Prof. Dr. Hasan Kaynar

Göğüs Hastalıkları

 • Doğum Tarihi: 1958
 • Yabancı Diller: İngilizce

Hekim Özgeçmişi​

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı​

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans, 1984

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doktora (Uzmanlık), 1996

Mezuniyet Sonrası Görevler
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ABD, Doktor, 1984-1989
 • 190. Piyade Alayı Tekirdağ, Askerlik Görevi, 1988-1989
 • Polis Akademisi Kurum Hekimi, 1990-1991
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ABD Araştırma Görevlisi, 1991-1992
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Araştırma Görevlisi, 1992-1996
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Yrd. Doç. Dr., 1997-2006
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Doç. Dr., 2006-2011
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Prof. Dr., 2011-2016
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni EAH İstanbul, 2016
 • Avcılar Medicana, 2019
 • Silivri Anadolu Hastanesi, 2019-2023
 • Reyap Hastanesi İstanbul, 2023-Halen
Bilimsel Çalışmalar
 1. Yener Aydın, Yavuz Selim İntepe, Hasan Kaynar, AtilaTürkyılmaz, Atilla Eroğlu. Bronkopulmoner Karsinoid Tümörler: 15 Olgu Sunumu. Bronchopulmonary Carcinoid Tumors: Report Of 15 Cases. Sakaryamj 2013;3(2):60-64
 2. Aydin Y. Aydin M, Kaynar H,  Eroğlu A., “Approach to the treatment of spontaneous hemothorax due to the anticoagulant therapy report of three cases”, Sakarya Medical Journal, cilt.2, ss.193-196, 2012.
 3. Özlem koca, Ülku Altoparlak, Ahmet Ayyıldız, Hasan Kaynar. Persistence of Nosocomial Pathogens on Various Fabrics. EAJM 2012; 44: 28-31.
 4. Aydin Y. Kaynar H. Eroğlu A. “Harap Olmuş Akciğer Olgularında Pnömonektomi”, Sakarya Medical Journal, cilt.2, ss.81-85, 2012.
 5. Yener Aydın, A. Bilal Ulaş, Hasan Kaynar. Özafagus yabancı cisimleri. Toraks cerrahisi bülteni 2, ss.254-259, 2011.
 6. Akgün M, Kaynar H, Sağlam L, Araz O, Ozden K, Yapanoğlu T, Aydinli B, Mirici A Clinical and social characteristics of the patients with tuberculosis in Eastern Anatolia. Tuberk Toraks. 2006;54(4):349-54.
 7. M., M. Görgüner, S.Aslan, M.Akgun, H. Kaynar, L. Sağlam, P.Polat, A.Mirici. Evaluation of clinical and instrumental and laboratory findings in patients with acute pulmonary embolism diagnosed by spiral CT angiography. Turkish respiratory Journal, 2005;6:(2):95-101.
 8. Kaynar H, N. Yılmaz, M.Akgun, M.Meral, L. Sağlam, M. Görgüner ve A. Mirici. Sigara İçmeyenlerde Kronik Öksürük Etyolojisi. Toraks dergisi, 2005;6(1):8-12.
 9. Mirici A, Meral M, Akgün M, Kaynar H, Kiriş S. Comparison Of cost effectiveness of bronchodilatör drugs via inhaler or nebulizer route in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Turkish respiratory Journal, 2004;5:(3):169-74.
 10. Sağlam L, M. Akgün, Kaynar , S. Kiriş, M. Meral ve M. Görgüner,  ‘‘Opak Akciğer mi? Malign Akciğer mi?’’, Akciğer Arşivi, 2004;5:187-189.
 11. Kaynar H, Yılmaz, L. Sağlam,  M. Meral, Ü. Altoparlak, M. Görgüner ve A. Mirici, ‘‘Hastane Kökenli Pnömoni  Olgularında Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları’’, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2004; 52(4):333-340.
 12. Kaynar H, Yılmaz, L. Sağlam,  M. Meral, Ü. Altoparlak, M. Görgüner ve A. Mirici, ‘‘Hastane Kökenli Pnömoni  Olgularında Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları’’, Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2004; 52(4):333-340.
 13. Kaynar H. ve M. Akgün, M. Görgüner, L. Sağlam, A. Mirici, ‘‘Göğüs Hastalıklarında Mortalite’’, Toraks Dergisi, 4(2),143-150 (2003).
 14. Kaynar H. ve M. Akgün, M. Görgüner, L. Sağlam, A. Mirici, ‘‘Göğüs Hastalıklarında Mortalite’’, Toraks Dergisi, 4(2),143-150 (2003).
 15. Kaynar H. ve M. Akgün, M. Görgüner, L. Sağlam, A. Mirici, ‘‘Göğüs Hastalıklarında Mortalite’’, Toraks Dergisi, 4(2),143-150 (2003).
 16. Mirici A. ve M. Girgiç, Ü. Tutar, Kaynar, L. Sağlam ve M. Görgüner, ‘‘Atopik ve non-atopik astımlı olgularda üst solunum yolu patolojilerinin sıklığı’’, Akciğer Arşivi, 1, 17-20 (2001)
 17. Mirici A. ve M. Girgiç, Ü. Tutar, Kaynar, L. Sağlam ve M. Görgüner, ‘‘Erzurum’da astımlı hastalarda atopi sıklığı’’, Akciğer Arşivi, 2, 64-68 (2001)
 18. Kürkçüoğlu, C., A. Eroğlu, Kaynar, N. Gürsan, A. Türkyılmaz ve N. Karaoğlanoğlu, “Tanısal mediastinoskopi (20 olgunun analizi),” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 18(3): 168-71, (2001).
