256 Kesitli BT (Bilgisayarlı Tomografi)

256 Kesitli BT (Bilgisayarlı Tomografi)

Klasik spiral BT cihazları, yalnızca yatay düzlemde, yani aksiyel planda görüntü alabilme yeteneğine sahip olduğundan koronal ve sagital planlarda yeterli kalitede görüntü elde etmek mümkün değildi.
Oysa birçok hastalık koronal ve sagital planda incelemeye ihtiyaç duymaktadır ve MR inceleme sagital ve koronal görüntüleme yapabilme yeteneği sayesinde tomografiye göre önemli bir avantaja sahipti.
Yeni nesil çok kesitli BT’ler ise yine aksiyel planda ancak oldukça ince kesit kalınlığında ve hızlı görüntüler alabilme yeteneğine sahiptir. Bu aksiyel görüntüler bilgisayar ortamında üst üste konularak anlamlı bir çözünürlük kaybı oluşmaksızın koronal ve sagital planda da görüntüler elde edilebilmektedir.
Ayrıca yine bu ince kesit alabilme yeteneği sayesinde 3D görüntüleme ve BT anjiografik incelemeler de mümkün hale gelmiştir. Bu tomografi cihazlarında dedektör sayısı arttıkça cihazın rezolüsyonu ve görüntü kalitesi artmaktadır.
256 Dedektörlü FLASH BT
256 dedektörlü Flash BT (yeni nesil multidedektör CT) ileri teknolojiye sahip bir görüntüleme yöntemidir. Flash BT ile kesit kalınlığı 0,5 mm’ye kadar inmiştir ve çekim hızı oldukça artmıştır. Böylelikle kalp damarları gibi solunum ve nabız artefaktlarından etkilenen ve bu nedenle görüntülenmesi güç küçük çaplı damarlar 1-5 saniye gibi çok kısa bir sürede görüntülenebilir hale geldi.
Üstelik bu cihaz yüksek kalp hızlarında da çekim yapabilme gibi önemli bir avantaja sahiptir. Ayrıca BT’nin en büyük dezavantajı kabul edilen radyasyon dozu da yine bu tomografide muadillerine göre % 50-80 arasında azaltılmıştır.
Flash BT’nin kullanım alanları;
●      Tüm vücudun tomografik incelemelerinde
●      Tüm vücut damarlarının BT anjiografi incelemesinde
●      Yüksek çözünürlüklü 3D kemik ve yumuşak doku görüntüsü elde etmek amacıyla
●      Sanal kolonoskopi
●      Sanal bronkoskopi
●      BT ürografi incelemeleri
Tüm Vücudun Tomografik İncelemesi
Tüm vücudun tomografik incelenmesi ile vücudun anatomisinin “anlık görüntüsü” elde edilebilir. Tüm vücudun tomografik incelenmesi, vücudun 3 ana bölgesini analiz eder: akciğerler, kalp ve karın/pelvis.
Akciğer BT’si erken, potansiyel olarak kötü huylu nodülleri tespit edebilir. Kalpteki tarama, aort anevrizmalarını ve koroner arterlerdeki plak içindeki kalsiyum birikimlerini tespit edebilir.
Karın/ pelvis bölgesinin taraması, böbrek taşlarını ve bazı kistleri, genişlemiş lenf düğümlerini, büyük abdominal kitleleri, abdominal anevrizmaları, genişlemiş bir dalağı, yağlı bir karaciğeri, sınırlı kitleleri ve büyük pelvik kitleleri tanımlayabilir.
Yüksek riskli bireyler için, bu tarama, erken teşhis ve hemen tedaviye başlama imkanı sunar. Yüksek risk faktörleri şunları içerebilir;
●      Birey veya ailede koroner arter hastalığı öyküsü
●      Birey veya ailede karın anevrizması öyküsü
●      45 yaşında veya daha büyük olmak
●      En az 10 yıl boyunca günde en az paket sigara içmek
●      Yüksek kolesterol, diyabet veya yüksek tansiyon geçmişi
●      Aşırı kilolu olmak
●      Hareketsiz bir yaşam tarzı
●      Abdominal ve/ veya pelvik hastalıkla ilgili endişeler
BT Antijografik (BTA) İnceleme
BTA inceleme arteriyel faz kontrastlı bir BT inceleme yöntemdir. Bu kontrastlı incelemeden elde edilen ham görüntüler benzer yoğunlukları birleştirme prensibine göre bilgisayar ortamında çevre dokular çıkarılarak 2D ve 3D anjiyografik görüntüler haline getirilir ve istenirse kıvrımlı damarlar yine bilgisayar ortamında düzleştirilebilir. Bu sayede damar lümeni, damar duvarı ve çevre dokuları aynı anda görüntülenebilir.
Böylece MR ve katater anjiyografiye ek olarak damar duvarındaki kalınlaşma, aterom plakları, aterom plaklarının yapısı, çevre dokuların vasküler yapılara basısı ya da infiltrasyonu değerlendirilebilir.
Ayrıca damarların düzleştirilme yeteneği sayesinde bu cihaz darlık oranlarını MR’ye göre çok daha doğru hesaplayabilir. Üstelik koroner arterler, pulmoner arterler ve SMA gibi pulsasyon artefaktları nedeni ile hareketli damarların belirgin bir çözünürlük kaybı oluşmaksızın anjiografik incelemesi mümkündür.
