Med. Op. Sultan Bişkin

Oreja nariz garganta

 • fecha de nacimiento: 1980
 • lengua extranjera: inglés

El Currículum del Médico

Escuela de Medicina y Año de Graduación

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, 1998-2004

Lugar y Año de Especialización Formación

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005-2010

Tareas de Postgrado
 • Malatya Devlet Hastanesi, Mecburi Hizmet, 2010-2012
 • Sınıf koordinatör yardımcısı, 2012-2013
 • Bülent Ecevit Üniversitesi, KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi ABD, 2012-2017
 • Özel Reyap Hastanesi İstanbul, 2017-Halen
Estudios Científicos

Tesis dirigida: Araş. Görev. Dr. Sevim Aydınlı’nın Tezi: Septorinoplastide Türk Lokumu Uygulamasında Bakteriyel Selüloz ile Fasyanın Karşılaştırılması: Deneysel Hayvan Çalışması, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 2013-2014

Artículo

Artículos Publicados en Revistas Arbitradas Internacionales

 1. Biskin S, Damar M, Oktem SN, Sakalli E, Erdem D, Pakir O. A new graft material for myringoplasty: bacterial cellulose . Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Nov;273(11):3561-3565.
 2. Bişkin S, Erdem D, Sakallı E. Reply to the letter to the editor »in response to: a better design is needed for clinical studies of chronic tympanic membrane perforations using biological materials» 10.1007/s00405-016-4019-0.. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Nov;273(11):4047-4048.
 3. Bişkin S, Erdemir Uslu R, Şevik Eliçora S, Aydınlı S, Özdamar ŞO. Metastatic Chordoma of Tongue: First case report as known. ENT J , 2014
 4. Aydınlı S, Biskin S, Dinc AE, Ucal YO, Tekin İO, Kandemir NO. Bacterial cellulose as a new graft model for the Turkish Delight technique in rhinoplasty. Ear, Nose & Throat Journal(2015)
 5. Selda Sarıkaya , Sultan Bişkin , Murat Damar , Mehmet Birol Uğur , Erdal Sakallı , Sibel Bektaş. Histopathological Effects of Fibrin Glue and Cyanoacrylate on the Maxillary Sinus. Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 63-8
 6. Damar M, Dinç AE, Erdem D, Aydil U, Kizil Y, Eravcı FC, Bişkin S, Şevik Eliçora S, Işik H. Pretreatment Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Salivary Gland Tumors Is Associated with Malignancy. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Jul 19
 7. Sakalli E, Celikyurt C, Biskin S, Erdurak SC. A novel myringoplasty technique: the placement of a complementary graft descending from the scutum to support an anterosuperior perforation. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Aug 11.
 8. Sakalli E, Celikyurt C, Guler B, Biskin S, Tansuker HD, Erdurak SC. Surgery of isolated malleus fixation due to tympanosclerosis. Eur Arch Otorhinolaryngolo 2014 Dec 14.
 9. Sakalli E Celikyurt C, Guler B, Biskin S, Tansuker HD, Erdurak SC. The effect of stapes fixation on hearing results in tympanosclerosis treated by mobilization. Eur Arch Otorhinolaryngol 2014 Dec 4.
 10. Dinç AE, Damar M, Uğur MB, Öz II, Eliçora SŞ, Bişkin S, Tutar H. Do the angle and length of the eustachian tube influence the development of chronic otitis media? Laryngoscope. 2015 Sep;125(9):2187-92
 11. Damar M, Dinç AE, Eliçora SŞ, Bişkin S, Uğur MB, Öz İİ, Şerifoğlu İ . Does the Degree of Septal Deviation Affect Cribriform Plate Dimensions and Middle Turbinate Length? J Craniofac Surg. 2016 Jan;27(1):51-5.
 12. Sozen E, Biskin S, Yıldırım O, Coşkun BU, Basak T, Kayhan FT, Ddas B. Local and systemic effects of low dose transtympanic MTX: in vivo animal study J Laryngol Otol. Feb;127(2):148-52, 2013
 13. Yazici ZM, Sayin I, Kayhan FT, Bişkin S; Laryngopharyngeal reflux might play a role on chronic nonspecific pharyngitis: Eur Arch Otorhinolaryngol. Apr;267(4): 571-4. 2010
 14. Kayhan FT, Kaya H, Yazici ZM, Göksoy H, Biskin S, Erdur Ö. Bilateral sudden sensorineural hearing loss as a first sign of chronic myloid leukemia; İnt.Adv.Otol.6(2);288-290(2010)
 15. Damar M, Dinç AE, Şevik Eliçora S, Bişkin S, Erten G, Biz S . Facial Nerve Schwannoma of Parotid Gland: Difficulties in Diagnosis and Management. Case Rep Otolaryngol. 2016;2016:3939685.
 16. Eliçora SŞ, Dinç AE, Bişkin S, Damar M, Bilgin E. Bilateral Facial Paralysis Caused by Bilateral Temporal Bone Fracture: A Case Report and a Literature Review. Case Rep Otolaryngol. 2015;2015:306950.
 17. Sayın I, Bişkin S, Cakabay TT, Yazıcı ZM, Meriç A, Kayhan FT. Tuberculous lymphadenitis,; Kulak Burun Boğaz İhtisas Derg. 2010 Aug; 20(4):184-90.
 18. Damar M, Dinc AE, Elicora SŞ, Biskin S, Şerifoglu İ, Erdem D, Oz İİ. Midface Osseous Dimensions are not Affected by Uncorrected Nasal Septal Deviation. Archives of Otolaryngology & Rhinology, 2015; (1):47-2
 19. M Damar, D Erdem, AE Dinç, SŞ Eliçora, İ Şerifoğlu, İİ Öz, S Bişkin, MB Uğur. Does Nasal Septal Deviation Have an Influence on Distribution Patterns of the Frontal Ethmoidal Cells? West Indian Medical Journal. 2016 Mar.

