Sintigrafi

Sintigrafi; radyoaktif bir maddenin vücuda; damar, ağız ya da diğer yollar ile verilmesinden sonra özel kameralar ile görüntülendiği tanı yöntemidir. Sintigrafi; incelenecek her organ için farklı bir radyoaktif ilaç verilerek, o ilacın ilgili organdaki tutuluşunu, dağılımını, atılışını inceler.

Radyoaktif ilaçlar vücuda yalnız başına veya incelenecek organa ve lezyona uygun bir maddeye bağlanarak verilebilmektedir.

Gama kameralar nükleer tıpta kullanılan tıbbi görüntüleme cihazlarıdır. Gama kamera tetkik amacıyla hastaya verilen radyoaktif maddelerden yayılan gama ışınları ile görüntü oluşturmaktadır. Bu görüntüler, hastaya verilen radyoaktif maddeden yayılan gama ışınlarının incelenen organ etrafında döndürülen dedektörler tarafından algılanmasıyla elde edilmektedir. Sinyallerin tümü bir bilgisayara aktarılır. Bilgisayar elde ettiği sinyalleri renkli görüntüye çevirerek analizini yapar.

Radyonüklidin (radyo izotopun) organizmadaki dağılımının görüntülenmesi ile anatomik bilgiler, bu dağılımın zamana göre değişikliklerinin saptanması ile de fizyolojik bilgiler elde edilir.

Farklı sintigrafik görüntülüme şekilleri vardır

  • Myokart Perfüzyon Sintigrafisi                           
  • Paratiroid Sintigrafisi
  • Dinamik Böbrek                                                     
  • Kemik Sintigrafisi
  • Tiroid Sintigrafisi                                                
  •  Akciğer Sintigrafisi