Lokomat Robotik Yürüme Cihazı

LOKOMAT PRO - ROBOTİK YÜRÜME CİHAZI

Lokomat – Çok sayıda küçük adım, büyük gelişimleri tetikleyebilir. Nöroplastisiteye dayalı “göreve özgü öğrenme” kavramı, sürekli tekrarlamalar ve yoğun eğitimler sayesinde, günlük hayatın aktivitelerinin, eğitimle elde edilebileceğini ve geliştirilebileceğini savunmaktadır. Robotik Lokomat terapisi, bu talebi karşılar ve Gelişmiş Performans Geri Bildirimli yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisine imkan verir.

ROBOTİK LOKOMASYON TERAPİSİ NEDİR?

  • Fonksiyonel hareket ve duyusal stimülasyon, MS (multiple sclerosis), serebral palsi ya da diğer nörolojik hastalık ya da hasarın yanı sıra, felç, spinal kord hasarı, travmatik beyin hasarının akabinde, nörolojik hastanın rehabilitasyonunda önemli bir rol oynar.
  • Manuel eğitimle birlikte, yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisinin yönetilmesi için, yeterli bilgiye sahip personel bulunmalıdır. Ayrıca bu terapide emek yoğundur ve nispeten kısa eğitim seanslarına imkan vermektedir.
  • Ayrıca manuel olarak yardım edilen yürüyüş terapisi, özellikle obez hastalar ya da spastik hastalarda dürtücü ve motive edici olabilir. 
  • Lokomat terapisi, özellikle zorlayıcı hastalarda yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisinin tek bir fizyoterapist tarafından yönetimine imkan verir.

YOĞUN FONKSİYONEL LOKOMASYON TERAPİSİ
Lokomat, robotik yürüme ortezi ve gelişmiş vücut ağırlık destek sisteminin bir koşu bandı ile kombine edilmesinden oluşur.

  • Entegre biyolojik geri bildirim sistemi, hastanın yürüyüşünü izler, bunun yanı sıra, aktif katılımda hastayı motive etmek için, gerçek zamanlı görsel performans geri bildirimi sağlar.
  • Daha hızlı ilerleme kaydedilmesi için, bireysel olarak ayarlanmış terapi hastayı motive eder.