Psikoloji

Psikoloji

Psikoterapi eğitimi almış psikologlara klinik psikolog denir. Hastanemizde klinik psikologlar tarafından bilişsel davranışçı terapi ve testler uygulanmaktadır.
İnsan davranışı çok çeşitli olduğu için psikolojideki alt alanların sayısı da sürekli olarak büyümekte ve gelişmektedir. Her bir psikoloji alanı, belirli bir konuya odaklanan belirli bir çalışma alanını temsil eder. Psikolojinin alanlarından biri olan bilişsel davranışçı terapi, hastanemizde uygulanmaktadır.
Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel davranışçı terapi (BDT), depresyon, anksiyete bozuklukları, alkol ve uyuşturucu kullanım sorunları, evlilik sorunları, yeme bozuklukları ve ağır akıl hastalıkları gibi bir dizi sorun için etkili olduğu kanıtlanmış bir psikolojik tedavi şeklidir.
BDT’nin temel ilkesi, psikolojik problemlerin kısmen hatalı veya yararsız düşünme yollarına dayandığıdır. Bu sebeple psikolojik problemlerden muzdarip insanlar, onlarla daha iyi başa çıkmanın yollarını öğrenebilir, böylece semptomlarını hafifletebilirler.
BDT tedavisi genellikle düşünme kalıplarını değiştirme çabalarını içerir.
Bu stratejiler şunları içerebilir:
●      Problem yaratan düşünce çarpıklıklarının farkına varmayı ve sonra bunları gerçeğin ışığında yeniden değerlendirmeyi öğrenmek
●      Başkalarının davranışını ve motivasyonunu daha iyi anlamak
●      Zor durumlarla baş etmek için problem çözme becerilerini kullanmak
Terapinin uzun vadede amacı kişinin kendine olan özgüvenini pekiştirmektir. BDT, bireylerin kendi terapistleri olmayı öğrenmelerine yardımcı olmayı hedefler. Seans içi alıştırmalar ve seanslar dışındaki “ev ödevi” alıştırmalarıyla, hastalara/ danışanlara, kendi düşüncelerini, sorunlu duygularını ve davranışlarını değiştirmeyi öğrenebilecekleri başa çıkma becerilerini geliştirmeleri için yardım edilir.
Aile ve Çift Terapisi
Aile ve evlilik terapisi, tüm aile üyelerinin davranışlarına ve bu davranışların sadece bireysel değil, bir bütün olarak aile birimi arasındaki ilişkileri de etkileme biçimine hitap eden bir psikoterapi şeklidir. Bu nedenle terapiye katılım bireysel değil, çiftler veya aile üyelerinin birlikte katılı şeklinde gerçekleşir.
Aile ve çift terapisi tarafından tedavi edilen fiziksel ve psikolojik sorunlar arasında evlilik ve çift çatışmaları, ebeveyn ve çocuk çatışması, alkol ve uyuşturucu kullanımı, cinsel işlev bozukluğu, yeme bozuklukları ve kilo sorunları, çocukların davranış sorunları ve yaşlı bakımı ile ilgili sorunlar bulunmaktadır.
Psikologlar, bir aile üyesinin depresyonu, anksiyetesi veya şizofreni gibi zihinsel sağlık sorunları ve bu sorunların ailenin geri kalanı üzerindeki etkisi ile de ilgilenir.
Ergenlik ve Gençlik Çağı Terapisi
Ergen danışmanlığı, gençlerin duygularını, davranışlarını ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık türüdür. Bu tür bir danışma, çocukların yetişkinliğe geçişine rehberlik etme ve kendilerini daha iyi anlamalarını sağlamada önemlidir.
Ergenlik dönemi, bir çocuğun çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığı dönemdir ve genellikle 10 ile 19 yaşları arasında gerçekleşir. Bu dönemde genç yetişkin, çok fazla zihinsel ve fiziksel değişiklik yaşamaya başlar.
Fiziksel olarak ergenler vücutlarında değişiklikler görmeye başlarlar ve hormonlardaki değişiklikler ruh hallerini ve düşüncelerini etkilemeye başladığında son derece hassas hale gelirler ve özgüven seviyelerinde dalgalanmalar ve ruh hali değişimleri yaşamaya başlarlar. Ergenlik terapisi, gençliğe uyum sürecini kolaylaştırabilir ve bu dönemde büyük hataların yapılmasını engelleyebilir.
Ruhsal Hastalıklarda Terapi
Psikoterapi veya konuşma terapisi, çok çeşitli akıl hastalıkları ve duygusal zorlukları olan insanlara yardım etmenin bir yoludur. Psikoterapi, rahatsız edici semptomları ortadan kaldırmaya veya kontrol etmeye yardımcı olabilir ve böylece kişinin refah seviyesini artırır.
Psikoterapinin yardım ettiği sorunlar arasında günlük yaşamla başa çıkma güçlüğü, sevilen birinin ölümü gibi travma, tıbbi hastalık veya kaybın etkisi, ve depresyon veya anksiyete gibi belirli zihinsel bozukluklar vardır. Birkaç farklı psikoterapi türü vardır ve bazı türleri belirli sorunlar veya sorunlarla daha iyi sonuç verebilir. Psikoterapi, ilaç veya diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilir.
Bu ruhsal hastalıklar; obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozukluğu, şizofreni gibi pek çok durumu kapsayabilir ve bu hastalarda psikiyatri bölümüyle entegre çalışılmaya ihtiyaç vardır.
Fobi Varlığında Terapi
Fobilere bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle yaklaşım, korkulan nesneyi veya durumu farklı şekilde görme ve bunlarla başa çıkma yollarını öğrenmek gibi teknikleri içerir. Korkular ve bedensel hislerin ve bunların yaşam üzerindeki etkisi hakkında alternatif inançlar geliştirmeyi sağlar. BDT, düşünce ve duygulardan bunalmış hissetmek yerine onlara hakimiyet ve güven geliştirmeyi öğrenmeyi vurgular.
Yeme Bozukluğu
BDT, değişimden bahsetmek yerine fizyolojik faydalar elde etmek için davranışları (düzenli yemek yeme gibi) iyileştirmeyi amaçlar. İnsanlar yeme veya temizleme davranışlarının devamlı bir kaydını tutmalı, konuşmaya istekli olmalı ve bilgiyi almak, hastalığın olumsuz yönlerini fark etmek ve yeni davranışları denemek için motivasyon kazanmak için rasyonel düşünme yeteneğine sahip olmalıdır. BDT’nin danışanlara kazandırmayı amaçladığı alışkanlıklar da bunlardır.
 
