Plazma Kinetik

Kapalı prostat ameliyatı, cerrahi tedavinin % 90'lık bölümünü oluşturur.
Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen bu yöntemde penisten girilen aletler yardımı ile prostat parça parça kesilerek ya da buharlaştırılarak temizlenir. Plazma Kinetik yöntemle, ameliyat sırasında çıkarılan doku patolojiye (doku incelemesine) gönderilebilir. 
Prostatın iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu en kesin bu yöntem belirler. Lazer yöntemi ile yapılan tedavilerde doku çıkarılamadığı için patolojik değerlendirme yapılamaz.. Hasta, bir veya iki gün içinde hastaneden taburcu edilir. Sondanın kalma süresi diğer yöntemlerden çok daha kısadır. Hasta özel hayatına aynı standartta devam edebilir. Ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalinin en düşük olduğu yöntem Plazma Kinetik'tir. Her türlü prostata uygulanabilir.
Serum fizyolojik ile uygulandığı için, prostatın büyüklüğü engel teşkil etmez.
Ameliyat süresi daha kısa ve kanama riski daha azdır. Lokal anestezi ile uygulanabilmektedir. Bu nedenle kalp ve akciğer sorunu olan hastalarda uygulanabilir.

Plazma Kinetik, bilinen en güvenilir Prostat tedavi yöntemidir.

Plazma Kinetiğin Üstünlükleri
- Serum fizyolojik kullanıldığı için ölümcül olan su zehirlenme riski yoktur.
- Çıkan parçalar patolojide incelenir kanser varsa tesbiti ve tedavi imkanı olur.
- Kanama riski minimaldir
- Görüntü daha nettir daha rahat çalışma imkanı sağlar.
- Operasyon süresi daha kısadır.
- Düşük enerji kullanır ve enerji yalnızca prostata temas ettiği noktayı etkiler etraf dokuya zarar vermez. Bu nedenle kalp pili kullanan hastalara bile uygulanabilir.
- Sonda süresi çok kısadır.
- Operasyon sonrası iyileşme daha kısa süre alır.