Espec. Atakan ARSLAN

Radiología

  • fecha de nacimiento: 1989
  • lengua extranjera: Inglés

El Currículum del Médico

Escuela de Medicina y Año de Graduación

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013

Lugar y Año de Especialización Formación

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019

Tareas de Postgrado
  • Tekirdağ Marmara Ereğlisi İlçe Devlet Hastanesi, 2013-2014
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Arş. Gör. Dr., 2014 -2019
  • İzmir Kemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., 2019-2021
  • Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2021-2022
  • Özel Reyap Hastanesi Çorlu, 2022-Halen
Estudios Científicos

Tez Çalışması: Boy kısalığı olan çocukların hipofiz ve beyin manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinden yapılan hipofiz bezi volüm ve uzunluk ölçümlerinin normal büyüme ve gelişime sahip çocukların ölçümleriyle karşılaştırılması, Tez danışmanı Prof. Dr. Handan Güleryüz

Artículo

Akinci B, Unlu SM, Celik A, Simsir IY, Sen S, Nur B, Keskin FE, Ozgen Saydam B, Kutbay Ozdemir N, Sarer Yurekli B, Ergur BU, Sonmez M, Atik T, Arslan A, Demir T, Altay C, Tunc UA, Arkan T, Gen R, Eren E, Akinci G, Yilmaz AA, Bilen H, Ozen S, Celtik A, Savas Erdeve S, Cetinkaya S, Onay H, Sarioglu S, Oral EA. Renal complications of lipodystrophy: A closer look at the natural history of kidney disease. Clin Endocrinol (Oxf). 2018 Jul;89(1):65-75. doi: 10.1111/cen.13732. Epub 2018 May 17. PMID: 29722904; PMCID: PMC5999575.

Publicación

Ulusal ve Uluslararası Toplantılardan Yayımlanan Bildiriler

Akbulut N, Arslan A, Men S, Öztürk V, “Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi sonrası erken iyileşme ile ilişkili faktörler”, 55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Kasım 2019, Hakemli organizasyon

Atakan Arslan, Fatma Ceren Sarıoğlu, Korcan Demir, Murat Aysin, Handan Güleryüz, “Boy Kısalığı Olan Çocuklarda Hipofiz Manyetik Rezonans Görüntülemede Hacim Ve Uzunluk Ölçümlerinin Tanısal Sürece Katkısının Araştırılması”, Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Nisan 2019, Uluslararası Hakemli organizasyon

Aytaç Gülcü, Özkan Alataş, Atakan Arslan , Ömer Demir , Hüseyin Alperen Yıldız, “Evaluatıon Of Double J Stent Effıcacy In Patıents Wıth Urınary Dıversıon”, 14th Annual Meeting Of TSIR And EVIS 2019, İstanbul , Nisan 2019, Uluslararası Hakemli Organizasyon

Atakan Arslan, Canan Tuncer Altay, Işıl Başara Akın, Mustafa Seçil,»Mrı Fındıngs Of Pregnant Patıents Wıth Acute Abdomınal Paın»,»The Eurasıan Journal Of Medıcıne, Eurasian J Med 2018; 50: (Suppl 1): S1-S137″,Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Mayıs 2018, Uluslararası Hakemli organizasyon

Işıl Başara Akın, Atakan Arslan, Merih Güray Durak, Süleyman Özkan Aksoy, Ali Balcı, Pınar Balcı, “Comparısıon Of Malıgnant Breast Lesıon Sızes Accordıng To Molecular Subtypes”, «,»The Eurasıan Journal Of Medıcıne, Eurasian J Med 2018»,Türk Manyetik Rezonans Derneği 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Mayıs 2018, Uluslararası Hakemli organizasyon

Altay C, Arslan A, Çavdar Ü, Şimşir IY, Sarer BY, Özen S, Demir T, Akıncı B, Seçil M,»Lipodistrofi hastalarında MRG ile böbrek hacim ölçümü»,TURKRAD 2017, Antalya, Ekim 2017, Uluslararası Hakemli organizasyon

Arslan A, Halaç HM, Dicle O,»Bilgisayarlı Tomografide karaciğer uzunluk ölçümleri ile total karaciğer volümünün ve vücut ölçülerinin karşılaştırılması»,Türkrad 2017, Antalya, Ekim 2017, Hakemli organizasyon

Başara Akın I, Altay C, Demir Ö, Bozkurt O, Arslan A, Tuna EB, Yörükoğlu K, Seçil M,»Kromofob Renal Hücreli Karsinom ve Onkositomun MRG Bulguları»,TMRD 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Mayıs 2017, Hakemli organizasyon

Halaç HM, Başara Akın I, Arslan A, Balcı A,»NADİR GÖRÜLEN BİR EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ TUTULUMU : EL BİLEĞİ ARTRİTİ»,Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Mayıs 2017, Hakemli organizasyon

