Profesor Asociado Dr. Aytaç Çetinkaya

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

 • fecha de nacimiento:
 • lengua extranjera:

El Currículum del Médico

Escuela de Medicina y Año de Graduación

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi, 1999

Lugar y Año de Especialización Formación
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Dahili Bölümler Başkanlığı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, 2006
 • Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı, Tezli Yüksek Lisans, 2016
Tareas de Postgrado
 • İç Güvenlik Tugayı Hozat/Tunceli, Mecburi Hizmet, Pratisyen Hekim, 2000-2002
 • Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Dahili Bölümler Başkanlığı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 2002-2006
 • Kocaeli, Derince Asker Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, 2006-2012
 • Acıbadem Kocaeli Hastanesi, 2006-2012
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kan Bankası Müdürlüğü İmmunohematoloji ve Kan Bileşenleri Laboratuvarı, GATA Kan Bankasında İmmunohematoloji ve Kan Bileşenleri Laboratuvarı, Sorumlu Doktor, 2012-2014
 • Isparta Asker Hastanesi, 2014-2015
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı, Dahili Hastalıklar Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, Yardımcı Doçent Doktor, 2015-2016
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, Yardımcı Doçent Doktor, 2015-2020
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ABD, Doçent, 2020-Halen
 • Özel Reyap Hastanesi İstanbul ve Çorlu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, 2023-Halen
Intereses Médicos Intereses y Especialidades Médicas
 • Infecciones del Pie Diabético
 • Ortopedik İnfeksiyonlar
 • Viral Hepatitler
 • HIV
 • Deri Ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
 • Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 • Antibiyotik Direnci
 • Yoğun Bakım Enfeksiyonları ve Mantar Enfeksiyonları
Estudios Científicos

Estudios Científicos

Yönetilen Tez

 1. ŞİMŞEK BERKSAN, (2018). Trombositlerin Candida albicans üzerine antifungal etkinliğinin araştırılması, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı.
 2. GÖKÇE DENİZ ERAY, (2017). Tüm antibiyotiklere dirençli klebsıella pneumonıae mikroorganizmasına karşı otolog trombin ile aktive edilen trombositten zengin plazmanın ın vıtro antimikrobiyal etkinliğinin araştırılması, SağlıkBilimleri Üniversitesi, İstanbul Sultan Abdülhamid Eğt. ve Arş. Hast., Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD.

Funciones Realizadas en Proyectos

 1. Acil servise yaralanma ile başvuran hastalarda tetanoza karşı bağışıklığın belirlenmesi için tetanoz hızlı kaset testinin etkinliğinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01/09/2019 (Ulusal). Trombositlerin Candida albicans Üzerine Antifungal Özelliklerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 11/03/2018-08/11/2018 (Ulusal).
 2. Trombositlerin İlaç Direncine Sahip Çeşitli Bakterilere Karşı In-Vitro Antimikrobiyal Etkinliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04/04/2017-04/10/2017 (Ulusal).
 3. Trombosit Süspansiyonlarının 6 Dimetil Sülfoksit DMSO Kullanılarak Dondurulması ve 80 Derecede Muhafaza Edildikten Sonra Çözülerek İnvitro Ortamda Fonksiyonlarının Trombin Jenerasyon Testi ile Değerlendirilmesi, Özel Kuruluşlar, Yürütücü, 01/05/2015-01/10/2015 (Ulusal).

Editörlük

 1. Hamidiye Medical Journal (Tr Dizin), Dergi, Yrd. Editör, GALENOS , 03/01/2022
 2. Management of Type 2 Diabetes Mellitus in a Patient with COVID-19: The Window of Insulin Glargine U300 (Web of Science Emerging Sources Citation Index), Dergi, Editör, Klimik Dergisi/Klimik Journal , 05/01/2021

Araştırma

 1. Trombositlerin İlaç Direncine Sahip Çeşitli Bakterilere Karşı In-Vitro Antimikrobiyal Etkinliğin Araştırılması, Sağlık Bilimleri Üniversitesi BAP destekli bir araştırmadır., İstanbul, Araştırma, 04/04/2017-04/10/2017, (Ulusal)
 2. Trombosit Süspansiyonlarının 6 Dimetil Sülfoksit (DMSO) Kullanılarak Dondurulması ve -80 Derecede Muhafaza Edildikten Sonra Çözülerek İnvitro Ortamda Fonksiyonlarının Trombin Jenerasyon Testi ile Değerlendirilmesi, Çok merkezli 1) Dondurularak saklanan trombositlerin hemostatik aktivitelerinin araştırılması 2) Dondurularak saklanan trombositlerin hemostatik aktiviteleri ile ilişkili mekanizmaların araştırılması. 3) Kullanılacak rekonstitüsyon solüsyonunun dondurularak saklanan trombositlerin hemostatik aktivitelerini etkileyip etkilemediğinin araştırılması 4) Dondurulurak saklanan trombositlerin kazanım oranının saptanması 5) Trombosit kaynaklı mikropartikül, trombosit kaynaklı büyüme faktörleri ve aktive trombosit düzeyleri ile endojen trombin potansiyeli ilişkisinin araştırılması, GATA Bölge Kan Bankası Müdürlüğü, Çocuk Hematolojisi Kliniği,, Araştırma, 05/05/2015-01/12/2015, (Ulusal)

Çalıştay

 1. Türk Klinik Mikrobiyoloji Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu (TBÇG), Olgular Eşliğinde Tüberküloz Tanısı Çalıştayı, Acıbadem Üniversitesi, Çalıştay, 24/11/2018-24/11/2018, (Ulusal)
 2. İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Dr. Mustafa Aydın Çevik ansına yapılan çalıştaya katılım, Ankara, Çalıştay, 20/03/2014- 23/03/2014, (Ulusal)
 3. Avrupa Birliği Projesi: Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi, Toplam Kalite Yönetimi 18 / 21 ve Hemovijilans üzerine eğitim, Ankara, Çalıştay, 23/05/2013-24/05/2013, (Uluslararası)
 4. Avrupa Birliği Projesi: Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi, Türkiye’de Kan Transfüzyon Sistemi, Ulusal Anketi Üzerine Çalıştay Proğramına katılım, Ankara, Çalıştay, 28/02/2013-01/03/2013, (Uluslararası)

Değerlendirme

 1. JOGR-2019-0816Association between obesity in pregnancy with related complications: a meta-analysis, The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research (Uluslararası dergi) hakemlik görevi yaptım, İstanbul, Değerlendirme, 13/10/2019-13/11/2019, (Uluslararası)
 2. BUHASDER 2019 Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Sözel Sunumlar Değerlendirmesinde Oturum Başkanlığı, Kuşadası, Değerlendirme, 18/10/2019-18/10/2019, (Ulusal)
 3. İzmir İlinde Düşük ve Orta Sosyoekonomik Düzeydeki Bir Bölgede Hepatit A Seroprevalansı (Saha Çalışması Sonuçları), KLİMİK dergisi ”İzmir İlinde Düşük ve Orta Sosyoekonomik Düzeydeki Bir Bölgede Hepatit A Seroprevalansı (Saha Çalışması Sonuçları)” başlıklı KLM-2712 sayılı makalenin değerlendirilmesi, KLİMİK dergisi, Değerlendirme, 18/03/2019-28/08/2019, (Ulusal)
 4. Sero-prevalence of rubella among women of childbearing age in Southern Kerala, GERMS dergisinde ” Seroprevalence of rubella among women of childbearing age in Southern Kerala” GERMS-OA-2019-0039 makalesinin değerlendirmesi., Türkiye, Değerlendirme, 20/08/2019-26/08/2019, (Uluslararası)
 5. Comparative Studies of Rubella Virus Immunity of Immunized and Non-immunized Pregnant Women Visiting Kogi State University Teaching Hospital Anyigba, North Central Nigeria, Journal of Immunoassay and Immunochemistry dergisinde Manuscript ID LJII-2019-0046 hakemlik, Journal of Immunoassay and Immunochemistry dergisi, Değerlendirme, 01/08/2019-04/08/2019, (Uluslararası)
 6. Şeymanur SAĞLAM Tez sınavı jüri üyeliği, Dr.Şeymanur SAĞLAM Tez sınavı 21.05.2019 tarihinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji tez sınav jürisi üyeliği, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Değerlendirme, 21/05/2019-21/05/2019, (Ulusal)
 7. Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde Ampirik Başlanan Antibiyotiklerin Etkinliği ve Direnci ile Mortalite Arasindaki İlişki, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisinde Ref.: IKSST-63935, ”Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde Ampirik Başlanan Antibiyotiklerin Etkinliği ve Direnci ile Mortalite Arasindaki İlişki” başlıklı makalenin değerlendirilmesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, Değerlendirme, 24/01/2019-08/04/2019, (Ulusal)
 8. Deniz Eray Gökçe Tez sınavı jüri üyeliği, Dr.Deniz Eray Gökçe Tez sınavı jüri üyeliği 21.05.2019 tarihinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji tez sınav jürisi üyeliği., SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Değerlendirme, 24/08/2017-24/08/2017, (Ulusal)
 9. Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyonların Önem başlıklı makalenin değerlendirilmesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisinde Ref.: IKSST-75047, ”Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyonların Önemi” başlıklı makalenin değerlendirilmesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, Değerlendirme, 14/03/2016-14/04/2016, (Ulusal)
 10. İstanbul’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs Anti-HCV Seroprevelansı başlıklı makalenin değerlendirilmesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisinde Ref.: IKSST-55264, ”İstanbul’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs Anti-HCV Seroprevelansı” başlıklı makalenin değerlendirilmesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, Değerlendirme, 02/12/2014-02/12/2014, (Ulusal)

Kongre Düzenleme

 1. BUHASDER 2019 Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Kongre Düzenleme Kurulu Aktif Görev, Kuşadası, Kongre Düzenleme, 16/10/2019-20/10/2019, (Ulusal)
 2. BUHASDER 2022 Kongresi, Kongre Başkan Yardımcısı, Antalya, Kongre Düzenleme, 2022 (Ulusal)

Konuşmalar

 1. Ocrevus Tedavisinde Enfeksiyon Risk Yönetimi, Ocrelizumab Tedavisi Alan Multiple Skleroz Hastalarında Enfeksiyon Risk Yönetimi konusunda davetli konuşmacı, Hilton Kozyatağı Otel, Konuşmalarım, 16/10/2019-16/10/2019, (Ulusal)
 2. İstanbul ve Çevresi Vaka Toplantıları, Kanamalı ve Böbrek Yetmezlikli HIV Olgusu ART yaklaşımı (Bilinmeyene Olgu), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kongre Salonu, Konuşmalarım, 27/02/2019-27/02/2019, (Ulusal)
 3. HIV Böbrek Fonksiyon Bozuklarında ART Yönetimi, Olgular ve Literatürle 3 HIV-AIDS olgusu anlatıldı, Kozyatağı 19 / 21 Hilton Otel, Konuşmalarım, 19/02/2019-19/02/2019, (Ulusal)
 4. Nazokomiyal menejitler/ Şant enfeksiyonları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Günleri-1 konuşma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konuşmalarım, 24/03/2018-24/03/2018, (Ulusal)
 5. İstanbul ve Çevresi Vaka Toplantısı, Olgularla TSK Sağlık Yeteneği(HBV, HCV ve HIV ile enfekte olgular ve heyet işlemleri sunuldu), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konuşmalarım, 28/09/2017-28/09/2017, (Ulusal)
 6. DONDURULMUŞ ERİTROSİT KONSANTRELERİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YARALANMALAR VE CİDDİ KAN KAYIPLARI SEMPOZYUMU KONUŞMA, GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ, Konuşmalarım, 06/06/2017-06/06/2017, (Ulusal)
 7. Yaralanmalar ve Ciddi Kan Kayıpları Sempozyumu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ” Yaralanmalar ve Ciddi Kan Kayıpları Sempozyumu”nda konuşma, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara, Konuşmalarım, 06/06/2017-06/06/2017, (Ulusal)
 8. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2017 yılı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2017 yılı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konuşmalarım, 10/04/2017-12/04/2017, (Ulusal)
 9. Hemodiyaliz Ünitelerinde enfeksiyon kontrol proğramı, Seroloji, Bağışıklık, Yüksek Düzey Dezenfeksiyon, Atık Yönetimi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konuşmalarım, 16/03/2017-16/03/2017, (Ulusal)
 10. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı sertifikasyon eğitimi vermek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon tıbbı sertifikasyon programında eğitim vermek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konuşmalarım, 23/02/2017- 23/02/2017, (Ulusal)
 11. Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Merkezi Sterilizasyon Hizmetleri Sempozyumu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Merkezi Sterilizasyon Hizmetleri Sempozyumu konuşma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konuşmalarım, 18/01/2017-18/01/2017, (Ulusal)
 12. İmmünolojik Temel Kavramlar, Antikor Tarama Tanımlama, Sağlık Bakanlığı 2017 1. Dönem Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitiminde konuşma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi, Konuşmalarım, 09/01/2017-09/01/2017, (Ulusal)
 13. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim sertifikası, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim sertifikasında eğitim vermek, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konuşmalarım, 29/12/2016-29/12/2016, (Ulusal)
 14. 2016-2017 Yılı 1. Dönem Hekim Hastanesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Teorik Proğramı dersleri, 2016-2017 Yılı 1. Dönem Hekim Hastanesi Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Teorik Proğramı dersleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konuşmalarım, 13/12/2016-13/12/2016, (Ulusal)
 15. Transfüzyon Tıbbı ve kan Bankacılığı Sempozyumu, Uygun Kan Bağışçısına Ulaşımda Problemler ve Çözüm Önerileri, The Marmara Taksim Hotel, Konuşmalarım, 05/11/2015-07/11/2015, (Ulusal)

