Akılcı İlaç Kullanımı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

 •     Doğru tanıya dayanmak,
 •     Uygun ilacı seçmek, gereken dozunu uygun yoldan ve yeterli süre boyunca tedavi sanatı ile sunmak,
 •     İlacın yan etkilerini ve hastanın uyumunu izleyerek tedavinin başarısını değerlendirmek,
 •     Birden çok ilaç kullanılacaksa etkileşimlerini değerlendirmek,
 •     Tasarlanan tedavinin gerçekleşebilirliğini ve maliyetini dikkate almak.

AKILCI İLAÇ KULLANIMI İÇİN HASTALARA TAVSİYELERİMİZ

 • İlaç doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen süre boyunca kesintisiz olarak alınmalıdır,
 • Hasta kendini iyi hissettiğinde ilacı kendiliğinden kesmemeli, doktoruna haber verilmelidir,
 • İlaçtan yarar görülmüyorsa durum hastanın doktoruna bildirilmelidir,
 • İlacın kullanımıyla ilgili kuşku varsa hastanın doktoruna danışılmalıdır,
 • Hastanın dalgınlıkla ilacı unutabileceği göz önüne alınarak bazı hatırlatıcı düzenlemeler yapılmalıdır,
 • Bir hastaya iyi gelen bir ilacın başka hastaya zarar verebileceği unutulmamalıdır,
 • Hastanın yanında getirdiği bazı ilaçların etkilerini kaybetmiş olabilecekleri, hatta toksik bazı sorunlar oluşturabilecekleri göz ardı edilmemelidir. İlaçların son kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir,
 • Ülke ekonomimiz ve kendi bütçeniz açısından gereksiz ilaç kullanımından ve reçetesinden kaçınılmalıdır,
 • İlaç kullanılırken doktor tavsiyesinin dışına çıkılmamalıdır.