Panik Bozukluğu
BDT’nin ana hedeflerinden biri, danışanın eylemlerinde ve davranışlarında daha iyi seçimler yapabilmeleri için olumsuz düşünce kalıplarının üstesinden gelmesine yardımcı olmaktır. Genel olarak, panik bozukluğu olan insanlar genellikle olumsuz düşüncelere karşı daha hassastırlar, bu da özgüveninin azalmasına ve artan kaygıya neden olabilir.
BDT, panik bozukluğu olan kişilere semptomlarını yönetme yollarını geliştirmede yardımcı olur. Kişi panik atak geçirdiği zaman bunu kontrol edemeyebilir ancak semptomlarıyla etkili bir şekilde nasıl başa çıkacağını öğrenebilir. Amaç, danışanların kendi terapisti olmasını sağlamak ve böylece kalıcı başa çıkma yöntemleri sunmaktır.
 
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
DEHB, öz düzenleme becerilerinin kronik ve kalıcı olarak gecikmesidir. Bu hastalardaki gecikmeler; erteleme, düzensizlik, zayıf zaman yönetimi, duygusal düzensizlik, dürtüsellik ve tutarsız motivasyon yaratır. Bu sorunlar, çocuklarda da yetişkinlerde de görülebilir.
DEHB ile büyüyen bireyler (özellikle teşhis edilmemişse) yaşam koşullarında -(işte, sosyal etkileşimlerde ve günlük organizasyonda) daha sık ve sinir bozucu aksamlarla karşılaşırlar. Bu da bazen olumsuz duygular, bilişsel çarpıtmalar ve sağlıksız kendine inançlar yaşamalarına neden olur.
BDT, günlük yaşam mücadelelerini (erteleme, zaman yönetimi ve diğer yaygın zorluklar) iyileştirmek için müdahale eder. BDT seansları, zayıf planlama, düzensizlik ve yetersiz zaman ve görev yönetiminin bir hastanın günlük yaşamında zorluklar yarattığı durumları belirlemeye odaklanır.
Seanslar, bireyin faturaları ödeme veya işi zamanında tamamlama gibi yükümlülüklerle başa çıkmasına yardımcı olabilir ve uyku, egzersiz veya hobiler gibi kişisel tatmin ve esenlik sağlayan çabaları teşvik edebilir.

Psikoloji Doktorları

HEMEN RANDEVU AL

  Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.