Artículo

Artículos publicados en revistas arbitradas internacionales

 1. Akkaya Işık Sinem, Tural Ersin, Yenilmez Ercan, Çetinkaya Rıza Aytaç, Baylan Orhan, Görenek Levent, Köse Şükran (2022). Diagnostic Reliability of Architect Anti-HCV Tests and Diagnostic Cost of False Positivity; A Single Center Study in Turkey.. Authorea, 33(2), 136-141, Doi: 10.14744/scie.2022.92653 (Yayın No : 7275098)
 2. Okumuş Nurullah, Demirtürk Neşe, Çetinkaya Rıza Aytaç, Güner Hatice Rahmet, Avcı İsmail Yaşar, Orhan Semiha, Konya Petek, Şaylan Bengü, Karalezli Ayşegül, Yamanel Hüseyin Levent, Kayaaslan Bircan, Yılmaz Gülden, Savaşçı Ümit, Eser Fatma, Taşkın Gürhan (2021). Evaluation of the effectiveness and safety of adding ivermectin to treatment in severe COVID-19 patients. BMC Infectious Diseases, 21(411), 1-11. , Doi: 10.1186/s12879-021-06104-9 (Yayın No : 7099432)
 3. Yenilmez Ercan, Verdi Yıldız, İlbak Ayça, Caliskan Demirkiran Burcu, Duman Zehra, Bozkurt Fatma, Seyman Derya, Asan Ali, Şahin Eker Halime Betül, Ceylan Mehmet Reşat, Emre Salih, Öztürk Altınyurt Gözde, Ayan Saliha, Parlak Emine, Yapar Toros Göknur, Yörük Gülşen, Ceylan Mehmet, Karaağaç Leman, Özgüler Müge, Meral Büşra, Ay Müzeyyen, Öztürk Çınar, Karacaer Zehra, Tural Ersin, Çetinkaya Rıza Aytaç, Dökmetaş İlyas, Köse Şükran (2021). Demographic, clinical and laboratory characteristics for differentia diagnosis of peripheral lymphadenopathy (LAP) and the etiologic distribution of LAP in adults; a multicenter, nested case–control study including 1401 patients from Turkey. Internal and Emergency Medicine, 16(8), 2139-2153. , Doi: 10.1007/s11739-021-02683-2 (Yayın No : 7099413)
 4. Akkay Işık Sinem,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent,Köse Şükran (2021). A meta-analysis of antibiotic resistance rates in Pseudomonas aeruginosa isolated in blood cultures in Turkey between 2007 and 2017. Northern Clinics of Istanbul, 8(3), 286-297. , Doi: 10.14744/nci.2020.93195 (Yayın No : 6797566)
 5. Demirturk Nese, Aygen Bilgehan, Çelik İlhami, Mıstık Reşit, Akhan Sıla, Barut Hüseyin Şener, Ural Onur, Batırel Ayşe, Şimşek Funda, Ersöz Gülden, İnan Dilara, Kınıklı Sami, Türker Nesrin, Bilgin Hüseyin, Gürbüz Yunus, Tülek Necla, Tarakçı Hüseyin, Yıldız Orhan, Türkoğlu Emine, Kamalak Güzel Deniz, Şimşek Sümeyra, Tuna Nazan, Aktuğ Demir Nazlım, Çağatay Arif Atahan, Çetinkaya Rıza Aytaç, Karakeçili Faruk, Yıldız Uluhan, Kuruüzüm Ziya, Şener Alper, Arslan Özel Selcan, Öztürk Mehmet Sinan, Süer Hüseyin Kaya, Çelen Mustafa Kemal, Konya Petek, Asan Ali, Saltoğlu Neşe, Doğan Nurhan (2021). Real-World Data from Turkey: Is Sofosbuvir/Ledipasvir With or Without Ribavirin Treatment for Chronic Hepatitis C Really Effective?. The Turkish Journal of Gastroenterology, 32(2), 155-163. , Doi: 10.5152/tjg.2020.19569 (Yayın No: 7098486)
 6. Akkay Işık Sinem,Seyman Derya,Zerdali Esra,Ayan Saliha,Kakaliçoğlu Deniz,Ayaz Tunahan,Canbolat Ünlü Esra,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Görenek Levent,Köse Şükran (2020). Kist Hidatik Hastalığı Nedeniyle Takip ve Tedavi Edilen 170 Olgunun İrdelenmesi: Çok Merkezli Bir Çalışma. Turkish Journal of Parasitology, 44(4), 197-202. , Doi: 10.4274/tpd.galenos.2020.6737 (Yayın No : 6769463)
 7. Eker İbrahim, Yılmaz Soner, Çetinkaya Rıza Aytaç, Ünlü Aytekin, Pekel Aysel, Sağkan Rahşan, Ertaş Zerrin, Gürsel Orhan, Muşabak Uğur Haci, Yazıcı Ertuğrul, Yılmaz Sebahattin, Açıkel Cengizhan, Avcı İsmail Yaşar, Avcu Ferit, Kürekçi Ahmet Emin, Petrone Patrizio (2020). A Cycle of Freezing and Thawing as a Modified Method for Activating Platelets in Platelet-rich Plasma to Use in Regenerative Medicine. Panamerican Journal of Trauma, Critical Care & Emergency Surgery, 9(2), 101-104. , Doi: 10.5005/jp-journals-10030-1285 (Yayın No: 8107191)
 8. ÇETİNKAYA RIZA AYTAÇ,Yenilmez Ercan,Mülazımoğlu Lütfiye (2020). Antibiotic resistance rates in Enterococcus spp. in Turkey a meta-analysis research. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 11(Suppl 1), 7-14. , Doi: 10.4328/ACAM.20047 (Yayın No : 6767251)
 9. Tümtürk Ayhanım, Tosun Selma, Yıldız İlknur Esen, Alay Handan, Mıstanoğlu Özatağ Duru, Mert Duygu, Uğurlu Kenan, Mungan İbrahim, Doğan Mustafa, Ergut Sezer Büşra, Sefa Sayar Merve, Öztürk Deniz Suna Seçil, Karacaer Zehra, Uguz Mustafa, Yıldız Fernaz, Durmuş Gül, Ünlü Fatma, Uygun Kızmaz Yeşim, Menekşe Şirin, Öztoprak Çuvalcı Nefise, Karakoç Zehra Çağla, Sarı Nuran, Öğütmen Melike Betül, Artuk Cumhur, Güven Emre, Balkan Yasemin, Daldal Abdülkadir, Mete Özlem, Taşbakan 4 / 21 Meltem, Yamazhan Tansu, Akyol Deniz, Ergen Pınar, Şenaydın Özlem, Sayın Kutlu Selda, Çetinkaya Rıza Aytaç, Yenilmez Ercan, Ceran Nurgül, Erol Serpil, Öztürk Sinan, Kadanalı Ayten, Altunçekiç Yıldırım Arzu, Ekinci Osman, Dağlı Özgür, Özkan Özdemir Hülya, Batırel Ayşe, Karagöz Ergenekon, Kostakoğlu Uğur, Duygu Fazilet (2020). Seasonal influenza vaccination coverage: a multicenter cross-sectional study among healthcareworkers. Ortadoğu Tıp Dergisi, 12(1), 113-119. , Doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.658876 (Yayın No : 5582922)
 10. Kula Atik Tuğba, Özyurt Mustafa, Atik Bülent, Bektöre Bayhan, Selek Burak, Çetinkaya Rıza Aytaç, Yenilmez Ercan, Baylan Orhan (2019). Identification of OXA-gene in Acinetobacter baumannii isolates obtaiıned from clinical specimens and the clonality between these isolates. Nobel Medicus, 15(3), 44-51. , (Yayın No : 5829394)
 11. Korkmaz Pinar,Demirtürk Neşe,Batırel Ayşe,Tülek Necla,Özgüler Müge,Harman Reza,Çınar Güle,Toka Onur,Yörük Gülşen,Ataman Hatipoğlu Çiğdem,Sarıgül Figen,Sırmatel Fatma,İmre Ayfer,Mıstanoğlu Özatağ Duru,Karakeçili Faruk,Ural Onur,Sümer Şua,Aktuğ Demir Nazlım,Kadanalı Ayten,Çomoğlu Şenol,Üçerşengül,Saltoğlu Neşe,Günal Özgür,Deniz Özkaya Hacer,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yüksel Esma,Hakyemez İsmail Necati,Meriç Koç Meliha,Ertem Günay Tuncer,Beştepe Dursun Zehra,Çelik İlhami,Yılmaz Emel,Evik Güliz,Kaya Ali,Kaya Suer (2019). Hepatosteatozun Entekavir ve Tenofovir Tedavilerinde Virolojik Yanıta Etkisi. KLİMİK DERGİSİ, 32(3), 265-274. , Doi: 10.5152/kd.2019.73 (Yayın No : 5682813)
 12. Yılmaz Soner, Eker İbrahim,Elçi Elif,Pekel Aysel,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ünlü Aytekin,Açıkel Cengizhan,Avcı İsmail Yaşar (2019). Evaluating the effect of donor anxiety levels and lifestyle characteristics on the activation of platelet concentrates. Blood Research, 54(4), 262-268. , Doi: 10.5045/br.2019.54.4.262 (Yayın No :
 13. 5798539)
 14. Mert Duygu,Tosun Selma,Yıldız İlknur Esen,Alay Handan,Mıstanoğlu Özatağ Duru,Uğurlu Kenan,Doğan Mustafa,Ergut Sezer Büşra,Sefa Sayar Merve,Tumturk Ayhanim,Deniz Seçil,Karacaer Zehra,Uguz Mustafa,Majdiehfarshi Farnaz,Durmuş Gül,Ünlü Fatma,Uygun Kızmaz Yeşim,Menekşe Şirin,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Karakoç Zehra Çağla,Sarı Nuran,Öğütmen Melike Betül,Artuk Cumhur,Güven Emre,Balkan Yasemin,Daldal Abdülkadir,Mete Özlem,Taşbakan Meltem,Yamazhan Tansu,Akyol Deniz,Ergen Pınar,Aydın Özlem,Sayın Kutlu Selda,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Ceran Nurgül,Erol Serpil,Öztürk Sinan,Kadanalı Ayten,Altunçekiç Yıldırım Arzu,Ekinci Osman,Dağlı Özgür,Özkan Özdemir Hülya,Batırel Ayşe,Karagöz Ergenekon,Kostakoğlu Uğur,Duygu Fazilet (2019). Healthcare Workers’ Exposures for Mumps, Measles, Rubella and Varicella Zoster Virus Infections: A Multicenter Survey Study. Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 9(4), 144-149. , Doi: 10.5799/jmid.657878 (Yayın No : 5583219)
 15. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Difference in Toxoplasma gondii Seroprevalence Rates Due to Low and High CD4 Counts in Patients with HIV/AIDS. Turkish Journal of Parasitology, 43(1), 1-7. , Doi: 10.4274/tpd.galenos.2019.6457 (Yayın No : 5295285)
 16. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Overuse of prophylaxis in HBsAg and/or anti-HBc positive patients after increasing awareness to prevent reactivation in patients receiving immunosuppressive therapies: How rational are our prophylaxis decisions according to the literature?. Le Infezioni in Medicina, 27(3), 299-307. , (Yayın No :
 17. 5246795)
 18. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Are Clinicians Aware Enough of Syphilis in HIV-Infected Populations? The Clinical and Laboratory Findings in A Training Hospital. THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL, 5(3), 202- 208. , Doi: 10.5455/umj.20190717083737 (Yayın No : 5224433)
 19. Aygen Bilgehan, Demirtürk Neşe, Yıldız Orhan, Çelik İlhami, Kamalak Güzel Deniz, Ersöz Gülden, Batırel Ayşe, Örmen Bahar, Karakeçili Faruk, Korkmaz Pınar, Tuna Nazan, Şener Alper, Çetinkaya Rıza Aytaç, Türkoğlu Emine, Evik Güliz, Türker Nesrin, Binay Umut Devrim, Yenilmez Ercan, Zararsız Gökmen (2019). Ombitasvir/ Paritaprevir/ Ritonavir Ribavirin Combination Therapy in Hepatitis C Virus Infected Patients with Genotype 4 in Real-life Practice: A Multicentre Experience. Infectious Diseases and Clinical Microbiology, 1(2), 97-106. , Doi: 10.36519/idcm.2019.19014 (Yayın No : 5836801)
 20. 18 . Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Are Liver Transaminases and Hepatitis C Virus-RNA Viral Loads Reliable Markers for Estimating Liver Fibrosis in Patients Recently Diagnosed with Hepatitis C? Evaluation of the Data of Ninety-five Young and Middle-aged Males in a Genotype-1b Prevalent Country. Viral Hepatitis Journal, 25(2), 67- 74. , Doi: 10.4274/vhd.galenos.2019.2019.0022 (Yayın No : 5220506)
 21. Korkmaz Pinar,Demirturk Nese,Aydin Gule,Ceken Sabahat,Aygen Bilgehan,Toka Onur,Gundogdu Kiymet,Kocagul Celikbas Aysel,Inan Dilara,Kuruuzum Ziya,Eren Kutsoylu Oya,Batirel Ayse,Sirmatel Fatma,Ersoz Gulden,Hakyemez Ismail Necati,Asci Zerrin,Yesilbag Zuhal,Sonmezer Meliha Cagla,Tulek Necla,Ormen Bahar,Yilmaz Karadag Fatma,Yoruk Gulsen,Turker Nesrin,Ozkaya Hacer Deniz,Akdemir Kalkan Irem,Suer Huseyin Kaya,Tekin Suda,Saltoglu Nese,Sener Alper,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Arslan Ozel Selcan,Ayaz Celal,Karagoz Ergenekon,Aydin Mehtap,Acar Ali,Arslan Eyup,Ceylan Mehmet Resat,Aktug Demir Nazlim,Dirgen Caylak Selmin,Gunal Ozgur,Haykir Solay Asli,Ozturk Sinan,Ural Onur,Sumer Sua,Kadanalı Ayten,Gunes Altiparmak Vuslat,Akhan Sıla,Sayan Murat,Köse Şükran (2019). İmmünosüpresif Tedavi Veren Hekimlerin Hepatit B Virusu 5 / 21 Reaktivasyonuyla İlgili Farkındalıklarının ve Klinik PratiklerininDeğerlendirilmesi. Klimik Dergisi/Klimik Journal, 32(2), 146-153. , Doi: 10.5152/kd.2019.33 (Yayın No : 5214885)
