Refakatçi Politikası

Refakatçi politikası, hasta ve yakınının sağlığı ve hastanın en iyi ve güvenli sağlık hizmetini almasını hedefleyerek belirlenir. Ana politikanın dışında klinik ve doktor, farklı kurallar belirleyebilir.

  • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

  • Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.

  • Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

  • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

  • Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

  • Refakatin hasta ve hasta yakını açısından sakıncalı olduğu durumlarda ve yoğun bakım üniteleri gibi bazı kliniklerde refakatçi uygulaması yoktur.

  • Bu ana kurallar dışında her klinik hastanın tıbbi endikasyona göre refakatçi politikasında farklılık gösterebilir.

X