İç Hastalıkları

İç Hastalıkları

İç hastalıkları (dahiliye) uzmanı, iç hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Bu tıp dalı, vücuttaki organları etkileyen çok çeşitli koşulları kapsar. 
Dahiliye uzmanları sadece yetişkinlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenir, çocuklar veya ergenlerin sağlık hizmetlerinde rol oynamaz.
Dahiliye Nedir?
İç hastalıkları bölümü çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili tanı ve tedavi hizmetini verir.
Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyin kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.
Dahiliye uzmanları, yetişkinlerde çok çeşitli koşulları tedavi eder. Bununla birlikte, bazı dahiliyeciler uzmanlık alanları dahilindeki belirli iç hastalıkları alanlarına odaklanır.
Bu alt uzmanlık alanlarının örnekleri şunları içerir:
●      kardiyoloji
●      endokrinoloji
●      gastroenteroloji
●      bulaşıcı hastalık
●      hematoloji
●      onkoloji
●      akciğer hastalığı
●      romatoloji
●      immünoloji
Dahiliye uzmanları, bu alanların her birinde rol oynar.
Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarının temelinde olan bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir.
Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.
Dahiliye Türleri
Dahiliye, iç hastalıkları olarak bilinen, 6 ana bölümden oluşan bir bilim dalıdır.
Bu Bölümler;
● Hematoloji (kan hastalıkları)
● Endokrinoloji (hormon hastalıkları)
● Gastroenteroloji (sindirim sistemi hastalıkları)
● Onkoloji (iyi ve kötü huylu tümörler)
● Romatoloji (romatizmal hastalıklar)
● Nefroloji (böbrek hastalıkları ve hipertansiyon)
Hematoloji
Kan, kan yapıcı organlar (kemik iliği, dalak) ve lenf bezlerinden kaynaklanan hastalıkları inceleyen bilimdir. Hematoloji hastalıklarının tanısı için kan tahlili dışında lüzumlu hallerde kemik iliği incelemesi de gerekebilir.
Başlıca hematolojik hastalıklar;
●      Kansızlık (anemi)
●      B12 vitamini eksikliği
●      Lösemi
●      Lenfoma
●      Multipl myeloma
●      Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları
●      Hemofili
Endokrinoloji
Vücudumuzun sağlıklı çalışmasını düzenleyen pek çok hormon ve bunları salgılayan organlar bulunmaktadır. Endokrinoloji, bu hormonların az veya fazla üretilmesiyle ortaya çıkan hastalıkları inceler.
Bu gruptaki başlıca hastalıklar şunlardır;
●      Diyabet (şeker hastalığı)
●      Hipertansiyon (yüksek tansiyon)
●      Tiroid hastalıkları (guatr vb.)
●      Böbrek üstü bezi hastalıkları
●      Obezite (şişmanlık)
●      Osteoporoz (kemik erimesi)
●      Kolesterol yüksekliği, trigliserid yüksekliği
●      Kıllanma
Gastroenteroloji
Ağızdan, anüse kadar tüm sindirim sistemi organlarının bozukluklarını inceler (ağız, yutak, yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsak, safra kesesi, karaciğer, pankreas). Bu bilim dalında endoskopik tanı yöntemleri ve ultrason sıkça kullanılır.
Bu gruptaki başlıca hastalıklar;
●      Reflü
●      Gastrit
●      Mide ülseri, mide kanamaları
●      Hazımsızlık
●      İshaller
●      Kolitler
●      Kabızlık, Basur (hemoroid)
●      Karaciğer Hastalıkları ( hepatit A,B,C, siroz, karaciğer yağlanması, sarılıklar)
●      Safra kesesi taşları ve iltihapları
●      Ailevi akdeniz ateşi (FMF)
●      Pankreas iltihapları
●      Gastrointestinal sistemde yer alan tümörler
Onkoloji
Çeşitli organların iyi veya kötü huylu tümörlerinin teşhis edilip tedavisinin yapıldığı bilim dalıdır. Tanı için ayrıntılı tetkikler gerekebilir (kan tahlilleri, röntgen, ultrason, tomografi, MR, biyopsi, mamografi ve endoskopi gibi). Tedavide ise, hastalığın tipine ve evresine göre ilaç tedavisinde veya cerrahi uygulanabilir.
Nefroloji
Başta böbrekler olmak üzere, mesane ve idrar yollarını kapsayan boşaltım sisteminin hastalıklarını inceleyen bilimdir.
Başlıca hastalıkları şunlardır;
●      Böbrek iltihapları (nefrit, pyelonefrit gibi)
●      Böbrek yetmezliği (akut veya kronik)
●      İdrar yolu enfeksiyonları
●      Hipertansiyon (böbrek kaynaklı)
Yönlendirici Bölüm Olarak Dahiliye
Dahiliye yukarıda anlatılan 6 bölüm dışında nöroloji, psikiyatri, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyolojiile ilgili hastalıklar için de yönlendirici bir görev üstlenir.
İç hastalıkları uzmanları her yaştan yetişkini tedavi eder ve çoğu insan için ilk tedavi noktasıdır. Dahiliye uzmanlarımız hem klinikte hem de yoğun bakım ünitesinde önemli bir role sahiptir.
Geniş bir çalışma alanına sahip olan dahiliye uzmanları, tedavi gören birçok kişiyi, özellikle yaşlı hastaları, uzun süreli takip eder ve bu esnada diğer bölümlere yönlendirmeler yapabilir.

İç Hastalıkları Doktorları

HEMEN RANDEVU AL

Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.  

2

HASTANE

126

UZMAN DOKTOR

1200+

PERSONEL

45

TIBBİ BİRİM

500000+

YILLIK HASTA SAYISI

X