 22. Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Gebelerde Sitomegalovirüs Seroprevalansı ve Türkiye’nin Dünyadaki Seroepidemiyolojik Durumu Bir Meta-Analiz Araştırması. FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, 24(2), 119-130. , Doi: 10.5578/flora.67722 (Yayın No : 5224758)
 23. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Petrone Patrızıo,Yılmaz Soner,Bektöre Bayhan,Şimşek Berksan,Kula Atik Tuğba,Özyurt Mustafa,Ünlü Aytekin (2019). Platelet-rich plasma as an additional therapeutic option for infected wounds with multi-drug resistant bacteria: in vitro antibacterial activity study. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 45(3), 555-565. , Doi: 10.1007/s00068-018-0957-0 (Yayın No : 5219259)
 24. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Evaluation of initial results of naïve HIV-infected patients regarding bone health. Journal of Surgery and Medicine, 3(5), 384-389. , Doi: 10.28982/josam.566996 (Yayın No : 5216436)
 25. Karacaer Zehra,Tosun Selma,Batırel Ayşe,Acar Ali,Çelik Neslihan,Uğuz Mustafa,Yavuz Songül,Yenilmez Ercan,Doğan Mustafa,Yanık Yalçın Tuğba,Ergut Sezer Büşra,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Aydın Özlem,Esen Yıldız İlknur,Kostakoğlu Uğur,Ergen Pınar,Çetinkayarıza Aytaç,Durmuş Gül,Gözüküçük Ramazan,Coşkuner Seher Ayten,Artuk Cumhur,Fırat Göktaş Emine,Güven Emre,Bekçibaşı Muhammed (2019). Sixteen-year Prognosis of Treatment-naive Patients with Hepatitis C Infection. Viral Hepatitis Journal, 25(1), 19-24. , Doi: 10.4274/vhd.galenos.2018.0026 (Yayın No : 5216500)
 26. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan (2019). The seroprevalence of Rubella in pregnant women in Turkey: a meta-analysis research of 90988 Rubella IgM, 84398 Rubella IgG, and 522 avidity results. Journal of Turkish Society of Obstetric and Gynecology, 16(1), 63-71. , Doi: 10.4274/tjod.galenos.2018.89663 (Yayın No : 5219159)
 27. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Are there optimal alanine aminotransferase and HBV DNA thresholds for discriminating HBeAg-positive chronic infection from chronic hepatitis? An evaluation of 215 young and male cases. Saudi Medical Journal, 40(2), 131-139. , Doi: 10.15537/smj.2019.2.23934 (Yayın No : 5213412)
 28. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yilmaz Soner,Ünlü Aytekin,Petrone Patrizio,Marini Corrado,Karabulut Enes,Urkan Murat,Kaya Erkan,Karabacak Kubilay,Uyanık Metin,Ekeribrahim,Kılıç Abdullah,Günal Armağan (2018). The efficacy of platelet-rich plasma gel in MRSA-related surgical wound infection treatment: an experimental study in an animal model. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 44(6), 859-867. , Doi: 10.1007/s00068-017- 0852-0 (Yayın No : 4702801)
 29. Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç (2018). Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Pregnant Women in Turkey: A Meta-Analysis Research. Saudi Journal of Pathology and Microbiology, 3(10), 335-343. , Doi: 10.21276/sjpm.2018.3.10.3 (Yayın No : 4462733)
 30. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Tural Ersin (2018). Diagnostic Dilemma for Low Viremia with Significant Fibrosis is Hepatitis B Virus DNA Threshold Level a Good Indicator for Predicting Liver Damage?. Balkan Medical Journal, 35(4), 326-332. , Doi: 10.4274/balkanmedj.2017.0888 (Yayın No : 5219212)
 31. Ünlü Aytekin,Yılmaz Soner,Yalçın Özlem,Uyanık Metin,Petrone Patrizio,Çetinkaya Rıza Aytaç,Eker İbrahim,Urkan Murat,Özgürtaş Taner,Avcı İsmail Yaşar,Zeybek Nazif,Aksu Ali Cenk (2018). Bringing PRBC to the point of combat injury: are we there yet?. Turkish Journal of Hematology, 35(3), 185-191. , Doi: 10.4274/tjh.2018.0081 (Yayın No : 4296197)
 32. Ünlü Aytekin,Yılmaz Soner,Yalçın Özlem,Uyanık Metin,Petrone Patrızıo,Çetinkayarıza Aytaç,Eker İbrahim,Urkan Murat,Özgürtaş Taner,Avcı İsmail Yaşar,Zeybek Nazif,Aksu Ali Cenk (2018). Bringing Packed Red Blood Cells to the Point of Combat Injury: Are We There Yet?. Turkish Journal of Hematology, 35(3), 185- 191. , Doi: 10.4274/tjh.2018.0081 (Yayın No : 4613027)
 33. Karacaer Zehra,Tosun Selma,Batırel Ayşe,Sahin Suzan,Altas Irem,Uysal Serhat,Erol Serpil,Ceran Nurgül,Albayrak Ayse,Yildız Ilknur Esen,Kostakoglu Ugur,Kacar Fatma,Kuzhan Nuretdin,Kadanalı Ayten,Karagoz Gul,Yenilmez Ercan,Turan Derya Bayırlı,Altuncekic Yildirim Arzu,Koçak Funda,Çetinkaya Rıza Aytaç,Parlak Mehmet,Aydın Özlem,Ergen Pınar,Durmus Gul,Ozturk Kaygusuz Turkkan,Dağlı Özgür,Demir Canan,Yilmaz Karadag Fatma (2018). Changes in acute viral hepatitis epidemiology in the Turkish adult population: A multicenter study. The Turkish Journal of Gastroenterology, 29(2), 177-182. , Doi: 10.5152/tjg.2018.17431 (Yayın No : 5216858)
 34. Ünlü Aytekin,Petrone Patrizio,Güvenç İnanç,Kaymak Şahin,Arslan Gökhan,Kaya Erkan,Yilmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ege Tolga,Özer Mustafa Tahir,Kılıç Selim (2017). Combat application tourniquet (CAT) eradicates popliteal pulses effectively by correcting the windlass turn degrees: a trial on 145 participants. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 43(5), 605-609. , Doi: 10.1007/s00068-015-0582-0 (Yayın No : 3903769)
 35. EKER İBRAHİM,Yilmaz Soner,ÇETİNKAYA RIZA AYTAÇ,PEKEL AYSEL,ÜNLÜ AYTEKİN,GÜRSEL ORHAN,YILMAZ SEBAHATTİN,AVCU FERİT,MUŞABAK UĞUR HACİ,Pekoğluahmet,ERTAŞ ZERRİN,AÇIKEL CENGİZHAN,ZEYBEK 6 / 21 NAZİF,Kürekçi Ahmet Emin,AVCI İSMAİL YAŞAR (2017). Generation of Platelet Microparticles after Cryopreservation of Apheresis Platelet Concentrates Contributes to Hemostatic Activity. Turkish Journal of Hematology, 34(1), 64-71. , Doi: 10.4274/tjh.2016.0049 (Yayın No : 5219417)
 36. Eker İbrahim,Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ünlü Aytekin,Pekel Aysel,Açıkel Açıkel,Yılmaz Sebahattin,Gürsel Orhan,Avcı İsmail Yaşar (2016). Is one-size-fits-all strategy adequate for platelet storage?. Transfusion and Apheresis Science, 55(3), 323-328. , Doi: 10.1016/j.transci.2016.08.006 (Yayın No : 3187476)
 37. Yılmaz Soner,Ünlü Aytekin,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yapar Mehmet,Avcı İsmail Yaşar,Yılmaz Sebahattin,Eyigün Can Polat (2016). A strategical re-thinking on National Blood Donor Pool: Anti-HBc positivity related re-entry mechanisms. Transfusion and Apheresis Science, 54(2), 271-275. , Doi: 10.1016/j.transci.2015.10.004 (Yayın No : 3183011)
 38. Yılmaz Soner,Çetinkayarıza Aytaç,Ekeribrahim,Ünlü Aytekin,Uyanık Metin,Tapan Serkan,Pekoğlu Ahmet,Pekel Aysel,Erkmen Birgül,Muşabak Uğur,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Avcu Ferit,Kürekçi Emin,Eyigün Can Polat (2016). Freezing of Apheresis Platelet Concentrates in 6 Dimethyl Sulfoxide The First Preliminary Study in Turkey. Turkish Journal of Hematology, 33(1), 28-33. , Doi: 10.4274/tjh.2014.0181 (Yayın No : 3182211)
 39. Suluhan Derya,Eker İbrahim,Yıldız Dilek,Yılmaz Soner,Kızıler Evrim,Savaşçı Ümit,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Açıkel Cengizhan,Beşirbellioğlu Bülent Ahmet (2016). Kan bağışçısı gönüllülerin hematopoetik kök hücre donorü olma konusundaki bilgi, tutum ve motivasyonlarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin (Türk Silahlı Kuvvetleri koruyucu hekimlik bülteni), 15(3), 512-517. , Doi: 10.5455/pmb.1-1455714000 (Yayın No : 4314987) 38. Ünlü Aytekin,Kaya Erkan,Güvenç İnanç,Kaymak Şahin,Çetinkaya Rıza Aytaç,Lapsekili Emin,Özer Mustafa Tahir,Güleradem,Yıldız Ramazan,Petrone Patrizio,Ali Harlak,Kılıç Selim (2015). An evaluation of combat application tourniquets on training military personnel changes in application times and success rates in three successive phases. Journal of the Royal Army Medical Corps, 161(4), 332-335. , Doi: 10.1136/jramc-2014- 000339 (Yayın No : 2471869)
 40. Ege Tolga,Ünlü Aytekin,Taş Hüseyin,Doğan Bek,Selim Turkan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2015). Reliability of the mangled extremity severity score in combat-related upper and lower extremity injuries. Indian Journal of Orthopaedics, 49(6), 656-60. , Doi: 10.4103/0019-5413.168759 (Yayın No : 2460506)
 41. Ünlü Aytekin,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ege Tolga,Özmen Pelin,Hurmeriç Volkan,Özer Mustafa Tahir,Petrone Patrizio (2015). Role 2 military hospitals: results of a new trauma care concept on 170 casualties. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 41(2), 149-155. , Doi: 10.1007/s00068-014-0472-x (Yayın No : 2472947)
 42. Çetinkayarıza Aytaç,Yılmaz Soner,Ekeribrahim,Ünlü Aytekin,Uyanık Metin,Tapan Serkan,Pekoğlu Ahmet,Pekel Aysel,Ertaş Zerrin,Gürsel Orhan,Muşabak Uğur Haci,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Çetin Ahmet Türker,Eyigün Can Polat (2015). In vitro efficacy of frozen erythrocytes: implementation of new strategic blood stores to alleviate resource shortage (issue revisited). TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 45(3), 638-643. , Doi: 10.3906/sag-1405-13 (Yayın No : 2472548)
 43. Yilmaz Soner,Ulaş Yakut,Güney Mustafa,Çetinkayarıza Aytaç,Türker Türker,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar (2014). Gezici Kan Toplama Ekibinde Kullanılmak Üzere İki Farklı Hemoglobin Tarama Yönteminin Değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(5), 391-394. , Doi: 10.5455/pmb1-1371120946 (Yayın No : 4315370)
 44. Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent,Coşkun Ömer,Eyigün Can Polat,Şenses Zeynep,İde Tayfun,Kılıç Selim (2009). The effect of methylprednisolone on treatment in rats with induced sepsis. Clinical and Experimental Medicine, 9(1), 45-50. , Doi: 10.1007/s10238-008-0016-y (Yayın No : 5219509)
 45. Görenek Levent,Acar Ali,Aydın Ahmet,Eyigün Can Polat,Çetinkaya Rıza Aytaç,Eken Ayşe,Sayal Ahmet (2006). Oxidative stress and antioxidant defense in patients with chronic hepatitis C patients before and after pegylated interferon alfa 2b plus ribavirin therapy. Journal of Translational Medicine, 4(25), 1-6. , Doi: 10.1186/1479- 5876-4-25 (Yayın No : 2478303)
 46. Aygen Bilgehan,Demirtürk Neşe,Yıldız Orhan,Çelik İlhami,Kamalak Güzel Deniz,Ersöz Gülden,Batırel Ayşe,Örmen Bahar,Karakeçili Faruk,Korkmaz Pinar,Tuna Nazan,Şener Alper,Çetinkaya Rıza Aytaç,Türkoğlu Emine,Evik Güliz,Türker Nesrin,Binay Umut Devrim,Yenilmez Ercan,Zararsız Gökmen (). Real-world efficacy, safety and clinical outcomes of ombitasvir/ paritaprevir/ ritonavir ± dasabuvir ± ribavirin combination therapy in patients with hepatitis C virus genotype 1 or 4 infection: Turkey experience. The Turkish Journal of Gastroenterology, 30(), 10-15. , Doi: 10.5152/tjg.2019.07 (Yayın No : 5337619)