 19. Görgüner M., L. Sağlam, H. Kaynar, F. Mısırlıoğlu ve A. Mirici, ‘‘ Toraksın periferik lezyonlarında renkli doppler ultrasonografi eşliğinde uygulanan transtorasik iğne aspirasyon yönteminin tanısal değeri’’, Solunum Hastalıkları, 11, 78-84 (2000)
 20. Sağlam L. ve Kaynar, M. Görgüner ve A. Mirici, ‘‘Erzurum ilinde sigara içme alışkanlığının araştırılması’’, Solunum Hastalıkları, 11, 148-53 (2000)
 21. Görgüner, M., Y. Bektaş, A. Mirici, İ. Görgüner, Kaynar ve M. Çerçi, “Plevral Effüzyonlarda Transüda Eksüda Ayrım Kriterleri Üzerine Postural Değişikliğin Etkisi,” Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 29:433-7, (1997).
 22. Sağlam, L., M. Görgüner, A. Mirici, Kaynar ve E. Aktaş, “Tüberkülozlu Hastalarda ELISA Yöntemi ile Serolojik Tanı Değerinin Araştırılması,” Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 45:205-9, (1997).
 23. Yüksek, MŞ., Y. Çapan, T. Onay, Kaynar, S. Atamanalp,  S. Uslu ve  D. Ören, “Laparoskopik  Kolesistektominin Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi,” Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi,  4(4): 424-26, (1997).
 24. Akçay F, Yıldız L, Kaynar H, Turalıoğlu F. Bronkopulmoner hastalıklarda plazma endotelin 1 konsantrasyonları AÜTD 29:1997: 399-402
 25. Görgüner, M., Kaynar, A. Mirici, L. Sağlam ve O. Çildağ, “7 V3ka Nedeni ile Multipl Primer Kanserler,” Yeni Tıp Dergisi, 14:26-8, (1997).
 26. Kaynar, H., M. Görgüner, A. Mirici, H. Yazgı, Y. Bektaş ve Çelebi, “İmmündüşkün Hastalarda (Altta Yatan Hastalığı Olanlarda) Gelişen Akciğer Enfeksiyonlarına Protected Specimen Brushing Yöntemiyle ile Tanısal Yaklaşım,” Tüberküloz ve Toraks Dergisi,  45:246-53, (1997).
 27. Döner, F., H. Doğru, A. Akkaya, O. Gedikli, Kaynar ve M. Yarıktaş, “Bronşial Astma ve Paranasal Sinüzit,” Türk Otolarengoloji Arşivi, 34:141-44, (1996).
 28. Mirici, A., YM. Girgiç, Kaynar ve Çildağ O, “Vena Kava Superior Sendromu,” Karadeniz Tıp Dergisi, 8:77-8, (1995).
 29. Mirici, A., Ü. Özbek, Kaynar ve O. Çildağ, “Bronş Karsinomu ve İmmünite,” Journal of Turgut Özal Medical Center, 2:166-68, (1995).
 30. Makaleler
 31. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden    yayınlar dışındaki makaleler
 32. Ucar EY1, Akgun M, Araz O, Tas H, Kerget B, Meral M, Kaynar H, Saglam L. Comparison of LMWH versus UFH for hemorrhage and hospital mortality in the treatment of acute massive pulmonary thromboembolism after thrombolytic treatment : randomized controlled parallel group study2015 Feb;193(1):121-7. doi: 10.1007/s00408-014-9660-z. Epub 2014 Oct 29.
 33. Araz O, Ucar EY, Akgun M, Aydin Y, Meral M, Saglam L, Kaynar H, Gorguner AM. Is atmospheric pressure change an Independent risk factor for hemoptysis? Pak J Med Sci. 2014 May;30(3):596-600.
 34. Ucar EY, Ozkaya AL, Araz O, Akgun M, Meral M, Kaynar H, Saglam L, Aksoy H, Akcay F. Serum and bronchial aspiration fluid HE-4 levels in lung cancer. Tumour Biol. 2014 May 31.
 35. Ucar E, Araz O, Meral M, Sonkaya E, Saglam L, Kaynar H, Gorguner AM, Akgun M Two different dosages of nebulized steroid versus parenteral steroid in the management of COPD exacerbations: a randomized control trial. Med Sci Monit. 2014 Mar 28;20:513-20. doi: 10.12659/MSM.890210. PMID: 24675102.
 36. Yilmazel Ucar E, Araz O, Yilmaz N, Akgun M, Meral M, Kaynar H, Saglam L. Effectiveness of pharmacologic therapies on smoking cessation success: three years results of a smoking cessation clinic. Multidiscip Respir Med. 2014 Feb 4;9(1):9. doi: 10.1186/2049-6958-9-9. PMID: 24495744.
 37. Uzkeser H1, Yildirim K, Aktan B, Karatay S, Kaynar H, Araz O, Kilic K. Bone mineral density in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep Breath. 2013 Mar;17(1):339-42. doi: 10.1007/s11325-012-0698-y. Epub 2012 Apr 2.
