Siemens Somatom Definition Flash 256 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı, vücut bölgelerinin değişik açılardan çekilen ve kesit adı verilen incelikteki çok sayıdaki radyografileri bilgisayara aktarıp görüntülenmesini sağlayan, ileri teknolojiye sahip bir görüntüleme ve inceleme yöntemi sağlamaktadır. Bu yöntemde X ışını kullanılır. Siemens Somatom Definition Flash bilgisayarlı tomografi cihazı, tanıya yardımcı olmasının yanında tedavinin değerlendirilmesinde ve girişimsel işlemlerde doğru alana müdahale edilmesinde kılavuz olarak kullanılmaktadır. Özellikle akciğer, kalp ve koroner damarların değerlendirilmesinde çok önemli yer tutan cihaz; dokularda insan gözünün bile çok zor ayırt edebileceği boyutlardaki hastalık bulgularının tanınmasını, bu sayede hastalıkların çok erken dönemde teşhis edilmesini sağlamaktadır.

Hızlı ve kaliteli çekim imkanına sahip Siemens Somatom Definition Flash bilgisayarlı tomografi cihazı ile özellikle çocuk hastalarımızda, acil durumlarda, ileri yaş olgularında, kaza sonrası ve benzeri durumlarda tanısal görüntüler elde edilebilmekteyiz. Cihazın sahip olduğu teknoloji ile hastalarımız kısa sürede, daha düşük radyasyon kullanılarak taranabilmektedir. Hastanemizde bulunan Siemens Somatom Definition Flash bilgisayarlı tomografi cihazı ile hastalarımızın toraks BT, beyin BT, kardiyak koroner BT anjiyografi, BT anjiyografi gibi her türlü görüntüleme ihtiyaçları karşılanmaktadır.  Bunun yanında Siemens Somatom Definition Flash bilgisayarlı tomografi cihazı ile sanal kolonoskopi, sanal bronkoskopi ve koroner atardamarlar da dâhil olmak üzere, vücuttaki tüm damarlara yönelik BT anjiyografi incelemeleri yapılabilmektedir.

Hastanemizde Siemens Somatom Definition Flash 256 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı ile yapılan işlemler şöyle sıralanabilir:

  • Akciğerlerin içinde olduğu göğüs bölgesine tıp dilinde toraks denir. Bu bölgede yapılan toraks BT tarama yöntemi ile akciğer yapısı, bronşlar, bölgesel lenf nodları ve damarsal yapılar ile kalbin büyüklüğü değerlendirilir.
  • Kafatası kemiklerinden beyin içindeki yapıların dağılımları ve damarsal yapıların durumu Siemens Somatom Definition Flash bilgisayarlı tomografi cihazı ile incelenir. Bu yönteme beyin (kraniyal) BT görüntüleme işlemi denmektedir.
  • Koldan ilaç verilerek kalp damarlarındaki darlık veya tıkanıklığın varlığı, varsa yeri ve büyüklüğünü saptamak için Siemens Somatom Definition bilgisayarlı tomografi cihazı kullanılır. Bu görüntüleme yöntemi kardiyak koroner BT anjiyografi işlemi olarak anılmaktadır. Bu işlem, multidedektör (cihazın 256 kesitli olması) BT’lerin günümüzde en sık ve güncel kullanım alanlarından biridir.
  • Beyin, boyun, böbrek ve ekstremitedeki damarlardaki problemlerin değerlendirmesi için Siemens Somatom Definition Flash bilgisayarlı tomografi cihazı ile BT anjiyografi uygulanmaktadır.,
  • Böbrekler, mesane ve üreterler (idrarı taşıyan tüpler) dâhil olmak üzere idrar yolunu değerlendirmek için BT ürografi uygulanmaktadır. BT ürografi yöntemi; böbrek taşı ve mesane taşları teşhisinde, enfeksiyon, tümör veya kistlerin teşhisinde ve kanser ve yapısal anormalliklerin teşhisinde önemli rol oynar.

Klasik spiral BT cihazları, yalnızca yatay düzlemde, yani aksiyel planda görüntü alabilme yeteneğine sahip olduğundan koronal ve sagital planlarda yeterli kalitede görüntü elde etmek mümkün değildi. Fakat Reyap Hastanesi’nde kullanılan Siemens Somatom Definition Flash bilgisayarlı tomografi cihazı 15-20 saniye gibi çok kısa sürede tüm vücut görüntülemesini çözünürlük kaybı oluşmaksızın yapmakta ve 3 boyutlu çalışmalarla görüntü zenginliğini artırabilmektedir.

Hastanemizde hastalarımıza dünya standartlarında müdahale edebilecek her türlü teknik donanım ve fiziki altyapıya sahibiz. Teşhis, tedavi, hasta bakım ve hasta güvenliği için hastanemizde seçilen tüm tıbbi cihazlar, uluslararası alanda başarıları kabul görmüş önemli markalardan oluşmaktadır.

Reyap Hastanesi olarak güncel bilimsel bilgilerin ışığında, en son teknolojik aletleri kullanarak geniş ve deneyimli kadromuzla kesintisiz ve eksiksiz bir şekilde hizmet veriyoruz. 

siemens-somatom-definiton-flash
This site is registered on wpml.org as a development site.