Artículos publicados en revistas arbitradas internacionales

 1. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Hemşire Adayı Stajyerlerde Hepatit – Hıv Seroprevalansı Ve Aşı İle Korunabilinen Hastalıklara Karşı İmmünizasyon Oranları. Journal Of Ankara University Faculty Of Medicine, 72(2), 174- 178. (Kontrol No : 5290774)
 2. Çetinkaya Rıza Aytaç,İlbak Ayça,Yenilmez Ercan (2019). Etiology İn Patients With Lymphadenopathy Approach Of İnfectious Diseases Clinic. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 11(3), 149-156. (Kontrol No : 5264140)
 3. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Sarıkaya Burak,Selek Burak,Akkaya Işık Sinem,Baylan Orhan,Görenek Levent (2019). Architect Anti Hcv Testinin Düşük Riskli Popülasyondaki Tanısal Güvenilirliği. Bozok Tıp Dergisi, 9(2), 127-131. (Kontrol No : 5214025)
 4. Yilmaz Soner,Yılmaz Sebahattin,Çetinkaya Rıza Aytaç,Türker Türker,Avcı İsmail Yaşar,Beşirbellioğlu Bülent,Eyigün Can Polat (2016). Kan Bankacılığı Uygulamalarında Anti-Hbc Total Testpozitifliğine Epidemiyolojik Bir Bakış. Gulhane Medical Journal, 58(2), 174-176. (Kontrol No : 5232334)

Publicación

Trabajos presentados en Reuniones Científicas Nacionales y Publicados en las Actas

