Varian Truebeam

VARIAN TRUBEAM

Trubeam cihazı, kanser tedavisinde günümüzün en gelişmiş teknolojisine sahip radyoterapi tedavi cihazıdır.

  • Yüksek çözünürlükte ve 0.5 mm altında bir doğruluğa sahip görüntüleme yöntemleri sayesinde ışınlanan bölgenin doğruluğu gerek ışınlanmadan önce gerekse ışınlanma sırasında kontrol edebilmekte ve maksimum oranda sağlıklı normal doku koruması yapılabilmektedir.
  • Trubeam sistemi, robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılandırılmış bir kontrol sistemi ile donatılmıştır.
  • Bu yüksek hassasiyet seviyesi doktorların hareket eden bir organ içindeki tümörü yüksek doğrulukla tedavi etmesine olanak sağlar.

KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİ TEKNİKLERİ

3D-CRT (Konformal Radyoterapi)
IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)
VMAT (Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)
IGRT (Görüntü Eşliğinde Radyoterapi)
SRS (Stereotaktik Radyoterapi)
SBRT (Stereotaktik Vücut Radyoterapisi)
Tüm ve yarı beden foton ışınlamaları

KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLARDAN BAŞLICALARI
Akciğer Kanseri
Meme Kanseri
Beyin Tümörleri
Prostat Kanseri
Rektum Kanseri
Pankreas Kanseri
Meningioma
Arteriovenöz Malformasyon
Akustik Nörinoma
Kordoma
Kraniofarengioma
Trigeminal Nevralji
Pediatrik Kanserler
Lenfomalar
Beyin Metastazları
Spinal Metastazlar
Kemik Metastazları
Karaciğer Metastazları