 38. Ucar EY, Araz O, Akgun M, Meral M, Kalkan F, Saglam L, Kaynar H, Gorguner AM.Low-molecular-weight heparin use with thrombolysis: is it effective and safe? Ten years’ clinical experience. Respiration. 2013;86(4):318-23. doi: 10.1159/000346203. Epub 2013 Feb 9.
 39. Kaynar H., Aydin Y., Akgün M., Eroğlu A., “Pneumothorax in the cases with silicosis due to denim sandblasting”, TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.20, pp.291-294, 2012.
 40. Hasan Kaynar, Mehmet Meral, Elif Yılmazel Uçar, Leyla Sağlam, Umran Yıldırım, Metin Gorguner, Metin Akgun. Clinical value of detection of metastasis of carina in patients with non-small cell lung cancer. Respir Med. 2011 Oct;105(10):1537-42.
 41. Elif Yılmazel Uçar, Mehmet Meral, Metin Akgun, Sare Şipal, Hasan Kaynar, Leyla Sağlam, Ali Metin Görgüner. A comparison of the diagnostic value of 19-gauge hystology and 22-gauge cytology needles in bronchoscopy for the evaluation of endobronchial lesions.Turk J Med Sci 2011;41(3):475-81.
 42. Acikel M, Kose N, Aribas A, Kaynar H, Sevimli S, Gurlertop Y, Erol MK The effect of pulmonary hypertension on left ventricular diastolic function in chronic obstructive lung disease: a tissue Doppler imaging and right cardiac catheterization study. Clin Cardiol. 2010 Aug;33(8):E13-8.
 43. Kurt E, Metintas S, Basyigit I, Bulut I, Coskun E, Dabak S, Deveci F, Fidan F, Kaynar H, Kunt Uzaslan E, Onbasi K, Ozkurt S, Pasaoglu Karakis G, Sahan S, Sahin U, Oguzulgen K, Yildiz F, Mungan D, Yorgancioglu A, Gemicioglu B, Fuat Kalyoncu A; PARFAIT Study of the Turkish Thoracic Society Asthma and Allergy Working Group. Geo-climate effects on asthma and allergic diseases in adults in Turkey: results of PARFAIT study. Int J Environ Health Res. 2010 Jun;20(3):189-99.
 44. Bulut I, Meral M, Kaynar H, Pirim I, Bilici M, Gorguner M. Analysis of HLA class I and II alleles regarding to lymph node and distant metastasis in patients with non-small cell lung cancer. Lung Cancer. 2009 Nov;66(2):231-6. Epub 2009 Feb 25.
 45. Kurt E, Metintas S, Basyigit I, Bulut I, Coskun E, Dabak S, Deveci F, Fidan F, Kaynar H, Kunt Uzaslan E, Onbasi K, Ozkurt S, Pasaoglu Karakis G, Sahan S, Sahin U, Oguzulgen K, Yildiz F, Mungan D, Yorgancioglu A, Gemicioglu B, Fuat Kalyoncu A; PARFAIT Study of the Turkish Thoracic Society Asthma and Allergy Working Group. Prevalence and Risk Factors of Allergies in Turkey (PARFAIT): results of a multicentre cross-sectional study in adults. Eur Respir J. 2009 Apr;33(4):724-33. Epub 2009 Jan 7.
 46. Kurt E, Metintas S, Basyigit I, Bulut I, Coskun E, Dabak S, Deveci F, Fidan F, Kaynar H, Uzaslan EK, Onbasi K, Ozkurt S, Pasaoglu G, Sahan S, Sahin U, Oguzulgen K, Yildiz F, Mungan D, Yorgancioglu A, Gemicioglu B, Fuat Kalyoncu A; PARFAIT Study of Turkish Thoracic Society Asthma-Allergy Working Group. Prevalence and risk factors of allergies in Turkey: Results of a multicentric cross-sectional study in children. Pediatr Allergy Immunol. 2007 Nov;18(7):566-74.
 47. Yildirim A, Meral M, Kaynar H, Polat H, Ucar EY. Relationship between serum levels of some acute-phase proteins and stage of disease and performance status in patients with lung cancer. Med Sci Monit. 2007 Apr;13(4):CR195-200.
 48. Ceviz N, Kaynar H, Olgun H, Onbaş O, Misirligil Z. Pigeon breeder’s lung in childhood: is family screening necessary? Pediatr Pulmonol. 2006 Mar;41(3):279-82.
 49. Kaynar H, Meral M, Turhan H, Keles M, Celik G, Akcay F. Glutathione peroxidase, glutathione-S-transferase, catalase, xanthine oxidase, Cu-Zn superoxide dismutase activities, total glutathione, nitric oxide, and malondialdehyde levels in erythrocytes of patients with small cell and non-small cell lung cancer. Cancer Lett. 2005 Sep 28;227(2):133-9. Epub 2005 Jan 8.
 50. Meral M, Mirici, S. Aslan, M.Akgun, H. Kaynar, L. Saglam ve M. Gorguner. Barometric Pressure and Incidence of Pulmonary Embolism. Chest 2005;128:2190-2194.
 51. Akgun M, L. Saglam, Kaynar, A.K. Yildirim, A. Mirici, M. Gorguner, M. Meral, ve K. Ozden. Comparison of serum IL-18 levels in tuberculosis with pneumonia, lung cancer and healthy controls. Respirology 10: 295-299, 2005.