 1. Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sosyal Güvenlik Kurumu 7 / 21 Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Enfeksiyon Hastalıkları İle İlgili Hükümlerinin Yorumu (Oturum 19). 7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu “Uluslararası Kongre” 3-7 Nisan 2019 , 3, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5222211)
 2. Şimşek Berksan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Akkaya Işık Sinem,Yılmaz Soner,Özyurt Mustafa,Görenek Levent (2019). Trombositlerin Candida Albicans Üzerine Antifungal Etkinliğinin Araştırılması (Ss002). 7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu “Uluslararası Kongre” 3-7 Nisan 2019 , 31, (Özet Bildiri) (Yayın No:5222063)
 3. Akkaya Işık Sinem,Sofuoğlu Elif,İlbak Ayça,Balçın Birol,Sarıkaya Burak,Yenilmez Ercan,Aydin Mehtap,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent (2019). Antitüberküloz Tedavi ve Akneiform Erüpsiyon (Ps-018). 7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu“Uluslararası Kongre” , 108, (Özet Bildiri) (Yayın No:5220789)
 4. İlbak Ayça,Akkaya Işık Sinem,Sofuoğlu Elif,Balçın Birol,Aydin Mehtap,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent (2019). Enfektif Endokardit Olgu Sunumu (Ps-095). 7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu“Uluslararası Kongre” , 144, (Özet Bildiri) (Yayın No:5220772)
 5. Sofuoğlu Elif,Akkaya Işık Sinem,Yenilmez Ercan,İlbak Ayça,Sarıkaya Burak,Balçın Birol,Aydin Mehtap,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent (2019). Sıtmayla Savaş (Ps-121). 7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu“Uluslararası Kongre” , 160-160, (Özet Bildiri) (Yayın No:5220771)
 6. Akkaya Işık Sinem,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Görenek Levent (2019). Türkiye’de 2007-2017 Yılları Arasında Pseudomonasaeruginosa Kaynaklı Kan Akımı Enfeksiyonlarındaantibiyotik Direnç Oranları 1421 İzolatın Meta Analizi (Ps-153).
 7. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu“Uluslararası Kongre” , 178-179, (Özet Bildiri) (Yayın No:5220770) 7 . Aygen Bilgehan,Demirtürk Neşe,Çelik İlhami,Kamalak Güzel Deniz,Ersöz Gülden,Batırel Ayşe,Örmen Bahar,Karakeçili Faruk,Korkmaz Pinar,Tuna Nazan,Şener Alper,Çetinkaya Rıza Aytaç,Türkoğlu Emine,Evik Güliz,Türker Nesrin,Binay Umut Devrim,Yenilmez Ercan (2019). Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir Ribavirin Combination Therapy İn Hepatitis C Virus İnfected Patients With Genotype 4 İn Real-Life Practice: A Multicenter Experience. 17th Euroasian Congress Of Hepato-Gastroenterology And Surgery , 23, (Özet Bildiri) (Yayın No:5231287
 8. Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Sitomegalovirüs Seroprevalansı ve Türkiye’nin Dünya’daki Seroepidemiyolojik Durumu 22 Çalışma 43506 Gebede Meta-Analiz Araştırması (P-180). Xx. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 439-441, (Özet Bildiri) (Yayınno:5224736)
 9. Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Hıv/Aıds Hastalarında Kan Transfüzyonunu Biliyor Muyuz? Bir Olgu. Xx. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 613-615, (Özet Bildiri) (Yayın No:5224737)
 10. Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Türkiye’de Erişkin Ve Çocuk Hastalarda Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı 2008-2017 Yılları Arasında 2314 İzolatın 10 Yıllık Meta-Analizi (Ss-05). Xx. Türk Klınık Mıkrobıyolojı Ve Infeksıyon Hastalıklarıkongresi , 206-211, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5224745)
 11. Korkmaz Pinar, Demirturk Nese, Batırel Ayşe, Tülek Necla, Toka Onur, Özgüler Müge, Harman Reza, Çınar Güle, Yörük Gülşen, Ataman Hatipoğlu Çiğdem, Sarıgül Figen, Sırmatel Fatma, İmre Ayfer, Mıstanoğlu Özatağ Duru, Karakeçili Faruk, Ural Onur, Sümer Şua, Aktuğ Demir Nazlım, Kadanalı Ayten, Çomoğlu Şenol, Uçar Şengül, Saltoğlu Neşe, Günal Özgür, Özkaya Derya, Yenilmez Ercan, Çetinkaya Rıza Aytaç, Yüksel Esma, Hakyemez İsmail Necati, Meriç Koç Meliha, Ertem Günay Tuncer, Beştepe Dursun Zehra, Çelik İlhami, Yılmaz Emel, Evik Güliz, Kaya Ali, Kaya Suer (2019). Hepatosteatozun Entekavir Ve Tenofovir Tedavilerinde Virolojik Yanıta Etkisi. Xx. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 390-391, (Özet Bildiri) (Yayın No:5224718)
 12. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan (2019). 2007-2017 Yılları Arasındaki Türkiye’deki Gebeliklerderubella Seroprevalansı: 84398 Igg, 90988 Igm ve Yaklaşık 500 Avidite Sonucunun Meta-Analiz Araştırması (P-087). Xx. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 344-348, (Özet Bildiri) (Yayın No:5224717)
 13. Ünlü Aytekin,Samedov Elgün,Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Eker İbrahim,Zeybek Nazif (2018). Managing The Bleedıng Casualtıes: Common Cıvılıan And Mılıtary Perspectıves For Azerbaıjan And Turkey.. 1st Apımsf Congress Baku Azerbaıjan, (Tam Metin Bildiri) (Yayınno:4258358)
 14. Ünlü Aytekin,Yalçın Özlem,Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Eker İbrahim,Zeybek Nazif (2018). Brıngıng Prbc To The Poınt Of Injury: Are We There Yet?. 1st Congress Of Apımsf Baku Azerbaıjan, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4258351)
 15. Ünlü Aytekin,Samadov Elgun,Yilmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Eker İbrahim,Zeybek Nazif (2018). Managing The Bleeding Casualties: Common Civilian And Military Perspectives For Azerbaijan And Turkey. 1st Apımsf Congress Baku 2018 And 30th Anniversary Meeting Of Apımsf , 1-41, (Özet Bildiri) (Yayın No:5231040)
 16. Selek Burak,Özer Durmuşoğlu Ayça,Baylan Orhan,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent (2018). Burun Kültürlerinde Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığının Ve Metisilin Direncinin Araştırılması (Ps-336). 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 , 295-296, (Özet Bildiri) (Yayın No:5225300)
 17. Sarıkaya Burak,Yenilmez Ercan,Akkaya Işık Sinem,Ekiz İşcanlı İnşa Gül,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent (2018). Hıv’li Hastada Bronkoskopinin Önemi: Bir Olgu (Ps-242). 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 , 249, (Özet Bildiri) (Yayın No:5225297) 8 / 21
 18. Selek Burak,Özer Durmuşoğlu Ayça,Baylan Orhan,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent (2018). Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirüs Antijen Olumluluğunun Araştırılması (Ps-228). 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 , 242-242, (Özet Bildiri) (Yayın No:5225219)
 19. Sarıkaya Burak,Çetinkaya Rıza Aytaç,Akkaya Işık Sinem,Yenilmez Ercan,Kaya Terzi Neslihan,Görenek Levent (2018). Kedi Tırmığı Hastalığı? Lenfoma? (Ps-211). 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 , 233-234, (Özet Bildiri) (Yayın No:5225218)
 20. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Akkaya Işık Sinem,Sarıkaya Burak,Görenek Levent (2018). Enfeksiyon Polikliniği Hastalarımız:: Üçüncü Basamak Araştırma Hastanesine Başvuran Hastaların Tanılarına Göre Dağılımları (Ps-210). 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 , 233-233, (Özet Bildiri) (Yayın No:5225217)
 21. Sarıkaya Burak,Çetinkaya Rıza Aytaç,Akkaya Işık Sinem,Yenilmez Ercan,Görenek Levent (2018). Gülü Seven Dikenine Katlanır: Bir Olgu (Ps-098). 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 , 180- 180, (Özet Bildiri) (Yayın No:5225216)
 22. Sarıkaya Burak,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Akkaya Işık Sinem,Görenek Levent (2018). İntravezikal Bcg İmmünoterapisi Sonrası Gelişen Epididimoorşit ve Testis Apsesi (Ps -178). 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 , 216, (Özet Bildiri) (Yayın No:5225195)
 23. Akkaya Işık Sinem,Sarıkaya Burak,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Görenek Levent (2018). Hıv Tedavisinde Gidip Gelmeler (Ss-098). 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 , 72-73, (Özet Bildiri) (Yayın No:5225039)
 24. Sarıkaya Burak,Çetinkaya Rıza Aytaç,Akkaya Işık Sinem,Yenilmez Ercan,Girgin Rabia Burçin,Zeytinli Ülkü Oral,Görenek Levent (2018). Nefrektomi: Ksantogranülamatöz Piyelonefrit Olgusu (Ps-096). 7. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi 8-13 Mayıs 2018 , 178-179, (Özet Bildiri) (Yayın No:5225215)
 25. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Petrone Patrızıo,Yılmaz Soner,Bektöre Bayhan,Şimşek Berksan,Kula Atik Tuğba,Özyurt Mustafa,Ünlü Aytekin (2018). Trombositten Zengin Plazmanın Çoklu İlaç Direncine Sahip Çeşitli Bakteriler Üzerine Antibakteriyel Etkinliğinin İn-Vitro Araştırılması (Ss-07). Xıx. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 176-179, (Özet Bildiri) (Yayın No:5228286)
 26. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Mülazımoğlu Lütfiye (2018). Türkiye’deki 2007-2016 Yılları Arasındaki Enterokok İzolatlarında Antibiyotik Direnç Durumu Sistematik Derleme ve Meta-Analiz (Ss-09). Xıx. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 180-183, (Özet Bildiri) (Yayın No:5228283)
 27. Karacaerzehra,Tosun Selma,Batırel Ayşe,Şahin Suzan,Altaş İrem,Uysal Serhat,Erol Serpil,Ceran Nurgül,Albayrak Ayşe,Yıldız İlknur Esen,Aydın Emsal,Kaçar Fatma,Kuzhan Nuretdin,Kadanalı Ayten,Karagöz Gül,Yenilmez Ercan,Bayırlı Turan Derya,Alyunçekiç Yıldırım Arzu,Koçak Funda,Çetinkayarıza Aytaç,Parlak Mehmet,Aydın Özlem,Ergen Pınar,Durmuş Gül,Öztürk Kaygusuz Türkkan,Dağlı Özgür,Demir Canan,Yılmaz Karadağ Fatma (2017). Curret Status İn The Epidemology Of Acute Viral Hepatitis İn Turkish Adult Population: A Multi-Center Study. Aasld Vıral Hepatıtıs, (Özet Bildiri) (Yayın No:3973457)
 28. Güven Emre,Artuk Cumhur,Tosun Selma,Batırel Ayşe,Karacaerzehra,Gülşen Murat Taner,Balkan Ayhan,Uguz Mustafa,Yavuz Songül,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Yanık Yalçın Tuğba,Çelik Neslihan,Uğurlu Kenan,Yıldız İlknur Esen,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,İskender Gülşen,Doğan Mustafa,Durmuş Gül,Kostakoğlu Uğur,Aydın Özlem,Ergut Sezer Büşra,Ergen Pınar,Ertem Günay Tuncer,Aydın Emsal,Coşkuner Seher Ayten,Gözüküçük Ramazan,Çomoğlu Şenol,Kadanalı Ayten,Dağlı Özgür,Karagöz Ergenekon,Fırat Göktaş Emine,Bekçibaşı Muhammed,Deniz Seçil (2017). Epidemiologic Study With Hepatitis C Virus İnfected Adults İn Turkish Population: Multicenter Study. Vıral Hepatıtıs (Taslaasld-İstanbul 2017) , 68-70, (Özet Bildiri) (Yayın No:5233228)
 29. Tosun Selma,Mert Duygu,Alay Handan,Mıstanoğlu Özatağ Duru,Yıldız İlknur Esen,Ergut Sezer Büşra,Doğan Mustafa,Karacaer Zehra,Ünlü Fatma,Sefa Sayar Merve,Deniz Seçil,Uğurlu Kenan,Mete Özlem,Daldal Abdülkadir,Balkan Yasemin,Kostakoğlu Uğur,Majdiehfarshi Farnaz,Uguz Mustafa,Ceran Nurgül,Uygun Kızmaz Yeşim,Menekşe Şirin,Karakoç Zehra Çağla,Güven Emre,Artuk Cumhur,Dağlı Özgür,Durmuş Gül,Altınçekiç Arzu,Ergen Pınar,Şenaydın Özlem,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Batırel Ayşe,Öztürk Sinan,Kadanalı Ayten,Ekinci Osman,Erol Serpil,Duygu Fazilet,Salnur Bediha (2017). Assessment Of The Awareness, Vaccinations, Testing And Active İmmunization Status Of Healthcare Workers About Hepatitis B Virus, And Hepatitis A Virus (Multicenter Study). Vıral Hepatıtıs (Taslaasld-İstanbul 2017) , 104-105, (Özet Bildiri) (Yayın No:5233226)
 30. Batırel Ayşe,Tosun Selma,Karacaer Zehra,Artuk Cumhur,Güven Emre,Balkan Ayhan,Gülsen Murat Taner,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Uğurlu Kenan,Yavuz Songül,Uguz Mustafa,Yanık Yalçın Tuğba,İskender Gülşen,Yıldız İlknur Esen,Çetinkaya Rıza Aytaç,Tuncer Günay,Durmuş Gül,Ergen Pınar,Kostakoğlu Uğur,Aydın Özlem,Doğan Mustafa,Coşkunerseherayten,Çomoğlu Şenol,Kadanalı Ayten,Aydın Emsal,Yenilmez Ercan,Dağlı Özgür,Karagöz Ergenekon,Ergut Sezer Büşra,Bekçibaşı Muhammed,Gözüküçük Ramazan,Fırat Göktaş Emine,Çelik Neslihan,Deniz Seçil (2017). Predictors Of Sustained Virological Response İn Patients With Chronic Hepatitis C Virus (Hcv) İnfection İn A Real-Life Setting A Multicenter Study. Vıral Hepatıtıs (Taslaasld-İstanbul 2017) , 95-97, (Özet Bildiri) (Yayın No:5233224)