  2

  HASTANE

  126

  UZMAN DOKTOR

  1200+

  PERSONEL

  45

  TIBBİ BİRİM

  500000+

  YILLIK HASTA SAYISI

  Psikoloji

  Reyap Hastanesi İstanbul bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek verilmektedir.
  Danışanlar, bilişsel, ruhsal, davranışsal ve gelişimsel yönden değerlendirilmektedir. Gerektiği durumda, danışanların bireysel ihtiyaçlarına uygun psikometrik değerlendirmeler yapılmaktadır.
  Verilen Hizmetler
  Psikologlar, zihinsel süreçleri, beyin işlevlerini ve davranışları incelemeye ve anlamaya aktif olarak katılırlar. Bu sebeple verilen danışmanlıklar çeşitlilik göstermektedir.
  Verilen hizmetler;
  ●      Bireysel Psikoterapi (çocuk/ ergen/ yetişkin)
  ●      Çift Terapisi
  ●      Çocuk ve Aile Danışmanlığı
  ●      Psikolojik Danışmanlık
  Uygulanan Terapiler
  Bir psikoterapi teorisi, psikologlar için yol haritası görevi görür: Hastaları ve sorunlarını anlama ve çözüm geliştirme sürecinde onlara rehberlik eder. Bu sebeple uygun terapinin seçimi önem arz eder.
  Psikoloji bölümünde uygulanan terapiler;
  ●      Bilişsel davranışçı terapi
  ●      Şema terapi
  ●      Psikodinamik terapi
  ●      Çift terapileri
  ●      Oyun terapisi
  Çalışılan Yaş Grupları
  Uygulanan terapi seçilirken hastanın yaşı, kararı etkileyen faktörlerden biridir. Yaşa göre tedavi programının ilerleyişi konusunda değişiklikler yapılır.
  Tedavi için 4 yaş grubu belirlenir;
  • Çocuk (0- 14)
  • Ergen (15- 17)
  • Yetişkin (18- 55)
  • İleri yaş (56+)
  Hastalık ve Tedavileri
  Psikolojik bozuklukların belirtileri belirli bozukluğa göre değişir ancak ruh hali ve davranışsal belirtiler yaygındır. Belirtiler kronik ve tekrarlayıcı olabilir. Toplumla etkileşim ve sosyalleşme yeteneğinizi etkileyebilir.
  Bazı psikolojik bozukluklar fiziksel semptomlara da neden olabilir. Örneğin, anksiyete bozukluklarıyla ilişkili panik atakların, kalp krizi gibi görünen ve hissettiren semptomları olabilir. Semptomların tıbbi bir nedene işaret ettiği ancak hiçbirinin bulunamadığı durumlar olan somatoform bozukluklar, sıklıkla ağrı semptomlarını içerir.
  Hastanemizde sıklıkla gördüğümüz hastalıklar ve tedavileri;
  ●      Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
  ●      Depresyon
  ●      Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)/ Takıntı Hastalığı
  ●      Gebelik Dönemi ve Gebelik Sonrası Depresyonu
  ●      Panik Atak (Panik Bozukluk)
  ●      Performans Kaygısı
  ●      Sınav Kaygısı
  ●      Kronik Yorgunluk
  ●      Stres Yönetimi
  ●      Öfke Yönetimi
  ●      Yas (Ertelenmiş Yas)
  ●      Travma (Cinsel Taciz-Tecavüz)
  ●      Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  ●      Ergenlik Döneminde Rastlanan Sorunlar ve Baş etme Becerileri
  ●      Fobiler (Okul Fobisi, Uçak Fobisi, Sahne Fobisi, Sosyal Fobi vb.)
  ●      Kardeş Kıskançlığı (Aileye Yeni Katılan Birey)
  ●      Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozukluğu
  ●      Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB)
  ●      Yeme Bozuklukları (Obezite, Anoreksiya Nervoza, Bulumiya Nervoza)
  ●      Tırnak Yeme Alışkanlığı (Onikofaji)
  ●      Uyum Bozuklukları
  ●      İletişim Becerileri
  ●      Evlilik Problemleri – İlişki Problemleri
  ●      Boşanma Sürecinde Psikolojik Destek Gerektiren Durumlar (Eşlere ve Çocuklara Yönelik)
  ●      Bağımlılıkla Baş etme (İnternet Bağımlılığı, Alışveriş Bağımlılığı, Sigara Bağımlılığı)
  ●      Kanser Tedavisi Sürecinde Psikolojik Destek Gerektiren Durumlar (Hastaya ve Hasta Yakınına Yönelik)
  ●      Kadın Ruh Sağlığı
  Yapılan Testler
  Psikolojik bozuklukların tedavisinde ilk adım, bir sorunun var olduğunun farkına varmaktır. Çoğu zaman, psikolojik rahatsızlığı olan kişiler problemlerini inkar ederler ve semptomları için tıbbi yardım istemezler.
  Düzenli tıbbi bakım, bir sağlık uzmanının erken tarama testleri yapmasına izin verdiği için yardımcı olabilir. Düzenli tıbbi bakım ayrıca sağlık uzmanınıza semptomları ve psikolojik bozukluklar geliştirme risklerinizi derhal değerlendirmesi için bir fırsat sağlar.
  Tedavi genellikle davranışlar, beceri geliştirme ve düşünce süreci üzerinde çalışmak için psikoterapiyi içerir. İlaçlar bazı kişilik bozukluklarının tedavisi için oldukça yararlı olabilir. Uygun tedavi ile önemli iyileşme meydana gelebilir.
  Hastanemizde uygulanan testler özellikle çocuk gelişimin (zihinsel, dil ve motor) takibi için önemli olup pek çok gelişimsel hastalığın tanısına da yardımcı olur. Uygulanan testler;
  ● Rorschach Testi
  ● MMPI
  ● Denver II Gelişimsel Tarama Testi
  ● Çocuk Değerlendirme Testleri

  Psikoloji Doktorları

  HEMEN RANDEVU AL

   Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.

   2

   HASTANE

   126

   UZMAN DOKTOR

   1200+

   PERSONEL

   45

   TIBBİ BİRİM

   500000+

   YILLIK HASTA SAYISI

   X