Оп. Др. Угур Тосун

Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия

 • Дата рождения: 1975
 • Иностранные языки: английский

Резюме врача

Окончание медицинского факультета и год

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1992-1998

Место и год обучения по специализации

SB Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1999-2006

Выпускные задачи
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dr. Ar. Gör., 1998-1999
 • Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ar. Gör., 1999-2006
 • Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzm. Dr., 2006-2007
 • Van Asker Hastanesi, Askerlik Hizmeti, Tabip Astğmn., 2007-2008
 • Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008
 • Özel Safa Hastaneler Grubu, 2008-2010
 • Tekirdağ Devlet Hastanesi, 2010-2017
 • Namık Kemal Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD, Dr. Öğr. Üyesi, 2017-2019
 • Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi, Uzm. Dr., 2019-2021
 • Özel Reyap Hastanesi Çorlu ve İstanbul, Dr. Öğr. Üyesi, 2021-Halen
Научные исследования

Статьи

Статьи, опубликованные в международных рецензируемых журналах

 1. Soner Tatlidede, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Uğur Tosun, Fevziye Kabukcuoglu, M Gul, İsmail Kuran, “Effects of vinblastine on healing in microvascular anastomosis”, Microsurgery, 2003;23(4):354-8.
 2. İsmail Kuran, Burçak Tümerdem, Uğur Tosun, Kemalettin Yıldız, ‘’Evaluation of the effects of tip-binding sutures and cartilaginous grafts on tip projection and rotation’’, Plast Reconstr Surg, 2005 Jul;116(1):282-8.
 3. Semra Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Uğur Tosun, Kemalettin Yıldız, Fevziye Kabukçuoğlu, Arzu Akçal, “Effects of vinblastine on microvascular anastomosis healing in diabetic rats’’, Acta Orthop Traumatol Turc, 2011;45(6):446-52. doi: 10.3944/AOTT.2011.2430.
 4. Bulent Saçak, Uğur Tosun, Onur Egemen, Deniz Özgur Sucu, Bülent Özçelik, Kemal Uğurlu.“Two-suture fish-mouth end-to-side microvascular anastomosis with fibrin glue.”J Craniofac Surg, 2012 Jul;23(4):1120-4. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824e2a39.
 5. Bulent Saçak, Uğur Tosun, Onur Egemen, Damlanur Sakız, Kemal Uğurlu, ‘’Microvascular anastomosis using fibrin glue and venous cuff in rat carotid artery’’, J Plast Surg Hand Surg. 2015 Apr;49(2):72-6. doi: 10.3109/2000656X.2013.800528. Epub 2014 Dec 22.

Статьи, опубликованные в национальных рецензируемых журналах

 1. İsmail Kuran, Ayşin Karasoy, Tuğrul Turan, Uğur Tosun, Lütfü Baş, “İki parmağı ampute elin rekonstrüksiyonunda on top plasti tekniğinin kullanılması’’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi,(2000) cilt8, sayı 3.
 2. Uğur Tosun, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Özay Özkaya, İsmail Kuran, “Bası Yarasına Sekonder Fournier Gangreni Olgusu ve Konservatif Yaklaşım”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 36(1), 53-55 (2002).
 3. Ayşin Karasoy, Uğur Tosun, İlkay Hüthüt, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, İsmail Kuran, Lütfü Baş, Öznur Aksakal, “İleri Evre Baş-Boyun Tümörlerimizin Retrospektif Analizi’’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi,(2004) cilt12, sayı 1.
 4. Soner Tatlıdede, Uğur Tosun, Ayşin Karasoy, Gürsel Turgut, İsmail Kuran, Murat Yaşaroğlu, Hatice Coşgun, Ilgaz Doğusoy, “Kas Flebi ve Polipropilen Mesh ile Onarım Uyguladığımız Tam Katlı Göğüs Duvar Defekti Olgularımız’’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi,(2004) cilt12, sayı 1.
 5. Uğur Tosun, Gürsel Turgut, Emre Gönen, Lütfü Baş, Damlanur Sakız, “Mandibuler Bölgede Nadir Bir Metastatik Tümör Olgusu:Malign Mezenkimal Tümör’’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi,(2005) cilt13, sayı 3.
 6. Bülent Saçak, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Uğur Tosun, Kemal Uğurlu, Damlanur Sakız, Lütfü Baş, ‘’Skar zemininde marjolin ülseri: 1998-2005 yıllarının retrospektif analizi’’, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 40 (3), 43-47 (2006).