 31. Karacaer Zehra,Tosun Selma,Batırel Ayşe,Çelik Neslihan,Uguz Mustafa,Yavuz Songül,Yenilmez 9 / 21 Ercan,Doğan Mustafa,Yanık Yalçın Tuğba,Ergut Sezer Büşra,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Aydın Özlem,Yıldız İlknuresen,Aydın Emsal,Kostakoğlu Uğur,Ergen Pınar,Çetinkayarıza Aytaç,Durmuş Gül,Gözüküçük Ramazan,Aydın Çoşkuner Seher,Artuk Cumhur,Fırat Göktaş Emine,Güven Emre,Bekçibaşı Muhammed (2017). Twenty-Year Prognosis Of Patients With Naive Hepatitis C İnfection (Taslaasld -İstanbul 2017). Vıral Hepatıtıs (Taslaasld-İstanbul 2017) , 25-26, (Özet Bildiri) (Yayın No:5233222)
 32. Karacaerzehra,Tosun Selma,Batırel Ayşe,Şahin Suzan,Altaş İrem,Uysal Serhat,Erol Serpil,Ceran Nurgül,Albayrak Ayşe,Yıldız İlknur Esen,Kostakoğlu Uğur,Aydın Emsal,Kaçar Fatma,Kuzhan Nuretdin,Kadanalı Ayten,Karagöz Gül,Yenilmez Ercan,Bayırlı Turan Derya,Altınçekiç Arzu,Koçak Funda,Çetinkayarıza Aytaç,Parlak Mehmet,Aydın Özlem,Ergen Pınar,Durmuş Gül,Öztürk Kaygusuz Türkkan,Dağlı Özgür,Demir Canan,Yılmaz Karadağ Fatma (2017). Current Status İn The Epidemiology Of Acute Viral Hepatitis İnturkish Adult Population: A Multi-Center Study. Vıral Hepatıtıs (Taslaasld-İstanbul 2017) , 13-14, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5233229)
 33. Eker İbrahim,Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Pekel Aysel,Ünlü Aytekin,Gürsel Orhan,Yılmaz Sebahattin,Avcu Ferit,Muşabak Uğur Haci,Pekoglu Ahmet,Ertaş Zerrin,Açıkel Cengizhan,Zeybek Nazif,Kürekçi Ahmet Emin,Avcı İsmail Yaşar (2016). Generatıon Of Platelet Mıcropartıcles After Cryopreservatıon Of Apheresıs Platelet Concentrates Contrıbute To The Hemostatıc Actıvıty. 34th International Congress Of The International Society Of Blood Transfusion , 7-305, (Özet Bildiri) (Yayın No:3175261)
 34. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ülçay Asım,Afyon Murat,Bektöre Bayhan,Kula Atik Tuğba,Selek Mehmet Burak,Diktaş Hüsrev,Şimşek Berksan,Hoholu Abdullah,Yılmaz İsmail,Turhan Vedat (2016). How Important Are The Hbv Dna Levels Of 2,000 Iu/Ml İn Hbeag-Negative And 20,000 Iu/Ml In Hbeag-Positive Chronic Hepatitis B Patients With Persistently High Alt Levels Topredict The Liver Damage. Asm Mıcrobe 2016, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314643)
 35. Eker İbrahim,Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ünlü Aytekin,Pekel Aysel,Açıkel Cengizhan,Yılmaz Sebahattin,Gürsel Orhan,Avcı İsmail Yaşar (2016). Is One-Size-Fits-All Strategy Adequate For Platelet Storage?. 21st Congress Of Balkan Military Medical Committee , 27-28, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314902)
 36. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Afyon Murat,Ülçay Asım,Turhan Vedat (2016). What Would We Have If Naıve Hepatıtıs B Patıents Wıth Hbv Dna Levels Below 2000 Iu Ml Were Performed Lıver Bıopsy The Resuls Of 85 Young Male And Naıve Patıents. The Internatıonal Lıver Congress 2016 , 359-360, (Özet Bildiri) (Yayın No:3176992)
 37. Bektöre Bayhan,Kula Atik Tuğba,Yenilmez Ercan,Şimşek Berksan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2016). Dıstrıbutıon Of Blood Groups Among Patıents In A Blood Center Of A Traınıng Hospıtal Durıng Fıve Years Perıod. Xııth Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine (Aatm) And Ixth National Congress Of Blood Banking And Transfusion Centers Of Turkey , 297-298, (Özet Bildiri) (Yayın No:5238057)
 38. Yılmaz Soner,Ekeribrahim,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Ünlü Aytekin,Bektöre Bayhan,Kula Atik Tuğba,Bayhan Turan,Şimşek Berksan,Eserburcu,Yazıcı Ertuğrul,Gürsel Orhan,Zeybek Nazif,Yılmaz Sebahattin,Saraçlı Mehmet Ali,Avcı İsmail Yaşar (2016). A New Alternative For Prehospital Hemorrhagic Shock Resuscitation Lyophilized Plasma. Xııth Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine (Aatm) And Ixth National Congress Of Blood Banking And Transfusion Centers Of Turkey , 263-266, (Özet Bildiri) (Yayın No:3160606)
 39. Bektöre Bayhan,Kula Atik Tuğba,Yenilmez Ercan,Şimşek Berksan,Şen İlker Murat,Özis Gökhan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2016). Weak D Detectıon Rates In A Blood Center From Blood Donors. Xııth Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine (Aatm) And Ixth National Congress Of Blood Banking And Transfusion Centers Of Turkey , 295, (Özet Bildiri) (Yayınno:3161050)
 40. Kula Atik Tuğba,Bektöre Bayhan,Yenilmez Ercan,Şimşek Berksan,Şen İlker Murat,Çetinkaya Rıza Aytaç (2016). Dıstrıbutıon Of Blood Groups Among Donors In A Blood Center Of A Traınıng Hospıtal. Xıı. Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine , 296, (Özet Bildiri) (Yayın No:3161521)
 41. Bektöre Bayhan,Kula Atık Tuğba,Hançerli Yusuf,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2016). Forward And Reverse Blood Typıng Dıscrepancıes In A Blood Center. Xııth Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine (Aatm) And Ixth National Congress Of Blood Banking And Transfusion Centers Of Turkey , 298 -299, (Özet Bildiri) (Yayın No:3162051)
 42. Bektöre Bayhan,Kula Atik Tuğba,Yenilmez Ercan,Şimşek Berksan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2016). Newborn Blood Group Detectıon Rates. Xıı. Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine , 297, (Özet Bildiri) (Yayın No:3161790)
 43. Kula Atık Tuğba,Bektore Bayhan,Yenilmez Ercan,Özis Gökhan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2016). Evaluatıon Of Rejectıon Reasons Among Blood Donatıon Volunteers In A Blood Center. Xııth Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine (Aatm) And Ixth National Congress Of Blood Banking And Transfusion Centers Of Turkey , 333, (Özet Bildiri) (Yayın No:3162820)
 44. Çetinkaya Rıza Aytaç,Eker İbrahim,Yılmaz Soner,Ünlü Aytekin,Yenilmez Ercan,Pekel Aysel,Gürsel Orhan,Yılmaz Sebahattin,Açıkel Cengizhan,Avcı İsmail Yaşar (2016). Comparison Of Viabilities Microparticle Levels And Hemostatic Activities Of The Platelets Cryopreserved Via The New Method With Dmso And Without Dmso. Xııth Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine (Aatm) And Ixth National Congress Of Blood Banking And Transfusion Centers Of Turkey , 242-243, (Özet Bildiri) (Yayın No:3154863) 10 / 21
 45. Eker İbrahim,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Soner,Ünlü Aytekin,Yenilmez Ercan,Kula Atik Tuğba,Bektöre Bayhan,Şimşek Berksan,Savaşçı Ümit,Yazıcı Ertuğrul,Gürsel Orhan,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar(2016). Evaluation And Comparison Of In Vitro Functions Of Apheresis Vs Random Donor Platelet Concentrates Via Thrombin Generation Test. Xıı. Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine , 258-260, (Özet Bildiri) (Yayın No:3155358)
 46. Kula Atik Tuğba,Bektöre Bayhan,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2016). Evaluatıon Of Repeated Mıcrobıologıcal Tests Due To Instrument Errors. Xııth Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine (Aatm) And Ixth National Congress Of Blood Banking And Transfusion Centers Of Turkey , 339, (Özet Bildiri) (Yayın No:3163195)
 47. Bektöre Bayhan,Kula Atik Tuğba,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç (2016). Evaluatıon Of Repeated Mıcrobıologıcal Test Result In A Blood Center Of A Traınıng Hospıtal. Xııth Annual Conference Of Asian Association Of Transfusion Medicine (Aatm) And Ixth National Congress Of Blood Banking And Transfusion Centers Of Turkey , 339-340, (Özet Bildiri) (Yayın No:3164336)
 48. Kula Atik Tuğba,Bektöre Bayhan,Yenilmez Ercan,Aparcı Mustafa,Çetinkaya Rıza Aytaç (2016). Abo Blood Group Distribution Of Patients Diagnosed Withcoronary Artery Disease.. 12th Internatıonal Congress Of Update In Cardıologyand Cardıovascular Surgery , 107-108, (Özet Bildiri) (Yayınno:5254815)
 49. Yılmaz Soner,Çetinkayarıza Aytaç,Savaşçı Ümit,Artuk Cumhur,Yılmaz Sebahattin,Türkertürker,Avcı İsmail Yaşar,Koçak Nafiz,Beşirbellioğlu Bülent Ahmet (2015). Analysıs Of Four Years Seroprevalence Data Of Blood Donors Based On The Donor Type. 25th Regional Congress Of The International Society Of Blood Transfusion İn Conjunction With The 33rd Annual Conference Of The British Blood Transfusion Society , 209, (Özet Bildiri) (Yayın No:2474503)
 50. Ümit Savaşçı,Yılmaz Soner,Yakut Ulaş,Güney Mustafa,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Beşirbellioğlu Bülent Ahmet (2015). The Reasons For Refusal Of Donor Candıdates Data Of The Regıonal Blood Center Of Gulhane Mılıtary Academy Of Medıcıne. 25th Regional Congress Of The International Society Of Blood Transfusion İn Conjunction With The 33rd Annual Conference Of The British Blood Transfusion Society , 131-131, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2475091)
 51. Elçi Elif,Ertaş Zerrin,Ekeribrahim,Çetin Ahmet Türker,Gürsel Orhan,Yılmaz Sebahattin,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ünlü Aytekin,Savaşçı Ümit,Kavacık Mustafa,Yılmaz Soner,Balıkçı Adem,Açıkel Cengizhan,Avcı İsmail Yaşar (2015). Assessıng The Impact Of Donor Anxıety On The Yıeld Of Apheresıs Platelets A Psychologıcal Stud. 25th Regional Congress Of The International Society Of Blood Transfusion İn Conjunction With The 33rd Annual Conference Of The British Blood Transfusion Society , 38, (Özet Bildiri) (Yayın No:2475593)
 52. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yilmaz Soner,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2014). Evaluatıon Of The Blood Donor’s Demographıc Data In Blood Bank Of Gulhane Mılıtary Medıcal (P112). 33rd Congress Of The Isbt And The 2014 Congress Of The Korean Hematology Societies, Seoul, Korea, May 31–June 5, 2014 , 92, (Özet Bildiri) (Yayın No:5247893)
 53. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Soner,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2014). Use Of Blood And Blood Components İn Gulhane Military Medical Academy, Ankara Turkey (P-589). 33rd International Congress Of The International Society Of Blood Transfusion , 243, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315405)
 54. Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2014). The Prevalence Of Hıv, Hbv, Hcv And Syphilis İnfections Among Blood Donor At Blood Bank Of Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey (P-267). 33rd International Congress Of The International Society Of Blood Transfusion , 145, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315408)
 55. Yilmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2014). Evalution Of Antibody İdentification Test Result İn Blood Bank Of Gulhane Military Medical Academy (P-401). 33rd International Congress Of The International Society Of Blood Transfusion , 185, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315409)
 56. Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Duyan Serhat,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2014). Addition Of Antihbc Total Antibodies Test To Routine Microbiologic Screening Test Panel For The First Time For Turkey. 23rd Annual Conference Of Apasl, March 12–15, 2014, Brisbane, Australia , 146, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315378)
 57. Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Gulaçtı Şengül (2014). Results Of Adult Age Group Hepatitis B Vaccination Program İn Turkey (Abs No:837). 23rd Annual Conference Of Apaslmarch 12–15, 2014, Brisbane, Australia , 145, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315382)
 58. Yılmaz Soner,Ulaş Yakut,Güney Mustafa,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar(2013). Comparıson Of Two Dıfferent Methods For Hemoglobın Screenıng In Blood Donors. 23rd Regional Congress Of The International Society Of Blood Transfusion, Amsterdam, The Netherlands, June 2‐5, 2013 , 110, (Özet Bildiri) (Yayın No:5247298)
 59. Eyigün Can Polat,Günal Emine,Kubarayhan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Erdem Hakan,Coşkun Ömer,Gül Hanefi Cem,Ülçay Asım,Avcı İsmail Yaşar,Beşirbellioğlu Bülent Ahmet (2009). The Rate Of Natural Lamivudine Resistance Mutations İntreatment Naive Turkish Patients With Chronic Hepatitisb Virus İnfection. 5th Apasl Sıngle Topıc Conference 2009 , 149-150, (Özet Bildiri) (Yayın No:5248106)