 52. Kaynar H, Akgun, L. Saglam, M. Meral, M. Gorguner ve A. Mirici. The Prevalence of Exercise-induced Bronchoconstriction among Symptomatic Sportsmen. Asian Pac J Allergy and Immunology 22: 191-196, 2004.
 53. Acikel M, Yilmaz M, Gurlertop Y, Kaynar H, Bozkurt E, Erol MK, Köse N, Meral M, Senocak H. The effect of pulmonary hypertension on left atrial mechanical functions in chronic obstructive lung disease. Int J Cardiol. 2004 Nov;97(2):187-92.
 54. Gorguner M., F. Misirlioglu, P. Polat, Kaynar, L. Saglam ve A. Mirici, S. Suma, ‘‘Color Doppler Sonographically Guided Transthoracic Needle Aspiration of Lung and Mediastinal Masses,’’ J Ultrasound Med, 22:703-708 (2003).
 55. Kaynar H, Dane S. Prevalence of left-handedness among patients with different respiratory diseases. Int J Neurosci. 2003 Oct;113(10):1371-7.
 56. Saglam L, M. Akgun, Kaynar, M. Gorguner, A. Mırıcı ve P. Polat, ‘‘Human, Pulmonary, cystic echinococosis in eastern Turkey,’’ Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 97:531-533 (2003).
 57. Eroğlu A, Kürkçüoğlu C, Karaoğlanoğlu N, Tekinbaş C, Kaynar H, Onbaş O. Primary hydatid cysts of the mediastinum. Eur J Cardiothorac Surg. 2002 Oct;22(4):599-601.
 58. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
 59. Yayınlar
 60. Teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
 61. Akgun M, A. Mirici, M. Meral, L. Saglam, Kaynar, M. Gorguner ve E. Yilmazel Ucar. A hypersensitivity pneumonitis case complicated with acute respiratory distress syndrome after bronchoscopy. Respir Med (2005) 99, 1195-1197
 62. Aliağaoğlu C, Atasoy M, Sahin O, Onbaş O, Kaynar H, Balik O, Kabalar E. A long-lasting scrofuloderma on the back of the right hand. J Dermatol. 2005 Mar;32(3):227-9
 63. Alper F, Kaynar H, Kantarci M, Onbas O, Polat P, Erdogan F, Akgun M, Okur A. Trichoptysis caused by intrapulmonary teratoma: computed tomography and magnetic resonance imaging findings. Australas Radiol. 2005 Feb;49(1):53-6.
 64. Meral M., M. Akgun, Kaynar, A. Mırıcı, M. Gorguner, L. Saglam ve F. Erdoğan, ‘‘Mediastinal Lymphadenopathy due to MycobacterialInfection,’’ Japanese J of Infectious Diseases, 57, 124-126, 2004
 65. Yellow nail syndrome in association with protein-losing enteropathy in a diabetic patient. Gorguner M, Kaynar H, Karaoglanoglu N. Ann Saudi Med. 2002 May-Jul;22(3-4):207-9
 66. Eroğlu A, Kürkçüoğlu C, Karaoğlanoğlu N, Kaynar H. Breast mass caused by rib tuberculosis abscess. Eur J Cardiothorac Surg. 2002 Aug;22(2):324-6.
 67. Yildiz L, Akçay F, Kaynar H, Bakan N. Increased plasma endothelin-1 in heavy and light smokers. Clin Chem. 1996 Mar;42(3):483-4.
 68. Akgün M, Alper F, Kaynar H, Meral M, Araz Ö, Mirici A. Persistent cough due to underestimated ascending aortic aneurysm Turkish respiratory Journal, 2006;7:(2):93-4.
 69. Görgüner, M., Kaynar, K. Erol, A. Mirici ve Ş. Karakelleoğlu, “Pulmonary Embolism Mimicking Acute Antero-apikal Myokardial Infarction,” Turkish Journal Medical Sciences, 27(1):101-2, (1997).
 70. Özbek, Ü., A. Mirici, Kaynar ve O. Çildağ,  “Küçük Hücreli Bir Akciğer Kanseri Olgusu,” Heybeliada Tıp Bülteni, 2:74-6, (1996).
 71. Diğer bilimsel dergilerde yayınlanan yayınlar
 72. Kaynar H. NonTrombotik Pulmoner Emboli Türkiye Klinikleri J.Med-Special topics. 2016;9(1):85-91
 73. Kaynar, H. ve A. Mirici, “Erişkin Pnömoni Tedavisi,” Galenos Aylık Tıp Dergisi, 8(87) :60-5 (2004)
 74. Kaynar H., “Göğüs Hastalıkları Konsultasyonu,” Cerrahi Hastanın Ameliyat Öncesinde, Sırasında, Sonrasında İç Hastalıkları Konsultasyonu Akçay MN, Akçay G (ed). Aktif Yayınevi 123-33 (2004)
 75. Sağlam L. ve Kaynar, M. Akgün, M. Görgüner, A. Mirici, ‘‘The Retrospective analysis of our Patients with Sarcoidosis’’, DATD/EAJM 2004:1(1):21-26
 76. Kaynar H., A. Mirici, “Akciğerin Tüberküloz Dışı Enfeksiyonlarında Tanı Yöntemleri,” Mirici A, Yıldız F. (ed) Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 2  Turgut yayıncılık,  281-89(2003)
 77. Görgüner, M., A. Mirici, Kaynar, G. Özbakış, F. Mısırlıoğlu ve O. Çildağ, “Hekimlerimizin İnhalasyon Cihazlarının Kullanımı ile İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi,” Solunum, 20:243-50, (1996).