Публикации

Специализированная диссертация по медицине “Fibrin Yapıştırıcı Yardımıyla Ven Grefti Kılıflı Anastomoz Tekniği: Geleneksel Uç Uca Anastomoz İle Karşılaştırılması (Deneysel Çalışma), 2005, Prof. Dr. Kemal Uğurlu

Доклады, представленные на международных научных конференциях и опубликованные в трудах

 1. Ismail Kuran, Ayşin Karasoy, Semra Hacıkerim, Uğur Tosun, ‘’FP 6.70- Our experience with vertical mammoplasty: Drawbacks and contributions’’, The XVI. Congress of ISAPS. May 26-29. 2002 İstanbul.
 2. Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Uğur Tosun, Fevziye Kabukçuoğlu, Mustafa Gül, İsmail Kuran, “7- The Effects of Vinblastine on Healing in Microvascular Anastomosis’’, Europian Federation of Societies for Microsurgery 6th Congress. June 20-23, 2002 Istanbul, Turkey.
 3. Ayşin Karasoy, Uğur Tosun, İlkay Hüthüt, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, İsmail Kuran, Lütfü Baş, Öznur Aksakal, “P079 Retrospective Analyse of Our Advanced Stage Head and Neck Tumor Cases’’, 6th Panhellenic Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. October 1-5, 2013. Athens, Greece.

Документы, представленные на национальных научных конференциях и опубликованные в трудах

 1. İsmail Kuran, Ayşin Karasoy, Uğur Tosun, Lütfü Baş, “P143-İki parmak ampamputasyonlu olguda on top plasti ile rekonstrüksiyon’’, 22. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 Eylül-1 Ekim, 2000 İzmir.
 2. Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Uğur Tosun, Fevziye Kabukçuoğlu, Mustafa Gül, İsmail Kuran, ‘’SB112 Vinblastinin anastomoz iyileşmesine etkileri’’, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27-30 Eylül 2001 İstanbul.
 3. Ayşin Karasoy, İlkay Hüthüt, Uğur Tosun, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, İsmail Kuran, “P65-İleri Evre Baş-Boyun Tümörlerimizin Retrospektif Analizi’’, Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 18-2001 Ekim 2002, Ankara.
 4. Onur Egemen, Kemal Uğurlu, Uğur Tosun, Bülent Saçak, Semra Karşıdağ, Ethem Güneren, Lütfü Baş, “SB 48- Fibrin yapıştırıcı kullanarak balık ağzı yöntemi ile mikrovasküler anastomoz’’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 14-17 Eylül, 2005, Konya.
 5. Kemal Uğurlu, Onur Egemen, Uğur Tosun, Bülent Saçak, Semra Karşıdağ, Lütfü Baş, “SB 56- Alt göz kapağı konjoktivasının onarımında çıplak faysa lata ve oral mukoza greftlerinin karşılaştırılması: Tavşanda deneysel çalışma’’, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 14-17 Eylül, 2005, Konya.
 6. Semra Karşıdağ, Mahmut Kayalı, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Hülya Doğan, Ahmet Kaur, U. Tosun, L. Baş, “S 19- Faysa ve Amnion Zarına Sarılmış Insan Tırnağının Fare Sırtına Uygulaması: Deneysel Çalışma’’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül, 2006, Ankara.
 7. Özay Özkaya, Çağatay Karşıdağ, Semra Karşıdağ, Kemalettin Yıldız, Uğur Tosun, Ayşin Karasoy, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş, “S 114- Estetik Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Vücut DismorfikBozukluk Sıklığı’’, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül, 2006, Ankara.
 8. Kemal Uğurlu, Semra Karşıdağ, Kemalettin Yıldız, Uğur Tosun, Nebil Yeşiloğlu, İlkay Hüthüt, Lütfü Baş, “S 6-Hanhart Sendromlu Bir Olguda Mandibulada Yeni Bir İlerletme Osteotomi Tekniği”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 20-23 Eylül, 2006,
 9. Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Fevziye Kabukçuoğlu, A. Mataracı, Uğur Tosun, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş, “S 19- Periferik Sinir İyileşmesinde Karnitinin Farklı Seviye ve Onarım Etkilerinin Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi Tiplerindeki’’, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007, Eskişehir.
 10. Kemal Uğurlu, Uğur Tosun, Semra Karşıdağ, Emre Gönen, Nebil Yeşiloğlu, Hüseyin Sever, Lütfü Baş, “S 87- Çıplak Serratus Anterior Faysa Flebi ile Parsiyel Faringoözofajial Defekt Onarımı”, 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007, Eskişehir.
 11. Kemal Uğurlu, Uğur Tosun, Semra Karşıdağ, Hüseyin Sever, Emre Gönen, Nebil Yeşiloğlu, “S 56- Çıplak Serratus Anterior Faysa Flebi ile Parsiyel Farengoözofajial Defekt Onarımı”, III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım, 2007, İstanbul.
 12. Semra Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Uğur Tosun, Kemalettin Yıldız, Arzu Özcan, Fevziye Kabukçuoğlu, Lütfü Baş, “S 4-Diyabetik Ratlarda Vinblastinin Mikrovasküler Anastomoz İyileşmesine etkileri,’’ III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 26-28 Kasım, 2007, İstanbul.
This site is registered on wpml.org as a development site.