Reyap Hastanesi İstanbul’da Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışması (EFÇ) ve Ablasyon İşlemleri

Reyap Hastanesi İstanbul da Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışması (EFÇ) ve Ablasyon işlemlerine başladı.

Kardiyak elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) kalbin elektriksel ileti sistemini inceleyen kasık toplardamarı (venöz) yoluyla gerçekleştirilen bir tanı yöntemidir.

Kalbin elektriksel aktivitesi ve ileti yollarının değerlendirilmesinde kullanılıyor. Kardiyak elektrofizyolojik çalışma ritm bozukluklarını saptamada, odağın bulunmasında en ileri tanı yöntemi olarak biliniyor. Kalbin elektriksel kayıtları kalp içerisine geçici olarak yerleştirilen elektrotlarla (kablolarla) en doğru biçimde temin edilmekte ve tanı konulmaktadır.

Kardiyak elektrofizyolojik çalışması ile çarpıntıya neden olan odaklar bulunmakla kalmayıp, aynı seansta, uygun vakalarda ablasyon (yakma ya da dondurma işlemi) ile de tedavi sağlanabiliniyor.

Ayrıca nedeni bilinmeyen bayılmaların (senkop) tespitinde kardiyak elektrofizyolojik çalışma, bayılmanın kalp kökenli olup olmadığı konusunda bilgiler veriliyor.

18 Kasım 2016 günü Reyap Hastanesi İstanbul’da yeni alınan EPS VE Ablasyon cihazları ile ilk defa Doç. Dr. Alim Erdem ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon başarıyla sonuçlanmıştır.

X