 78. Görgüner M. ve A. Mirici, K. Bingöl, L. Sağlam, Kaynar, F. Mısırlıoğlu, ‘‘Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde FEV1 – PEFR karşılaştırılması Peak-flow meter kullanımına her zaman güvenelim mi ? ’’, Solunum, 20, 329-34 (1996)
 79. Görgüner, M., A. Mirici, M. Girgiç, Kaynar, Y. Bektaş ve O. Çildağ, “Atatürk Üniversitesi Halıcılık Eğitim Merkezi Çalışanlarında Solunum Semptomları Meslek Astması ve Prevalansı Üzerine Bir Araştırma,” Solunum, 20:259-65 (1996).
 80. Uluslararası kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sunularak programda yer alan bildiriler
 81. Uzkeser, K. Yıldırım, B. Aktan, S. Karatay, H. Kaynar. Bone mineral density in patients with sleep apnea. Osteoporosis international with other metabolic bone diseases Wolume 21 supp: 5 december 2010. P146
 82. Akgun M., L. Saglam, Kaynar, M. Meral, O. Araz, K. Ozden, M. Görgüner. Endobronşial tuberculosis and the value of bronchoscopy in the diagnosis of smear negative tuberculosis. ERS Annual Congress, Copenhagen, Eur  Respir J, 26(49): 421(2005)
 83. Meral M., İ.Pirim, M. Akgun, Kaynar, L. Saglam, M. Görgüner, U.Yıldırım. Frequency of class I andI HLA alleles in patients with lung cancer according to responses of chemotherapy. ERS Annual Congress, Copenhagen, Eur  Respir J, 26(49): 329(2005)
 84. Akgun M., Kaynar, L. Saglam, O. Araz, K.Ozden, T.Yapanoğlu, B.Aydinli, A.Mirici. Tuberculosis in eastern Turkey and the associated risk factors. ERS Annual Congress, Copenhagen, Eur Respir J, 26(49): 192(2005)
 85. Akgun M., A. Mirici, Meral,  M. Görgüner,  L. Saglam, H. Kaynar, E. Yılmazel. A hypersensitivity  pneumonitis case complicated with acute respiratory distress syndrome. ERS Annual Congress, Glasgow, Eur  Respir J, 24(48): 149 (2004)
 86. Meral M., M. Akgun, L. Saglam, Kaynar, A. Mirici, M. Gorguner. Persistent vocal cord paralysis due to mediastinal tuberculosis. ERS Annual Congress, Glasgow, Eur  Respir  J, 24(48): 420  (2004)
 87. Saglam L., M. Akgün, M. Görgüner, Kaynar, A. Mirici, ‘‘The diagnostic value of induced-sputum in patients with tuberculosis,’’ ERS Annual Congress, Vienna, Eur  Respir  J, 22(45): 160 (2003)
 88. Akgün M., L. Saglam, G. Altinkaynak, Kaynar, M. Meral, M. Görgüner, A. Mirici, ‘‘The value of positive acute phase proteins in differential diagnosis of tuberculosis,’’ ERS Annual Congress, Vienna, Eur Respir  J, 22(45): 341 (2003)
 89. Görgüner M., M. Meral, P. Polat, Kaynar, L. Saglam, A. Mirici, M. Akgün, ‘‘Correlation betweenSpiral CT angiography with symptoms and laboratory in acutecentral pulmonary embolism,’’ ERS Annual Congress, Vienna, Eur Respir  J, 22(45): 220 (2003)
 90. Akgün M., L. Saglam, A. Yildirim, Kaynar, M. Görgüner, A. Mirici, A. Kiziltunç, ‘‘Comparison of serum IL-18 levels in tuberculosis with pneumonia, lung cancer and healthy controls,’’ ERS Annual Congress, Vienna, Eur Respir  J, 22(45): 340 (2003)
 91. Görgüner, M., Kaynar, M. Meral ve N. Gürsan, “The Analysis of 14 Malignant Pleural Mesothelioma Cases in Last Ten Years: It Appears to be Very Rare in the East Anatolia of Turkey,” European Respiratory Journal, September 14-18, 20(38):271, P 1736,  Stockholm, 2002.
 92. Kaynar H., M. Akgun, L. Saglam, A. Mirici, M. Görgüner, ‘‘The prevalance of exercise-induced asthma among symptomatic sportsmen,’’ ERS Annual Congress, Stockholm, Eur  Respir  J, 20(38): 54, (2002) 
 93. Sağlam, L., Kaynar, M. Akgün, M. Görgüner ve A. Mirici, “The Features of Patients with Sarcoidosis,” European Respiratory Journal, September 14-18, 20(38):436, P 2762, Stockholm, 2002.