Artículos Publicados en Revistas Nacionales Arbitradas

 1. Hasan Deniz Tansuker, Erdal Sakallı, Cengiz Çelikyurt, Sultan Bişkin, Firuzan Köktürk, Burak Güler; Sınırlı timpanosklerozda mobilizasyon ve inkus interpozisyonu tekniklerinin ameliyat sonrası odyolojik sonuçlarının karşılaştırılması. Praxis of ORL. Yıl: 2014 Cilt: 2 Sayı: 3 117-121
 2. Kayhan FT, Yazıcı ZM, Biskin S, Kaya H. Frontal sinüste ciddi deformite oluşturan dev mukoselin kombine(external ve endoskopik)yaklaşımla eksizyonu: Olgu sunumu ;. KBB ve BBC Dergisi; 17(2): 74-7, 2009
 3. Yazıcı ZM Kayhan FT, Erdur Ö, Biskin S. Wegener granülomatoziste KBB tutulumu.; KBB ve BBC Dergisi17(2):62-5, 2009

Publicación

 1. Tıpta uzmanlık tezi: Ankaferd Blood Stopperin Nazal Mukoza Üzerine Etkileri(Deneysel Hayvan Çalışması), Prof. Dr. Seyhan Alkan

Trabajos Presentados en Reuniones Científicas Internacionales y Publicados en Las Actas

 1. Biskin S, Dinç AE, Eliçora SŞ, Işık H, Ağaoğlu H. Peritonsillar and parapharyngeal abcess after tonsillectomy. (Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014
 2. Bişkin S, Eliçora SŞ, Dinç AE, Aydınlı S, Uslu RE, Erten G, Özdamar ŞO. Dilde metastatik kordoma olgu sunumu. .( Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014
 3. Şevik Eliçora S, Dinç AE, Bişkin S, Damar M, Kumbul YÇ. Dev epiglot kisti. .(Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 17-19 April 2014
 4. Şevik Eliçora S, Damar M, Dinç AE, Bişkin S, Pakır O. Bilateral Submandibuler Gland MALT Lenfoma: Vaka Sunumu. .( Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014
 5. Şevik Eliçora S, Bişkin S, Damar M, Dinç AE, Erol E. Bilateral travmatik fasiyal paralizi: Vaka sunumu. .( Poster- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014
 6. Dinç AE, Damar M, Uğur MB, Eliçora SŞ, Bişkin S, Tutar H, Öz İİ, Kumbul YÇ, Uzun R. Östaki tüpü açı ve uzunluğunun kronik otitis media gelişimindeki rolü. .(Oral presentation- 11. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara ) 17-19 April 2014
 7. Biskin S, Sozen E, Kayhan FT, Ucal YO, Dadaş B. The socioeconomical burden of the nasal poliposis in Turkey . 1.st meeting of the european Academy of ORHNS in collaboration with EUFOS, June 27-30, Germany, 2009
 8. Yazıcı ZM, Kaya H, Bişkin S, Kayhan FT; Frontal sinüste dev mukosel; Olgu sunumu. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008
 9. Yazıcı ZM, Bişkin S, Kayhan FT . Erişkin dönem adenoidlerinde etyopatoloji. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008
 10. Kaya H, Bişkin S, Erdur Ö, Kayhan FT. Ani işitme kaybında nadir bir neden:KML. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008
 11. Yazıcı ZM, Bişkin S, Kayhan FT. Kronik faranjitte reflü araştırması. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008
 12. Yazıcı ZM, Kayhan FT, Erdur Ö, Bişkin S. Wegener granülomatoziste KBB tutulumu:Olgu sunumu. (Poster- 8. International Otorhinolaryngology head& neck surgery congress,Ankara) 2008

Trabajos presentados en Reuniones Científicas Nacionales y Publicados en las Actas

 1. Dinç AE, Damar M, Kandemir NO, Bişkin S, Eliçora SŞ, Acarsan S. Laringeal fibrosarkom: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya
 2. Damar M, Pakır O, Dinç AE, Bişkin S, Eliçora SŞ. Ektopik intranazal diş: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
 3. Damar M, Dinç AE, Bişkin S, Işık H, Udul P, Eliçora SŞ. Submandibuler bez pleomorfik adenomu: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
 4. Damar M, Dinç AE, Eliçora SŞ, Bişkin S, Erten G, Biz S. İntraparotid fasiyal sinir schwannoma: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
 5. Dinç AE, Damar M, Kumbul YÇ, Bişkin S, Eliçora SŞ. Periorbital dermoid kist: Olgu sunumu. 35. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013, Antalya.
 6. Bişkin S, Alkan S, Sozen E, Başak T, Oruç E, Dadaş B. Ankaferd Blood Stoperin Nazal Mukoza Üzerine Etkileri, 32. Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, 2010
 7. Topkar İ, Ucal YO, Sozen E, Bişkin S, Dadaş B. Larengeal Pemfigus;Nadir bir olgu. 32. Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, 2010
 1. Sozen E, Bişkin S, Coşkun BU, Kyhan FT, Başak T, Dadaş N. Transtimanik MTX’in Lokal ve Sistemik etkileri: Deneysel Hayvan Çalışması. 31.Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, 2009
This site is registered on wpml.org as a development site.