Trabajos presentados en Reuniones Científicas Nacionales y Publicados en las Actas

 1. Sarıkaya Burak, Çetinkaya Rıza Aytaç, Özyiğitoğlu Derya, Akkaya Işık Sinem, Görenek Levent (2022). Türkiye’de Helicobakter Pylori İzolatlarında 2002 ve 2021 Yılları Arasında Antibiyotik Direnç Oranlarındaki Değişim: Bir Meta-Analiz Çalışması. X. Buhasder Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:7928451)
 2. Eşim Özgür, Yılmaz Soner, Eker İbrahim, Çetinkaya Rıza Aytaç, Ünlü Aytekin (2022). Türk Liyofilize Plazması Üretim Metodu Standardizasyon Çalışmalarımızın Sonuçları: Seri Üretim Hedefi Öncesi Son Dönemeç. 48. Ulusal Hematoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:7929303)
 3. Çetinkaya Rıza Aytaç (2022). Viral Hepatit Yönetimine Pandeminin Etkisi Nasıl Olmalıydı?. Xıı. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (Uvhs Xıı) (6-9 Ekim 2022, Erzincan), (Özet Bildiri) (Yayın No:7900485)
 4. Çetinkaya Rıza Aytaç (2022). Hcv Klinik Bulgular ve Ekstrahepatik Tutulum. Klimik Hepatit Akademisi 2022, (Özet Bildiri) (Yayın No:7900448)
 5. Çetinkaya Rıza Aytaç (2022). Ebv Ve Lenfoma: Ebv Dna Takipleri Ve Ebv’yi Hedefleyen Tedaviler: Ne Kadar Yararlı?. Xxıı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:7900769) 12 / 21
 6. Aydın Ayça, Balçın Birol, Elif Sofuoğlu, Kakaliçoğlu Deniz, Merve Türkmen, Duygu Yaman, Merve Eldem Baykal, Sinem Özcan, Derya Özyiğitoğlu, Sinem Akkaya Işık, Semiha Çelik Ekinci, Yenilmez Ercan, Çetinkaya Rıza Aytaç, Görenek Levent (2022). Nadir Bir Bakteriyemi Etkeni: Kocuria Kristinae. Xxıı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:7900796)
 7. Kakaliçoğlu Deniz,Sofuoğlu Elif,İlbak Ayça,Çetinkaya Rıza Aytaç,Sarıkayaburak,Balçın Birol,Yenilmez Ercan,Aydin Mehtap,Görenek Levent (2019). Hıv Pozitif Olgularda İmmunizasyon Ve Koenfeksiyonlar[Ps-008]. Hıv/Aıds Kongresi 2019 , 34-34, (Özet Bildiri) (Yayın No:5501652)
 8. Kakaliçoğlu Deniz,Balçın Birol,Sarıkaya Burak,Aydin Mehtap,Çetinkaya Rıza Aytaç,Sofuoğlu Elif,İlbak Ayça,Akkaya Işık Sinem,Yenilmez Ercan,Görenek Levent (2019). Edinsel İmmun Yetmezlik Tanılı Nörosifiliz Olgusunda Profilaktik Trimetoprim-Sulfametoksazol Tedavisi Sonrası Gelişen Allerjik Reaksiyon [Ps-029]. Hıv/Aıds Kongresi 2019 , 64-65, (Özet Bildiri) (Yayın No:5501653)
 9. Yenilmez Ercan,Köse Şükran,İlbak Ayça,Parlak Emine,Seyman Derya,Şahin Eker Halime Betül,Çalışkan Demirkıran Burcu,Ayan Saliha,Ceylan Mehmet,Emre Salih,Yapar Toros Göknur,Verdi Yıldız,Yürük Gülşen,Karaağaç Leman,Bozkurt Fatma,Özgüler Müge,Çetinkaya Rıza Aytaç,Dökmetaş İlyas (2019). Türkiye’de Lenf Bezi Büyüklüğü Şikâyeti İle Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniklerine Başvuran Hastalarda Etiyoloji Çok Merkezli Ön Çalışma Sonuçları (Sbü Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd, Tez Araştırma Komisyonu Projeçalışması). Buhasder Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 280-281, (Özet Bildiri) (Yayın No:5382465)
 10. Balçın Birol,Yenilmez Ercan,Akyol Uğur Can,Kakaliçoğlu Deniz,İlbak Ayça,Sofuoğlu Elif,Baylan Orhan,Sarıkaya Burak,Akkaya Işık Sinem,Aydin Mehtap,Çetinkayarıza Aytaç,Görenek Levent (2019). Nadir Ama Tehlikeli: Raoultella Ornithinolytica. Buhasder Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 408-408, (Özet Bildiri) (Yayın No:5382463)
 11. Sarıkaya Burak,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Tural Ersin,Görenek Levent (2019). Kronik Hbv Tedavisi Almakta Olan Hastalarda Renal Fonksiyonlardaki Değişimin Tedavi Rejimleri İle İlişkisinin Araştırılması. Buhasder Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 295-296, (Özet Bildiri) (Yayın No:5382462)
 12. Keleş Ceren,Akkaya Işık Sinem,Çetinkaya Rıza Aytaç,Sarıkaya Burak,Sofuoğlu Elif,İlbak Ayça,Balçın Birol,Aydin Mehtap,Yenilmez Ercan,Görenek Levent (2019). Hıv Pozitif Kriptokok Menenjit Olgusu. Buhasder Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 310-311, (Özet Bildiri) (Yayın No:5382461)
 13. Kakaliçoğlu Deniz,Akkaya Işık Sinem,Aydin Mehtap,Sarıkaya Burak,Sofuoğlu Elif,İlbak Ayça,Balçın Birol,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent (2019). Hematolojik Maligniteli Bir Olguda Salmonella’ya Bağlı Gluteal Abse Ve Septik Artrit. Buhasder Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 403-404, (Özet Bildiri) (Yayın No:5382460)
 14. Balçın Birol,Yenilmez Ercan,Aksoy Natali Teolin,Taşçı Selçuk,Kakaliçoğlu Deniz,İlbak Ayça,Sofuoğlu Elif,Sarıkaya Burak,Akkaya Işık Sinem,Aydin Mehtap,Çetinkayarıza Aytaç,Görenek Levent (2019). Çok Dirençli Mikroorganizma:Myroides Spp. Buhasder Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 385- 386, (Özet Bildiri) (Yayın No:5382458)
 15. Çetinkaya Rıza Aytaç (2019). Prp ve Antimikrobiyal Etki. Buhasder 2019 Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri , 152-153, (Özet Bildiri) (Yayın No:5383204)
 16. Çetinkaya Rıza Aytaç,Bal Salih Haldun (2019). 22. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbıkursu1.Oturum: Bağışçı Bağışçı Tanımları, Bağışçı Seçimi,Flebotomi, Bağışçı Reaksiyonları 2. Oturum Kan Bileşenleri Hazırlanması, Saklanması, Taşınması, Aferez, Transfüzyon Endikasyonları, Özellikli Bileşenler 3. Kalite Yönetimi 4. Ulusal Mevzuat. Xıı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5231587)
 17. Sofuoğlu Elif,Akkaya Işık Sinem,İlbak Ayça,Sarıkaya Burak,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent (2018). Haarrt Planında İlaç-İlaç Etkileşiminde Yaşadığımız Bir Problem (Ps-067). Hıv/Aıds Kongresi 2018 , 106-106, (Özet Bildiri) (Yayın No:5231310)
 18. Sofuoğlu Elif,Akkay Işık Sinem,İlbak Ayça,Sarıkaya Burak,Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent (2018). Hematolojik Maligniteli Hıv Hastalarında Cd4 Sayısından Bağımsız Profilaksi. Hıv/Aıds Kongresi 2018 , 93, (Özet Bildiri) (Yayın No:4481299)
 19. Çetinkaya Rıza Aytaç (2018). Üç Olgu Üç Farklı Bakış Açısı. Hıv/Aıds Kongresi 2018 , 82-84, (Özet Bildiri) (Yayın No:4481328)
 20. Ünlü Aytekin,Yilmaz Soner,Yalçın Özlem,Uyanık Metin,Petrone Patrizio,Çetinkaya Rıza Aytaç,Eker İbrahim,Urkan Murat,Özgürtaş Taner,Avcı İsmail Yaşar,Zeybek Nazif,Aksu Ali Cenk (2018). Eritrosit Konsantrelerini Yaralanma Noktasına Götürmek: O Noktaya Ulaşabildik Mi? (Ss-14). 44. Ulusal Hematoloji Kongresi , 427-428, (Özet Bildiri) (Yayın No:5230960)
 21. Çetinkaya Rıza Aytaç,Bal Salih Haldun (2018). Bağışçı Tanımları, Bağışçı Kazanım Programlarıbağışçı Seçimi, Flebotomi, Bağışçı Reaksiyonlarıkan Bileşenleri – Ihazırlanması, Saklanması, Taşınması, Afereztransfüzyon Endikasyonlarıkan Bileşenleri – Iıözellikli Bileşenler. Xı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 168- 171, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5229012)
 22. Çetinkaya Rıza Aytaç (2018). Trombositlerin Antimikrobiyal Özellikleri. Xı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 72-81, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5229011) 13 / 21
 23. Çetinkaya Rıza Aytaç (2018). Trombositlerin Antimikrobiyal Özellikleri. Xı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 72-81, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5230899)
 24. Çetinkaya Rıza Aytaç,Bal Salih Haldun (2018). 21. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 1. Oturum Bağışçı: Bağışçı Tanımları, Bağışçı Kazanım Programlarıbağışçı Seçimi, Flebotomi, Bağışçı Reaksiyonları Kan Bileşenleri – Ihazırlanması, Saklanması, Taşınması, Aferez, Transfüzyon Endikasyonları 2. Oturumkan Bileşenleri – Iı Özellikli Bileşenler. Xı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 22-71, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5230925)
 25. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Yılmaz Soner,Bektöre Bayhan,Şimşek Berksan,Kula Atik Tuğba,Özyurt Mustafa,Avcı İsmail Yaşar(2018). Trombositten Zengin Plazma (Tzp) Ve Trombositten Fakir Plazma (Tfp) ‘Nın Çoklu İlaç Direncine Sahip Acinetobacter Baumannii‘Ye Karşı Antibakteriyel Etkinliğinin In Vitro Araştırılması (Ss-02). Xı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 168-171, (Özet Bildiri) (Yayın No:5229010)
 26. Çetinkaya Rıza Aytaç (2018). Hepatit B Tedavisi Alan Hastada İlaca Bağlı Yan Etki: Olgu Sunumu. Klimik Hepatit Akademisi 2018temel Bilgiler , 51-53, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4313894)
 27. Çetinkaya Rıza Aytaç,Sarıkaya Burak,Gökçe Deniz Eray,Yenilmez Ercan,Ülçay Asım,Mert Gürkan,Görenek Levent (2017). Ampütasyon Öngörülen Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Bir Hasta Başarılı Kombine Tedaviler. 12. Ulusal Yara Kongresi , 226-227, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314462)
 28. Sarıkaya Burak,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Gökçe Deniz Eray,Ülçay Asım,Mert Gürkan,Görenek Levent (2017). Pneumocystıs Jiroveci Ve Sitomegalovirüs Koinfeksiyonlu Bir Olgu. Hıv/Aıds Kongresi 2017 , 42-42, (Özet Bildiri) (Yayın No:5235817)
 29. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Aksoy Yakup,Sarıkaya Burak,Görenek Levent (2017). Oküler Tutulum ile Seyreden Nörosifiliz Olgusu. Buhasder 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu , 326-327, (Özet Bildiri) (Yayın No:5234269)
 30. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Sarıkaya Burak,Gökçe Deniz Eray,Ülçayasım,Mert Gürkan,Görenek Levent (2017). Genotip 3 Kompanse Sirotik Kronik Hepatit C Olgusu Uluslararası Rehberler ? Bizim Tedavi Deneyimimiz. Buhasder 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu , 286-287, (Özet Bildiri) (Yayın No:5234268)
 31. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Sarıkaya Burak,Gökçe Deniz Eray,Ülçayasım,Mert Gürkan,Görenek Levent (2017). İnguinal Lenfadenit Olgusu Klinik ve Laboratuvar Olarak Tüberküloz, Ekstrapulmoner Sarkoidoz, Lenfoma Arasında Gidip Gelmeler. Buhasder 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu , 285-286, (Özet Bildiri) (Yayın No:5234267)
 32. Mert D,Tosun Selma,Esen Yıldız İlknur,Alay H,Özatay D Mistanoğlu,Uğurlu K,Doğan Mustafa,Sezer Busra Ergut,Sayar Ms,Tümtürk A,Deniz Secil,Karacaer Zehra,Uğuz M,Majdiehfarshi Fm,Durmuş Gül,Ünlü F,Kızmaz Yu,Menekşe Şirin,Öztoprak Nefise,Karakoç Zç,Sarı N,Öğütmen Mb,Artuk Cumhur,Güven Emre,Balkan Y,Daldal A,Mete Ö,Taşbakan Meltem,Yamazhan Tansu,Akyol D,Ergen Pinar,Özlem Şen Aydın,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Ceran Nurgül,Erol Serpil,Öztürk Sinan,Kadanalı Ayten,Altınçekiç A,Ekinci O,Karagöz Ergenekon,Dağlı Özgür,Hö Özdemir,Batırel Ayşe,Kostakoğlu Uğur (2017). Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Su Çiçeğigeçirme Ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi (Ülke Geneli Çok Merkezli Çalışma). 7. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, (Özet Bildiri) (Yayın No:4037203)