 94. Görgüner M., M. Akgün, U. Tutar, Kaynar, L. Saglam, A. Mirici, ‘‘Bronchoscopic needle aspiration method in the diagnosis of lung diseases,’’ ERS Annual Congress, Berlin, Eur Respir  J, 18(33): 328, (2001) 
 95. Görgüner M., Kaynar, L. Saglam, M. Meral, ‘‘A.comparison of endobronchhial brushing and submucosal needle aspiration techniques in suspicious submucosal dissemination of bronchial carcinomas,’’ ERS Annual Congress, Berlin, Eur Respir  J, 18(33): 327 (2001)
 96. Saglam L., Akgün, H. Kaynar, M. Görgüner, A. Mirici, ‘‘Pulmonary hydatid cysts in East Anatolia region of Turkey,’’  ERS Annual Congress, Berlin, Eur  Respir  J, 18(33): 303, (2001) 
 97. Mirici, A., Kaynar, M. Meral, M. Akgun ve T. Inandi, “Factors Affecting Patients Accordance in Inhaler Drug User,” European Respiratory Journal, August 30-September 3, 16(31):565, P 3992, Florence,  2000.
 98. Mirici, A., Kaynar, M. Meral, M. Akgun ve T. Inandi, “Factors Affecting Patients Accordance in Inhaler Drug User,” European Respiratory Journal, August 30-September 3, 16(31):565, P 3992, Florence,  2000.
 99. Görgüner M., F. Mısırlıoğlu, P. Polat, L. Saglam, Kaynar, S. Suma, A. Mirici, ‘‘Diagnostic value of the colour doppler ultrasound guided transthoracic needle aspiration method in peripheral lesions of the thorax,’’ ERS Annual Congress, Madrid, Eur Respir J, 14(30):412 (1999)
 100. Görgüner, M., Y. Bektaş, Kaynar, M. Çerçi, İ. Görgüner ve A. Mirici. “Determination of Adonosine Deaminase Activity and Its Isoenzymes for Diagnosis of Pleural Effusions,” European Respiratory Journal, September 19-23, 12:432, P 2812, Geneva, 1998.
 101. Mirici A., Y. Bektaş, Kaynar, M. Görgüner, L. Saglam, ‘‘Effects of dry-powder inhaler budesonide on airway inflammation and respiratory functions in COPD,’’ ERS Annual Congress, Geneva, Eur Respir J, 12: 64 (1998)
 102. Ulusal kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sunularak programda yer alan bildiriler
 103. Yener Aydın, Murat Aydın, Hasan Kaynar, Atila Türkyılmaz, Atilla Eroğlu. Antikoagulan tedaviye bağlı gelişen spontan hemotoraks olgularında tedavi yaklaşımı. VI ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Antalya 2011, PS-184, 260s.
 104. Yener Aydın, Hasan Kaynar, Yavuz Selim İntepe, Atila Türkyılmaz, Atilla Eroğlu. Harap olmuş akciğer olgularında pnömonektomi. Türk Toraks Dergisi 2011;12(ek 2): P003
 105. Yener Aydın, Yavuz Selim İntepe,  Hasan Kaynar, Atila Türkyılmaz,Atilla Eroğlu. Bronkopulmoner karsinoid tümörler: 15 olgu sunumu. Türk Toraks Dergisi 2011;12(ek 2): P115
 106. Nazlı Kelercioğlu, Leyla Sağlam, Hasan Kaynar, Ravza Bayraktar, Özgür Atlı, Kemalettin Özden, Metin Görgüner. İnfluenza AH1N1V tanısı konulan olgularımızın retrospektif analizi. TP605
 107. Ravza Bayraktar, Hasan Kaynar, Nafiye Yılmaz, Betül Gündoğdu, Metin Görgüner. Göğüs hastalıklarında multi-disipliner çalışmada konseyin önemi. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 5 – 9 Mayıs 2010, İstanbul, Sözel Sunum. TP240
 108. Nafiye yılmaz, Hasan Kaynar, Metin Akgün, Özgür Atlı, Fatih Alper, Metin Görgüner. Postpartum dönemde ards gelişen iki eozinofilik pnömoni olgusu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 5 – 9 Mayıs 2010, İstanbul, Poster Sunum. P460
 109. Nazlı kelercioğlu, Hasan Kaynar, Esra Kadıoğlu, Muhammed Çalık, Metin Görgüner. bir olgu nedeniyle kronik eozinofilik pnönoni. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 5 – 9 Mayıs 2010, İstanbul, Poster Sunum. P462
 110. Esra kadıoğlu, Metin Akgün, Hasan Kaynar, Fikriye Acarbay, Metin Görgüner. Bıbap ile yüksek basınç gerektiren pozisyonel osas olgusu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 5 – 9 Mayıs 2010, İstanbul, Poster Sunum. P822
 111. Rahşan Akyıl, Seher Ergüney, Hasan Kaynar, Kronik obstrüktif akciğer hastalığına sahip hastalarda umutsuzluk ve öfke. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 5 – 9 Mayıs 2010, İstanbul, Poster Sunum. P506
 112. Akgün., M. Meral, A. Mirici, H. Kaynar, Ö. Araz. Assenden aort anevrizmasına bağlı kronik öksürük.  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Antalya, Bildiri özet kitabı, PS 064, (2005)
 113. Meral, M. Akgün, H. Kaynar A. Mirici, EY Uçar, M. Görgüner, Ü. Yıldırım. Akut pulmoner embolisi olan hastalarda karaciğer fonksiyonlarının degğerlendirilmesi.  Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Antalya, Bildiri özet kitabı, TP587, (2005)
