VISULAS 532 S- RETİNA TEDAVİSİ

Etkili ve yeniden üretilebilir tedavi


VISULAS 532s performansın diğer adı. Etkili katı fazlı lazer zahmetli
uygulamalarda dahi sürdürülebilir gücünü ortaya çıkarmaktadır. VISULAS@ 532s
her türlü tedavi stratejisi için yeterli güç reservlerine sahiptir. Milisaniye ölçeğinde
kısa lazer pulslarıyla nazik bir ağ tedavisi gerekse uzun pulslarla etkili bir
retinopeksi ve hatta angioma sklera tedavisi için. Gömülü termoelektrik soğutma
sistemi, lazer gücünün sıcaklığının azami ölçüde stabil kalmasını sağlar ve böylece
yeniden üretilebilir klinik sonuçlar için temel ön şartı yerine getirir.

Gelişmiş bir lazer iş istasyonu
ZEISS VISULAS 532s, ZEISS Lazer Biyomikroskop ile beraber entegre bir lazer iş
istasyonu haline gelir. Elektronik mikromanipülatör, hassas ve senkronize lazer ışın konumlandırılması ve biyomikroskop aydınlatmasına imkan tanır. ParFocus büyütme sistemi, retina üzerine homojen, keskin ve yeniden üretilebilir bir lazer noktası iletir
bu da hastanın korneası üzerinde ısıyla ilişkili yan etkileri asgari seviyede
tutar. Aktif ClearView hekim güvenliği filtresi sadece net ve gerçek renkli
olan bir biyomikroskop görüntüsü sunmakla kalmayıp ayrıca tedavi edici ışın
etkinleştirildiğinde konumuna otomatik olarak salınım yaparak hekimi güvenilir
biçimde korur.
 

Verimli şekilde gezinebilme
Kullanımı rahat ve kolay hale getirmek amacıyla VISULAS 532s dilden bağımsız,
renkli ve dokunmatik bir ekrana sahiptir. Çıkartılabilir kontrol paneli, kullanıcının
görüş açısına kolayca ayarlanır. PowerPress kontrol, hastanın fundus görüntüsü
kaybedilmeden güç ayarının doğrudan seçilmesini mümkün kılar.

Tedavi sürelerini anlamlı biçimde azaltır
Otomatik mikromanipülatör, bütün lazer noktaları dizisinin hızla ilerlemesini
güvenilir biçimde kontrol eder. İleri düzey hassas ve uzun dönem stabil lineer
motorlar lazer ışınını önceden hesaplanmış olan hedef konuma sadece birkaç
milisaniye içinde hareket ettirerek geleneksel tedavi süresini
%30 - %60’a kadar azaltır1.

Tedavi stratejilerini kişiye özelleştirme
Biyomikroskop üzerindeki tetikleme düğmesinin aktif kontrolü hekimin
tedavinin ilerleyişi üzerinde her zaman “parmak ucu hassasiyetinde” kontrolünü
sürdürmesine izin verir. Tedavi ilerledikçe hedeflenen ışının konumunu ayarlamak
için tek gerekli olan kumanda kolunun hafifçe kendi etrafında döndürülmesi
veya hareket ettirilmesidir. Esnek ve hassastır. Çok noktalı bir kaskad, retinanın
düzensiz konturlarına göre kişiye özel tedavi stratejisine imkan tanır.
 

Akıllıca basitleştirilmiş tedavi iş akışları
Kontrol panelinde grafik öğelerin net yerleşimi mantıksal bir dizilimi takip
eder ve klinik iş akışlarını verimli şekilde destekler. İki nokta arası mesafe, her
dizideki lazer noktalarının sayısı ve bir dizinin konumlanma açısı gibi çok noktalı
tedavi parametreleri VISULAS 532s’in kullanıcı arayüzüne homojen şekilde
gömülmüştür ve tedavi sırasında ayarlanabilir. Aydınlatılan SPOTview.

Tedavi kesintilerini stressiz yönetin
Hekim tedaviyi herhangi bir zamanda bir an içinde kesebilir: mevcut dizide nokta
hassasiyeti içinde ve kontrollü bir biçimde. Bu da hekime azami hassasiyet hastaya
ise ideal koruma sağlar.

Olmazsa olmaz özellik 

Tek pulslu geleneksel tedavi VISULAS 532s diyabete bağlı retinopati ve diyabete bağlı makülopati tedavisi üzerine yapılan büyük klinik çalışmaların (DRS, ETDRS, mETDRS, DRCR.net) sonuçlarına uygun şekilde kanıta dayalı altın standart olarak ortaya koyulmuş olan lazer parametrelerini kullanarak etkili tek noktalı tedavi sağlar.

Kendine has eklenti 

Nokta dizileri ile geleneksel tedavi VISULAS 532s VITE’nin özel avantajı: çalışmalarda önerilen lazer ayarlarına sadece tek noktalı modda değil ayrıca çok noktalı modda da (örn. 50 ms puls süresi veya 50 m lazer ışık demeti çapı) uyum sağlayan tek koagülasyon lazeridir. Yapılan ilk klinik çalışmaların sonuçları altın standarttan ödün verilmeksizin tedavi süresinde anlamlı bir azalmanın elde edilebileceğini kanıtlamıştır. İlgi uyandıran önemli nokta: kısa pulslarla nazik tedavi VISULAS® 532s ile kısa puls modundayken 1,5 watt’lık garantili lazer çıkışı sayesinde lazer lezyonlarını 10 - 40 ms arasında tipik lazer pulsu süresinde verimli şekilde ve kontrollü bir tarzda ayarlamak da mümkündür. Aynı
yoğunlukta bir lezyon elde edebilmek için daha düşük olan puls süresini telafi
etmek amacıyla daha yüksek bir lazer çıkışı gerekli olmakla beraber kısa pulslu
fotokoagülasyon geleneksel lazer tedavisine nazik bir alternatiftir. Bu niteliği,
alan başına düşen birim başına anlamlı oranda daha düşük enerji yükünden
kaynaklanmaktadır.