Komiteler

KOMİTELER
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi Direktör  Dr. Öğr. Üyesi Hatip AYDIN
Anestezi ve Reaminasyon Uz. Dr.Murad ÖZSOY
Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisi Nigar Kubilay
Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE
Cerrahi  Branş Uzmanı Op. Dr. Mirhan TOSUN
Dahili Branş Uzmanı Dr. Murat GENÇAY 
Biyokimya  Hast.Uz./Lab. Sor.Uz. Dr. Hayriye AK YILDIRIM
Sorumlu Eczacı  Renay BURÇ   
Ameliyathane Sor. Hemşiresi Nilgün SAVAŞ
Bilgi İşlem Sorumlusu Bilge ÖZKOÇ 
Radyoloji Teknikeri Muharrem SOYTÜRK
Enf.Kont.Hemş. Tuba ŞİT
Hasta Hakları Birim Sorumlusu Gamze ERKMEN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi Direktör  Dr. Öğr. ÜyesiHatip AYDIN
Hastane Genel Müdürü Özgür TOSUNER
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Turgay DOĞRU 
İş Yeri Hekimi (Göğüs Hastalıkları uzm) Dr. Filiz AKIN
Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisi/HBHY. Nigar Kubilay
Teknik Hizmetler Müdürü Muharrem DEMİRBAŞ
Enfeksiyon Kont. Hem. Tuba ŞİT
Destek Hiz.Sorumlusu Sinem KURT
İnsan Kaynakları Sorumlusu Melis ŞEN
Çalışan Temsilcisi Burak Can ORANBAŞ
Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE
EĞİTİM KOMİTESİ
Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisii/HBHY. Nigar KUBİLAY
Tıbbi Direktör Dr. Öğr. Üyesi  Hatip AYDIN
Acil Servis Hekimi Zafer GÖKŞEN
Klinik Psikolog Elif Gökçe TEZEL
Hasta Hakları Birim Sorumlusu Gamze ERKMEN
İnsan Kaynakları Sorumlusu Melis ŞEN
KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hem. Ümit GELDİ
Enfeksiyon Kont. Hem. Tuba ŞİT
Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tıbbi Direktör Hatip AYDIN
Gece Amiri Ömer ARSLAN
Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisi/HBHY. Nigar KUBİLAY
Güvenlik Amiri Tolga ÇAKMAK
Teknik Hizmetler Müdürü Muharrem DEMİRBAŞ
Laboratuvar Sor. Sorumlusu Aynur ÇAYIR PITIRLIOĞLU
Yoğunbakım Sor. Sorumlusu Terlan DURAK 
Tıbbi Cihaz Yönetimi sorumlusu  Yağız Nazif DORU
Enfeksiyon Kont. Hem. Tuba ŞİT
KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hem. Ümit GELDİ
Destek Hiz.Sorumlusu Sinem KURT
İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Turgay DOĞRU
Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE
RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Radyoloji Uzmanı  Uzm. Dr.Mehmet Yadigar KIRICI
Nükleer Tıp Uzmanı Uzm.Dr. Fatma TUNÇDEMİR
Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisii/HBHY. Nigar KUBİLAY
Görüntüleme  Hizmet. Sor.Per. Muharrem SOYTÜRK
Ameliyathane Sor.Hem. Nilgün SAVAŞ
Sağlık Fiziği Uzmanı Nazmi CAN
Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE
KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ
Başhekim                                Dr. Hıdır YÜKSEL
Tıbbi Direktör                       Dr. Öğr. Üyesi Hatip AYDIN
Hasta Bakım Hiz. Yönt.      Nigar KUBİLAY
Göz Hastalıkları Uzmanı     Yrd. Doç. Dr. Diclehan Ali DİCLE
Kadın Hastalıkları Uzmanı  Op. Dr. Mehmet ALİCİK
Metabolizma ve Endokrinoloji Uzm. Prof.Dr.Murat YILMAZ
Kardiyoloji Uzmanı                     Doç.Dr.Alim ERDEM
Ortopedi Uzmanı                        Op.Dr. Ahmet Şadi KILINÇ
Beyin Cerrahi Uzmanı              Op.Dr.Öğr Üyesi Fatih Han BÖLÜKBAŞI
Dahiliye Uzmanı                         Uzm.Dr. Murat GENÇAY
Nöroloji Uzmanı                         Uzm.Dr. Merhan ÖMEROĞLU
İdari İşler Sorumlusu               Bilgehan ŞİPAL
Bilgi İşlem Sorumlusu             Bilge ÖZKOÇ
Kalite Yönetim Direktörü       Sevilay AKDERE
İLAÇ YÖNETİM KOMİTESİ
Enfeksiyon Hast.Uz./Lab. Sor.Uz. DR.Nuriye DOĞAN
Hasta Bakım Hizmetler Yöneticisii/HBHY. Nigar KUBİLAY
Anestezi ve Rea.Uz../GYBÜ Sor.Dr. DR. Murad ÖZSOY
Ortopedi Uzmanı  Op. Dr. Ahmet Şadi KILINÇ
Cerrahi Branş Uzmanı  Op.Dr. Mirhan TOSUN
Dahili Branş Uzmanı  Uzm.Dr. Murat GENÇAY
Enfeksiyon Kont. Hem. Tuba ŞİT
Farmakovijilan Sorumlusu  /EZC. Renay BURÇ
Radyoloji Teknikeri Muharrem SOYTÜRK
Kalite Yönetim Direktörü Sevilay AKDERE