sahipdir.

OBEZİTE KAYNAKLI /İLİŞKİLİ TIBBİ PROBLEMLER
 • Dejenaratif eklem hastalığı
 • Bel ağrısı
 • Hipertansiyon
 • Obstrüktif uyku apnesi
 • Gastroözefageal reflü hastalığı
 • Kolelithianis
 • Tip 2 diyabet
 • Hiperlipidemi
 • Hiperkolesterolnemi
 • Astım
 • Hipoventilasyon sendromu
 • Fatal kardiyak aritmiler
 • Sağ kalp yetmezliği
 • Migren başağrısı
 • Psödotümör serebri
 • Venöz staz ülserleri
 • Derin ven trambozu
 • Fungal deri döküntüleri, deri apseleri
 • Stres üriner inkantinansı
 • İnfertilite (kısırlık), dismenore (ağrılı adet)
 • Kanser riskinde artış (rahim, meme, kolon, prostat..)
 • Yeterince kilo verip obeziteden kurtulmak ve bu kilo kaybını korumak için diyet ve egzersiz yapmayı deneyen şiddetli obez hasta nüfusunun başarı oranı %3’tür.

Bariatrik ve metobolik cerrahi obezite için en etkili tedavi yöntemidir. Amerikan Kalp Derneği (AHA), Amerikan Diyabet Derneği (ADA) 2015 ortak açıklamasında metobolik ve bariatik cerrahi ile Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kemik erimesi ve eklem hastalıkları, uyku apnesi, kalp ile ilişkili hastalıklar ve tüm nedenlere bağlı ölümleri azaldığı bildirilmiştir.

LAPOROSKOPİK TÜP MİDE (MİDE KÜÇÜLTME) AMELİYATI

Obezite tedavisinde kullanılan bir mide küçültme ameliyatıdır. Kısıtlayıcı bir girişimdir. Midenin yaklaşık %80’i çıkarılır. Mideden, özellikle fundus kısmından başlıca açlık hormonu olan GHRELİN salgılanır. Tüp mide (mide küçültme) ameliyatı ile bu maddenin miktarı düşmekte, hasta daha az açlık hissetmektedir.

Tüp mide (mide küçültme) ameliyatı yapılan hastalar ilk 2 yıllık dönem zarfında fazla kiloların önemli bir kısmını vermektedir. İlk 2 yıllık dönemde kilo kaybı % 65-70’ tir.

Diyabet kontrolü %50-55’tir. Uzun süren önemli metabolik değişikliklerin belirlendiği bir diyabet hastasında büyük olasılıkla yeterli olmayacaktır. Bu durumda tüp mide oluşturma aşamasına ince bağırsaklara yönelik girişimleride dahil eden iki aşamalı ameliyatlar ile hem ince bağırsağın son bölümünden salıverilen GLP-1 gibi tokluk hormonları artmakta, hemde mide içi basınç düşürülerek, uzun vadede mide genişlemesi ve yeniden kilo alma sorunuda ortadan kalkmaktadır.

TÜP MİDE AMELİYATI VE TRANSİT BİPARTİSYON

Önce tüp mide (mide küçültme) ameliyatı yapılır. İnce bağırsağın son bölümü kesilerek alt ucu mideye ikinci bir çıkış olarak bağlanır. Bağırsağın üst ucu daha alttan bağırsağa yan yana anastomoz yapılır.

Yiyeceklerin 1/3’ü doğal yoldan, 2/3’ü ise yeni yoldan (ince barsağın son 1 metresi) geçer. %95’i demir ya da vitamin desteğine ihtiyaç duymaz. 5 yıllık süre sonunda hastalar fazla kilolarının %74’ünü verir. 5 yıllık süre sonunda diyabet kontrolü %86’dır. Tüp mide ameliyatı ve transitbipartisyon sonra GLP-1 düzeyleri ( insülin üretmini arttırır) anlamlı olarak artmaktadır.

CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN UYGUN ADAYLAR
 • Vücut kitle endeksi > 40 kg/m2 ve +/- obezite ile ilişkili medikal kondisyonlar
 • Vücut kitle endeksi 35-40 kg/m2 ve komorbid tıbbi kondisyonlar
 • Hastanın ek olarak bunlara sahip olması beklenir.
 • Tıbbi gözetimli diyabette başarısız olmuş olma
 • Psikolojik olarak stabil olma
 • Yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisi ile sonuç alamamış olma

Doğru Tedavilerle Yağlarınızdan Kurtulun!

X