 114. M Akgün, Kaynar, L. Sağlam, Ö. Araz, K. Özden, T. Yapanoğlu, B. Aydınlı, A. Mirici. Bölgemizde tüberküloz ve risk faktörleri. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Antalya, Bildiri özet kitabı, TP024, (2005)
 115. Meral M., İ. Pirim, M. Akgün, Kaynar, L. Sağlam, M. Görgüner, Ü. Yıldırım. Akciğer kanserli hastalarda kemoterapiye cevap durumlarına göre Klas I ve II HLA allellerinin sıklığı. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi,Antalya, Bildiri özet kitabı, TP 067, (2005)
 116. Akgün M., Sağlam, M. Meral, Ö. Araz, H. Kaynar, K. Özden, M. Görgüner. Endobronşial tüberküloz ve Bronkoskopinin Tanıya katkısı. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi,Antalya, Bildiri özet kitabı, TP 143, (2005)
 117. Saglam L., M. Akgün, Kaynar, M. Meral, M. Görgüner, A. Mirici, ‘‘İlkokul çocuklarında BCG ve PPD test sonuçlarının değerlendirilmesi,’’ Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, PS-791, (2004)
 118. Kaynar H., L. Saglam, M. Akgün, M. Meral, C. Gündoğdu, ‘‘Kavitasyonla seyreden primer akciğer lenfoması’’, Toraks Derneği 7.Yıllık Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, PS-565, (2004)
 119. Kaynar H., N. Yılmaz, L. Saglam, M. Meral, M. Görgüner, A. Mirici, ‘‘Hastane kökenli pnömoniler’’, Toraks Derneği 6.Yıllık Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, PS-173 (2003)
 120. Akgün M., L.Sağlam, G.Altınkaynak, Kaynar, M. Meral, M.Görgüner, A. Mirici. Tüberküloz ayırıcı tanısında pozitif akut faz reaktanlarının değeri. Toraks Derneği 6.Yıllık Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, PS-173 (2003)
 121. Sağlam L, M. Akgün, Görgüner, H. Kaynar, A. Mirici. Tüberküloz tanısında indüklenmiş balgamın tanı değeri. Toraks Derneği 6.Yıllık Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı,  PS-173 (2003)
 122. Akgün M., L.Sağlam, A.Yıldırım, Kaynar, M.Görgüner, A.Mirici, A.Kızıltunç. Tüberküloz ayırıcı tanısında IL-18’in rolü. . Toraks Derneği 6.Yıllık Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, PS-173 (2003)
 123. Kaynar H, Akgün M, Sağlam L, Mirici A, Görgüner M. Semptomu olan sporcularda egzersiz astımı sıklığı. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı PS-368 (2002).
 124. Sağlam L., M. Akgün, Kaynar, S. Kiriş, M. Görgüner, A. Mirici, ‘‘Opak akciğer grafili olgularda etiyoloji’’, Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı PS-646 (2002)
 125. Sağlam L, Kaynar H, Akgün M, Görgüner M, Mirici A. Sarkoidozlu olgularda tanı. Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı Antalya, PS-636 (2002)
 126. Mirici, A., N. Yılmaz ve Kaynar, KOAH Atak Tedavisinde Nazal Kanül yada Ventüri Maskesi ile Verilen Oksijenin Arteriyel Kan Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması,  Solunum Özel Sayı  Solunum Yetersizliği Olan Hastaya Yaklaşım,  4(2): PD-01, 361, 2002.
 127. Eroğlu, A., C. Kürkçüoğlu, N. Karaoğlanoğlu, C. Tekinbaş ve Kaynar, Intrapleural Urokinase in the Management of Parapneumonic Empyema, The Pediatric Thorax an Interdisciplinary Symposium,  10-12 April, 1515-1545 Poster Presentations Lung 20, İzmir,  2002.
 128. Kürkçüoğlu, C., A. Eroğlu, N. Karaoğlanoğlu, C. Tekinbaş, Kaynar, P. Polat ve A. Başoğlu. Surgıcal Approach to Pulmonary Hydatıdosis in Childhood, The Pediatric Thorax an Interdisciplinary Symposium,  10-12 April, 1515-1545 Poster Presentations Lung 1, İzmir,  2002.
 129. Kaynar H., N. Yılmaz, L. Sağlam, Mirici, M. Görgüner, S. Kiriş, ‘‘Kronik öksürükte etiyoloji’’. Toraks Derneği 4.Yıllık Kongresi, İzmir, Özet Kitabı,  TP-75 (2001)
 130. Kaynar H., M. Akgün, M. Görgüner, L. Sağlam, Mirici, ‘‘Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda mortalite sonuçlarımız’’, Toraks Derneği 4.Yıllık Kongresi, İzmir, Özet Kitabı,  SS-177 (2001)
 131. Mirici A., L. Sağlam, Yılmaz, H. Kaynar, M. Görgüner, M. Akgün, ‘‘KOAH ‘ta antropometrik ve biyokimyasal beslenme kriterlerinin karşılaştırılması’’, Toraks Derneği 4.Yıllık Kongresi, İzmir,  Özet Kitabı,  TP-221 (2001)
 132. Sağlam, M.Akgün, H. Kaynar, M.Görgüner, A.Mirici. Akciğer Kist Hidatik olgularının irdelenmesi. Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi İzmir, Özet Kitabı  TP-409 (2001).
 133. Sağlam L., A. Mirici, M. Görgüner, Kaynar, N. Yılmaz, ‘‘Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda beslenme durumu’’, TÜSAD Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi, Antalya, Özet Kitabı, SB-032 (2000)
 134. Mirici, A., L. Sağlam, Kaynar, N. Yılmaz ve T. İnandı, “Erzurum’da Erişkin Populasyonda Astım Semptom Prevalansı, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 9-13 Nisan, P-292, Antalya, 2000.