Arslan A, Altay C, Çavdar Ü, Akıncı B, Demir T, Ünek T, Sağol Ö, Seçil M,»Lipodistrofi’nin yatkınlık faktörü olduğu hepatik adenom: MRG bulguları»,Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Mayıs 2017,

Naciye Sinem Gezer, Aytaç Gülcü, Mustafa Mahmut Barış, Atakan Arslan, Tuğra Gençpınar, “Tip B aort diseksiyonunun endovasküler stent greft ile tedaviside tek merkez uzun dönem sonuçlarımız”, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Kasım 2016

Tuna KÇ, Başara Akın I, Altay C, Arslan A, Seçil M, Dicle O,»Resimlerle bir konu: Abdomenin lipomları»,37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016

Tuna KÇ, Arslan A, Başara Akın I, Gezer NS, Altay C, Balcı P,»Resimlerle bir konu: Farklı etiolojilere sahip pnömomediastinum olguları»,37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016

Tuna KÇ, Arslan A, Peker A, Altay C, Başara Akın I, İğci E,»‘Single Energy Metal Artifact Reduction (SEMAR) Tekniği ile Abdomen BT: Olgu Sunumu»,37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016

Arslan A, Altay C, Başara Akın I, Tuna EB, Obuz F, Kurt S,»Genitoüriner Fistüllerin Nadir Nedenlerinden Biri Olarak Vezikouterin Fistül: Olgu Sunumu»,37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016, Hakemli organizasyon

Tuna KÇ, Başara Akın I, Altay C, Arslan A, Özbilgin M, Seçil M,»Midgut malrotasyon ile akut apendisit birlikteliği»,37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016

Tuna KÇ, Başara Akın I, Arslan A, Altay C, Güray Durak M, Balcı P,»Olgular Üzerinden İyi Sınırlı Malign Meme Lezyonlarının Değerlendirilmesi»,37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016

Arslan A, Başara Akın I, Altay C, Tuna KÇ, Balcı A, Demir T, Seçil M,»Nadir görülen inguinal kitle nedeni olarak inguinal osteokondroma: Olgu sunumu»,37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016

Tuna KÇ, Arslan A, Altay C, Başara Akın I, Seçil M,»Üretral divertikül: ÇKBT görüntüleme bulguları»,37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016

Halaç HM, Arslan A, Altay C, Yener AS, Mungan MU, Tuna EB, Seçil M,»Hiyalinizasyon gösteren adrenal kortikal adenom: Nadir görülen bir olgu»,37. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2016

Vardar BU, Altay C, Başara Akın I, Arslan A, Obuz F,»Differential Diagnosis in Duodenum Pathologies with Radiological Methods»,ESGAR 2016, Çekya, Haziran 2016, Uluslararası organizasyon

Vardar BU, Arslan A, Altay C, Başara Akın I, Obuz F,»Radiologic Findings of Non-Ovarian Giant Pelvic Tumours in Females»,ESGAR 2016, Çekya, Haziran 2016, Uluslararası organizasyon

Arslan A, Altay C, Gülcü A, Sağol Ö, Seçil M,»Karaciğer alveoler kist hidatid tanılı hastada MRG bulguları»,TMRD 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Mayıs 2016

Agah Baran, Atakan Arslan, Ali Balcı,»Tibial Sinir Sıkışmasının Nadir Bir Sebebi: Fiksasyon Materyali»,36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Serik, Ekim 2015, Hakemli organizasyon

Atakan Arslan, Agah Baran, Yasin Ertuğ Çekdemir, Ali Balcı,»İliotibial band sendromunun nadir bir nedeni: femur lateral kondil yerleşimli osteokondroma»,36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Serik, Ekim 2015, Hakemli organizasyon

Vardar BU, Arslan A, Altay C, Başara Akın I, Obuz F,»Epitelyal Over Tümörleri Dışında Dev Pelvik Kitleler ve Radyolojik Bulguları»,36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Serik, Ekim 2015, Hakemli organizasyon

Atakan Arslan, Nuri Karabay,»İnsidental Olarak Saptanan Unilateral İnternal Karotid Arter Agenezisi: Olgu Sunumu»,36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Serik, Ekim 2015, Hakemli organizasyon

Arslan A, Altay C, Başara Akın I, Obuz F,»Resimlerle Bir Konu: Tuboovaryan Abselerin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları»,36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Serik, Ekim 2015, Hakemli organizasyon

Arslan A, Altay C, Başara Akın I, Seçil M,»Resimlerle Bir Konu: Perirenal Metastazların Bilgisayarlı Tomografi Bulguları»,36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Serik, Ekim 2015, Hakemli organizasyon

This site is registered on wpml.org as a development site.