Anjiyo Laboratuvarı (Artis Q Anjiyo Cihazı)

 

Anjiyografi, koroner arter hastalığının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Damar sertliği nedeni ile koroner arterlerin hangi bölgesinin ne kadar daraldığını ve/veya tıkandığını tespit edebilir. Bu yöntem damar darlık veya tıkanıklıklarını tespit ederek tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlar. İşlem esnasında kalp boşluklarına da ulaşılacağı için kalp kapaklarının ve duvarlarının çalışmasındaki kusurlar da bu yöntem ile gösterilebilir. Kalp delikleri gibi doğumsal kalp hastalıklarının teşhisi için de koroner anjiyografi kullanılabilir.

Anjiyografik İşlemler:

  • Tanıya yönelik
  • Kol ve bacak damarlarının görüntülenmesi
  • Karın içi organ damarlarının görüntülenmesi
  • Beyin damarlarının görüntülenmesi
  • Akciğer damarlarının görüntülenmesi
  • Koroner Stent
  • Balon Anjiyoplasti İşlemi
  • Perkütan Koroner Girişimler
  • Anjiyo Embolizasyonlar