BTA’nın başlıca kullanım alanları;
●      Kranial arterlerin oklüzyon ve anevrizmalarının araştırılması
●      Karotis ve vertebral sistem arterlerinin darlık ve oklüzyonlarının araştırılmasında
●      Koroner arter hastalıklarında
●      Subsegmenter emboliyi bile gösterebilme yeteneği sayesinde pulmoner embolide
●      Ekstremite arterlerinin oklüzyon, darlık ve anevrizma açısından değerlendirilmesinde
●      Abdominal aorta ve dallarının değerlendirilmesinde
●      Diseksiyon araştırılmasında
●      Travmalı hastalarda kemik yapı ile damarı aynı anda gösterebilmesi nedeni ile vasküler hasar araştırılmasında
Kardiyak Sanal Anjiyografi Nedir?
Sana/koroner anjiyografi dediğimiz koroner BT anjiyografi, multidedektör BT’lerin günümüzde en sık ve güncel kullanım alanlarından biridir. Bu anjiografinin, klasik kateter anjiografiye göre bazı dezavantajları olduğu gibi önemli avantajları da vardır.
Noninvaziv olması, işlem kolaylığı, kısa sürmesi ve hasta izlemi gerektirmemesi, en önemli avantajlarından bazılarıdır.
Yine damar lümeni ile birlikte damar duvarlarının aynı anda görüntülenebilmesi, özellikle darlık oluşturan plakların internal yapısının değerlendirilebilmesi, koroner arterler ile birlikte kalp kasının, perikard ve komşu akciğer alanlarının aynı anda değerlendirilebilmesi gibi avantajları da vardır.
Koroner BT anjiyografinin başlıca kullanım alanları;
●      Diyabet, hipertansiyon, ailede erken kalp krizi varlığı gibi risk faktörleri taşıyan kişilerin koroner arter hastalığı açısından araştırılması
●      Aterosklerotik plakların tespiti, yapısının değerlendirilmesi ve stenoz derecelendirilmesi
●      Bypass kontrolü
●      Stent değerlendirilmesi
●      Aorto-ostial lezyonlar gibi kateter anjiografik incelemenin yanıltıcı olabileceği durumlar
●      Koroner arterlerin varyasyonları ve anomalileri
●      Akut göğüs ağrısı olan hastalarda koroner arter hastalığı, aortik diseksiyon ya da pulmoner embolinin aynı anda değerlendirilmesi ve gerekirse pulmoner emboli olan hastalarda alt ekstremite venlerin venöz tromboz açısından araştırılması
●      Masif aortik ateroskleroz gibi anjiografinin güç veya imkansız olduğu durumlar
Sanal endoskopi
Sanal endoskopik uygulamalar anatomik yapıların iç yüzeylerini gerçek benzeri görüntülemesi esasına dayanır. Başlıca sanal kolonoskopi ve bronkoskopi uygulamaları yapılmaktadır.
Sanal kolonoskopinin kullanım alanları;
●      Tıkayıcı kolon kanserlerinde tıkanma bölgesinin proksimalinin değerlendirilmesi
●      Kolorektal kanser araştırılması
●      Tortiozite, spastisite, divertikülozis veya kooperasyon yetersizliği nedeni ile tamamlanmamış kolonoskopiler
●      Konvansiyonel kolonoskopi yapılamayan veya reddeden hastalar
Sanal bronkoskopinin kullanım alanları;
●      Trakeo bronşial stenoz araştırılması ve boyutlarının değerlendirilmesi
●      Akciğer kitlesinin bronşial ağaç ve çevre yapılar ilişkisinin değerlendirilmesi
●      Yabancı cisim aspirasyonu
BT Ürografi
BT ürografi, böbrekler, mesane ve üreterler (idrarı taşıyan tüpler) dahil olmak üzere idrar yolunu değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme muayenesidir.
BT ürografisi, kemikler, yumuşak dokular ve kan damarları dahil olmak üzere vücutta çalışılan bölgenin bir kesitinin birden fazla görüntüsünü oluşturmak için X ışınlarını kullanır. Bu görüntüler daha sonra bir bilgisayara gönderilir ve hızlı bir şekilde çok detaylı 2 boyutlu görüntülere dönüştürülür.
BT ürografinin kullanım alanları;
●      Böbrek taşı teşhisi
●      Mesane taşları teşhisi
●      Enfeksiyon teşhisi
●      Tümörler veya kistlerin teşhisi
●      Kanser teşhisi
●      Yapısal anormalliklerin teşhisi

HEMEN RANDEVU AL!

  Hızlı randevu formu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.

  2

  HASTANE

  126

  UZMAN DOKTOR

  1200+

  PERSONEL

  45

  TIBBİ BİRİM

  500000+

  YILLIK HASTA SAYISI

  X