 135. Kürkçüoğlu, C., N. Karaoğlanoğlu, A. Eroğlu, Kaynar ve A. Türkyılmaz, “Tanısal Mediastinoskopi 20 Olgunun Analizi,” Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi Özet Kitabı, 6-9 Kasım,  SB 038, Antalya,  2000.
 136. Eren, S., P. Polat, Kaynar, F. Alper ve A.M. Kantarcı, “Aktif ve İnaktif Tüberkülozun H.R.C.T. ile Değerlendirilmesi,” 17. Türk Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim, T 011, İstanbul, 2000.
 137. Mirici A., K. Bingöl, M. Akgün, T. İnandı, Kaynar, L. Sağlam, M. Görgüner, ‘‘ 2000 metre yükseklikte obstrüktif sleep-apne sendromu ile ilişkili semptom prevalansı’’, TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi, İstanbul, Kongre Özet Kitabı, SB-073 (1999)
 138. Kaynar H., N. Karaoğlanoğlu, L. Sağlam, Görgüner, A. Mirici, ‘‘Bir olgu nedeniyle kosta tüberkülozu’’, Toraks Derneği İkinci Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, PS-101 (1998) 
 139. Sağlam L., Kaynar, A. Mirici, M. Görgüner, P. Alkent, ‘‘Erzurum ilinde sigara içme alışkanlığının araştırılması’’, Toraks Derneği İkinci Kongresi, Antalya,  Bildiri Özet Kitabı, PS-413 (1998)
 140. Mirici A, Bektaş Y, Kaynar H, Görgüner M, Sağlam L. KOAH’ta inhaler steroid kullanımının solunum fonksiyonları ve balgam nötrofiline etkisi. Toraks Derneği İkinci Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s:84(1998).
 141. Görgüner, M., N. Karaoğlanoğlu, Kaynar ve A. Mirici, “Diabetes Mellitus ve Protein Kaybettiren Enteropati ile Birlikte Seyreden Bir Yellow Nail Sendromu Olgusu,” Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 6-10 Mayıs, TP 046, Antalya, 1998.
 142. Kaynar, H., M. Görgüner, A. Mirici, H. Yazgı, Y. Bektaş ve S. Çelebi. “İmmunsupresse Hastalarda Gelişen Akciğer Enfeksiyonlarına P.S.B. Yöntemiyle Tanısal Yaklaşım,” TÜSAD XXIV Ulusal Kongre Özet Kitabı 8-11 Haziran, S 3, İstanbul, 1997.
 143. Öztaş, S., M. Görgüner, S. Sönmez, Kaynar, M. İkbal, A. Tatar, A. Mirici ve Y. Bektaş,  “Primer Akciğer Kanserlerinde p53 Kodon 249 Met Mutasyon Taraması,”  XV Gevher Nesibe Tıp Günleri Özet Kitabı 27- 30 mayıs, P 113, Kayseri , 1997.
 144. Sağlam L., A. Mirici, M. Görgüner, Kaynar, ‘‘Tüberkülozlu hastalarda ELISA yöntemi ile serolojik tanı değerinin araştırılması’’, Toraks Derneği 1.Yıllık Kongresi,  Nevşehir, Bildiri Özet Kitabı, TP:127 (1996)
 145. Görgüner, M., Y. Bektaş, A. Mirici, M. Çerçi, Kaynar ve İ. Görgüner, “Plevral Effüzyonlarda Transüda-Eksüda Ayrımına Postural Değişikliğin Etkisi,” Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 6-10 Mayıs, 146, Nevşehir, 1996.
 146. Görgüner M., A. Mirici, K. Bingöl, L. Sağlam, Kaynar, F. Mısırlıoğlu, ‘‘Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesinde FEV1 – PEFR karşılaştırılması   Peak-flow meter kullanımına her zaman güvenelim mi ?’’, TÜSAD XXIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, Kongre Özet Kitabı, TP:23 (1995).
 147. Görgüner, M., Kaynar, A. Mirici ve O. Çildağ, “Kliniğimizde Son 2 Yılda Saptanan Multipl Prim4er Kanserli Olguların Analizi,” 20.Yıl Ak4ciğer Günleri Özet kitabı, 2-4 Kasım,  Bursa, 19954
 148. Mirici, A., Ü. Özbek, M. Görgüner, O. Çildağ ve Kaynar, “Bronş Karsinomunda Hücresel İmmünite Bozukluğu,” TÜSAD XXIII Ulusal Kongre Özet Kitabı 11-14 Haziran, P 38, İstanbul, 1995.
 149. Görgüner, M., A. Mirici, YM. Girgiç, Kaynar, Y. Bektaş ve O. Çildağ, “Halı Dokuyanlarda Yüz Tozunun Solunum Sağlığı Üzerine Olan Etkileri,” TÜSAD XXIII Ulusal Kongresi Özet Kitabı 11-14 Haziran S 65, İstanbul, 1995.
 150. Görgüner, M., A. Mirici, Kaynar, G. Özbakış, F. Mısırlıoğlu ve O. Çildağ, “Hekimlerimizin İnhalasyon Cihazlarının Kullanımıyla İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi,” TÜSAD XXIII Ulusal Kongresi Özet Kitabı 11-14 Haziran S 63, İstanbul, 1995.
This site is registered on wpml.org as a development site.