Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası

Poliklinik hizmetlerinde öncelik sırası, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olup hastanemizde de bu sıra uygulanmaktadır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B.10.0.THG.0.12.00.04.254.99/

Konu: Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası

GENELGE 2010/73-80

A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
B) Engelliler (Değişik 2010/80 Sayılı Genelge),
C) Hamileler,
D) 65 yaş üstü yaşlılar,
E) Yedi yaşından küçük çocuklar,
F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler.

X