Ekipler

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

 • TIBBİ DİREKTÖR UZM. DR. HATİP AYDIN
 • GENEL MÜDÜR ÖZGÜR TOSUNER
 • BİLGİ YÖNETİM SORUMLUSU BİLGE ÖZKOÇ
 • BİLGİ YÖNETİM PERSONELİ EMİRHAN KARAKAYA
 • HBHY EMEL KORKMAZ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ SEVİLAY AKDERE

 

BİNA TURU EKİBİ

 • TIBBİ DİREKTÖR HATİP AYDIN
 • İSG UZMANI TURGAY DOĞRU
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ SEVİLAY AKDERE
 • HASTA BAKIM HİZMETLER MÜDÜRÜ EMEL KORKMAZ
 • TIBBİ CİHAZ SORUMLUSU YAĞIZ NAZİF DORU
 • DESTEK HİZMETLER SORUMLUSU SİNEM KURT
 • TEKNİK HİZMETLER SORUMLUSU  Muharrem DEMİRBAŞ

 

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

 • ANESTEZİ VE REANİMASYON HEKİMİ UZM. DR. MURAD ÖZSOY
 • DİYET VE BESLENME UZMANI MELEK SİMA MAHMUTOĞLU
 • YENİ DOĞAN SORUMLU HEMŞİRESİ CANSU AK YILDIRIM
 • ECZACI  RENAY BURÇ
 • ERİŞKİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ TERLAN DURAK
 • HASTA BAKIM HİZMETLER YÖNETİCİSİ/HBHY EMEL KORKMAZ

ORGAN BAĞIŞ EKİBİ

 • ANESTEZİ VE REA. UZMANI/ ORGAN BAĞIŞ KOORDİNATÖRÜ MURAD ÖZSOY
 • KARDİYOLOJİ UZMANI DR. ALİM ERDEM
 • TIBBİ DİREKTÖR HATİP AYDIN
 • NÖROLOJİ UZMANI DR. MERHAN ÖMEROĞLU
 • BEYİN CERRAHİ UZMANI DR. FATİH HAN BÖLÜKBAŞI
 • HASTA BAKIM HİZMETLER YÖNETİCİSİ EMEL KORKMAZ
 • HASTANE GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR TOSUNER
 • GENEL YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ TERLAN DURAK

 

MAVİ KOD EKİBİ

 • ANESTEZİ UZMANI MURAD ÖZSOY
 • ANESTEZİ UZM. YEDEK AHMET DENİZ KURT
 • ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ ÇOŞKUN AHMET ÇOLAK
 • ACİL SERVİS HEMŞİRESİ YEDEK PERİHAN SARI AKI

BEYAZ KOD EKİBİ

 • BAŞHEKİM YARDIMCISI DR. HAYRİYE AK YILDIRIM
 • GECE AMİRİ ÖMER ARSLAN
 • GÜVENLİK AMİRİ TOLGA ÇAKMAK
 • GÜVENLİK PERSONELİ ONUR DOĞAN
 • PSİKOLOG E. GÖKÇE TEZEL
 • ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BURAK CAN ORANBAŞ

PEMBE KOD EKİBİ

 • BAŞHEKİM YARDIMCISI DR. HAYRİYE AK YILDIRIM
 • İDARİ İŞLER SORUMLUSU BİLGEHAN ŞİPAL
 • GECE AMİRİ ÖMER ARSLAN
 • HBHY EMEL KORKMAZ
 • KADIN DOĞUM SORUMLU HEMŞİRESİ YUDUM GÜLER
 • ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BURAK CAN ORANBAŞ
 • TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRÜ MUHARREM DEMİRBAŞ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ SEVİLAY AKDERE

 

KIRMIZI KOD EKİBİ

 • TIBBİ DİREKTÖR DR. HATİP AYDIN
 • HASTANE GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR TOSUNER
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI TURGAY DOĞRU
 • TEKNİK HİZMET MÜDÜRÜ MUHARREM DEMİRBAŞ

 

KÖK NEDEN ANALİZ EKİBİ

 • TIBBİ DİREKTÖR DR. HATİP AYDIN
 • HASTA BAKIM HİZMETLER YÖNETİCİSİ EMEL KORKMAZ
 • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ SEVİLAY AKDERE
 • BİYOKİMYA UZMANI UZM. DR. HAYRİYE AK YILDIRIM
 • ANESTEZİ UZAMANI MURAD ÖZSOY
 • NÜKLEER TIP UZMANI UZM. DR. FATMA TUNÇDEMİR
 • ECZACI RENAY BURÇ
 • BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU BİLGE ÖZKOÇ