 33. Tosun Selma,Yıldız İlknur Esen,Alay Handan,Mıstanoğlu Özatağ Duru,Mert Duygu,Uğurlu Kenan,Doğan Mustafa,Ergut Sezerbüşra,Sefa Sayar Merve,Tümtürk Ayhanım,Deniz Seçil,Karacaer Zehra,Uguz Mustafa,Majdiehfarshi Farnaz,Durmuş Gül,Ünlü Fatma,Uygun Kızmaz Yeşim,Menekşe Şirin,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Karakoç Zehra Çağla,Sarı Nuran,Öğütmen Melike Betül,Artuk Cumhur,Güven Emre,Balkan Yasemin,Daldal Abdülkadir,Mete Özlem,Taşbakan Meltem,Yamazhan Tansu,Akyol Deniz,Ergen Pınar,Şenaydın Özlem,Sayın Kutlu Selda,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Ceran Nurgül,Erol Serpil,Öztürk Sinan,Kadanalı Ayten,Altunçekiç Yıldırım Arzu,Ekinci Osman,Dağlı Özgür,Özkan Özdemir Hülya,Batırel Ayşe,Karagöz Ergenekon,Kostakoğlu Uğur,Duygu Fazilet (2017). Seasonal İnfluenza Vaccination Coverage: A Multicenter Cross-Sectional Study Among Healthcare Workers. 7. Ulusal Aşı Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5235315)
 34. Tosun Selma,Mert Duygu,Alay Handan,Mıstanoğlu Özatağ Duru,Yıldız İlknur Esen,Ergut Sezer Büşra,Doğan Mustafa,Deniz Seçil,Ünlü Aytekin,Sefa Sayar Merve,Durmuş Gül,Tümtürk Ayhanım,Uguz Mustafa,Uğurlu Kenan,Mete Özlem,Daldal Abdülkadir,Balkan Yasemin,Karacaer Zehra,Majdiehfarshi Farnaz,Uygun Kızmaz Yeşim,Menekşe Şirin,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Karakoç Zehra Çağla,Sarı Nuran,Öğütmen Melike Betül,Güven Emre,Taşbakan Meltem,Yamazhan Tansu,Akyol Deniz,Ergen Pınar,Şenaydın Özlem,Sayın Kutlu Selda,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Ceran Nurgül,Erol Serpil,Öztürk Sinan,Kadanalı Ayten,Altunçekiç Yıldırım Arzu,Artuk Cumhur,Ekinci Osman,Karagöz Ergenekon,Dağlı Özgür,Batırel Ayşe,Özkan Özdemir Hülya,Kostakoğlu Uğur,Duygu Fazilet (2017). Sağlık Çalışanlarının Hav ve Hbv Geçirme Ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi (Ülke Geneli Çok Merkezli Çalışma). 7. Ulusal Aşı Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5235313)
 35. Tosun Selma,Erol Serpil,Çelik Neslihan,Özel Ayşe Serra,Kadanalı Ayten,Bayırlı Turan Derya,Mert Duygu,Altın Ümmügülsüm,Özkan Özdemir Hülya,Uğuz Mustafa,Durmuş Gül,Çetinkaya Rıza Aytaç,Mermutoğlu Çiğdem,Dökmetaş İlyas,Öncül Ahsen,Demir Canan,Kaya Şafak,Uygun Kızmaz Yeşim (2017). Erişkinlerde Suçiçeği Olgularının Seyri Ve Prognozu (Çok Merkezli Çalışma) P-07. 7. Ulusal Aşı 14 / 21 Sempozyumu , 473-475, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314337)
 36. Karacaer Zehra,Tosun Selma,Batırel Ayşe,Çelik Neslihan,Uguz Mustafa,Yavuz Songül,Yenilmez Ercan,Doğan Mustafa,Yanık Yalçın Tuğba,Ergut Sezer Büşra,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Aydın Özlem,Yıldız İlknur Esen,Aydın Emsal,Kostakoğlu Uğur,Ergen Pınar,Çetinkaya Rıza Aytaç,Durmuş Gül,Gözüküçükramazan,Coşkunerseherayten,Artuk Cumhur,Fırat Göktaş Emine,Güven Emre (2017). Naiv Hepatit C İnfeksiyonlu Hastaların Onaltı Yıllık Prognozu. Xvııı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 156-157, (Özet Bildiri) (Yayın No:5234486)
 37. Karacaer Zehra,Tosun Selma,Batırel Ayşe,Şahin Suzan,Altaş İrem,Uysal Serhat,Erol Serpil,Ceran Nurgül,Albayrak Ayşe,Yıldız İlknur Esen,Kostakoğlu Uğur,Aydın Emsal,Kaçar Fatma,Kuzhan Nuretdin,Kadanalı Ayten,Karagöz Gül,Yenilmez Ercan,Bayırlı Turan Derya,Altunçekiç Yıldırım Arzu,Koçak Funda,Çetinkaya Rıza Aytaç,Parlak Mehmet,Aydın Özlem (2017). Erişkinlerde Akut Viral Hepatit Epidemiyolojisinde Güncel Durum: Çok Merkezli Çalışma. Xvııı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 121-122, (Özet Bildiri) (Yayın No:5234485)
 38. Artuk Cumhur,Tosun Selma,Güven Emre,Yıldız İlknur Esen,Alay Handan,Mert Duygu,Mıstanoğlu Özatağ Duru,Ergut Sezer Büşra,Doğan Mustafa,Ünlü Fatma,Sefa Sayar Merve,Deniz Seçil,Uguz Mustafa,Majdiehfarshi Farnaz,Uğurlu Kenan,Balkan Yasemin,Daldal Abdülkadir,Mete Özlem,Karacaer Zehra,Uygun Kızmaz Yeşim,Menekşe Şirin,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Karakoç Zehra Çağla,Durmuş Gül,Dağlı Özgür,Altınçekiç Arzu,Ceran Nurgül,Ergin Pınar,Şenaydın Özlem,Öztürk Sinan,Çetinkayarıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Ekinci Osman,Erol Serpil,Kadanalı Ayten,Duygu Fazilet (2017). Sağlık Personelinin Mesleki Yaralanma Karşısındaki Tutumlarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışma Sonuçları. Xvııı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 107-108, (Özet Bildiri) (Yayın No:5234484)
 39. Tosun Selma,Güven Emre,Yıldız İlknuresen,Alay Handan,Mert Duygu,Mıstanoğlu Özatağ Duru,Ergut Sezer Büşra,Doğan Mustafa,Ünlü Fatma,Sefa Sayar Merve,Deniz Seçil,Artuk Cumhur,Uguz Mustafa,Majdiehfarshi Farnaz,Uğurlu Kenan,Balkan Yasemin,Daldal Abdülkadir,Mete Özlem,Karacaer Zehra,Uygun Kızmaz Yeşim,Menekşe Şirin,Öztoprak Çuvalcı Nefise,Karakoç Zehra Çağla,Durmuş Gül,Dağlı Özgür,Altınçekiç Arzu,Ceran Nurgül,Ergen Pınar,Şenaydın Özlem,Öztürk Sinan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Ekinci Osman,Erol Serpil,Kadanalı Ayten,Duygu Fazilet (2017). Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği Ve Tetanoz Açısından Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi (Ülke Genelinde Çok Merkezli Çalışma Verileri). Xvııı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 356-358, (Özet Bildiri) (Yayın No:5234483)
 40. Tosun Selma, Güven Emre, Yıldız İlknur Esen, Alay Handan, Mert Duygu, Mıstanoğlu Özatağ Duru, Ergut Sezer Büşra, Doğan Mustafa, Ünlü Fatma, Sefa Sayar Merve, Deniz Seçil, Artuk Cumhur, Uguz Mustafa, Majdiehfarshi Farnaz, Uğurlu Kenan, Balkan Yasemin, Daldal Abdülkadir, Mete Özlem, Karacaer Zehra, Uygun Kızmaz Yeşim, Menekşe Şirin, Öztoprak Çuvalcı Nefise, Karakoç Zehra Çağla, Durmuş Gül, Dağlı Özgür, Altunçekiç Yıldırım Arzu, Ceran Nurgül, Ergen Pınar, Şenaydın Özlem, Öztürk Sinan, Çetinkaya Rıza Aytaç, Yenilmez Ercan, Ekinci Osman, Erol Serpil, Kadanalı Ayten, Duygu Fazilet (2017). Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği ve Tetanoz Açısından Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi (Ülke Genelinde Çok Merkezli Çalışma Verileri). Klimik 2017, (Özet Bildiri) (Yayın No:5235318)
 41. Yilmaz Soner,Eker İbrahim,Elçi Elif,Pekel Aysel,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ünlü Aytekin,Açıkel Cengizhan,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar (2017). Bağışçı Anksiyete Düzeylerinin Aferez Trombosit Konsantresi Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Xx. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 210-212, (Özet Bildiri) (Yayın No:5234760)
 42. Çetinkaya Rıza Aytaç,Bal Salih Haldun (2017). Xx. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 1. Oturum Bağışçı Bağışçı Tanımları, Bağışçı Kazanım Programları Bağışçı Seçimi, Flebotomi, Bağışçı Reaksiyonlarıkan Bileşenleri – I Hazırlanması, Saklanması, Taşınması, Afereztransfüzyon Endikasyonları 2. Oturumkan Bileşenleri – Iı Özellikli Bileşenler. Xx. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 23-70, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5235054)
 43. Çetinkaya Rıza Aytaç,Eker İbrahim,Yilmaz Soner,Ünlü Aytekin,Yenilmez Ercan,Pekel Aysel,Gürsel Orhan,Yılmaz Sebahattin,Açıkel Cengizhan,Avcı İsmail Yaşar (2016). Kriyoprotektan Ajan Kullanılmadan Trombosit Süspansiyonu Ondurabilirmi ?. 42.Ulusal Hematoloji Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314633)
 44. Eker İbrahim,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Soner,Ünlü Aytekin,Yenilmez Ercan,Kula Atik Tuğba,Bektöre Bayhan,Şimşek Berksan,Savaşçı Ümit,Yazıcı Ertuğrul,Gürsel Orhan,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Kürekçi Ahmet Emin (2016). Aferez ve Random Trombosit Süspansiyonlarının Hemostatik Etkilerinin Trombin Jenerasyon Testi İle Karşılaştırılması P-011. 5.Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu , 94, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314977)
 45. Sarıkaya Burak,Gökçe Deniz Eray,Çetinkaya Rıza Aytaç,Turhan Vedat (2016). İspanya’da Nonspesifik Meningoensefalit Tanısı Konulan Bir Türk Denizcide Saptanan Brucella Menenjiti. 6. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi , 85, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314882)
 46. Gökçe Deniz Eray,Sarıkaya Burak,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yenilmez Ercan,Turhan Vedat (2016). Zona Zoster Atağı ile İlk Tanısını Alan Hıv Enfeksiyonu Olgusu. 6. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi , 105, (Özet 15 / 21 Bildiri) (Yayın No:4314879)
 47. Karaahmetoğlu Gökhan,Selek Mehmet Burak,Bektöre Bayhan,Yenilmez Ercan,Kula Atik Tuğba,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ülçay Asım,Turhan Vedat (2016). Yoğun Bakım Hastalarında Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkenleri Olarak Candida Spp. Ve Bakteri Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi. 6. Türkiye Ekmud Uluslararası Kongresi , 117- 118, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314893)
 48. Çetinkaya Rıza Aytaç,Şanlı Kamuran (2016). Bağışçı Tanımları, Bağışçı Kazanım Programları, Bağışçı Seçimi, Flebotomi, Bağışçı Reaksiyonları. Ix. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 23, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4314621)
 49. Çetinkaya Rıza Aytaç,Bal Salih Haldun (2016). Kan Bileşenleri , Hazırlanması, Saklanması, Taşınması, Aferez, Transfüzyon Endikasyonları, Özellikli Bileşenler. Xıx. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyonkursunu Ix. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4314625) Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ülçay Asım,Afyon Murat,Bektöre Bayhan,Kula Atik Tuğba,Selek Mehmet Burak,Hoholu Abdullah,Yılmaz İsmail,Diktaş Hüsrev,Şimşek Berksan,Turhan Vedat (2016). Persistan Alt Yüksekliği İle Seyreden Hbeag Negatif Ve Pozitif Kronik Hepatit B Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesi Açısından Sırası İle 2.000 Iu/Ml Ve 20.000 Iu/Ml Lik Hbv Eşik Seviyelerinin Değeri Nedir?. Klimik 2016 – 30. Yıl Kurultayı , 307-309, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314618)
 50. Yenilmez Ercan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Gökçe Deniz Eray,Sarıkaya Burak,Turhan Vedat (2016). Zorlandığımız Anda Anamnez Fizik Muayene Yine Yanımızda Uzamış Bir Ateş Olgusu. Klimik 2016 – 30. Yıl Kurultayı , 327-328, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314620)
 51. Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Savaşçı Ümit,Artuk Cumhur,Ünlü Aytekin,Yılmaz Sebahattin,Türker Türker,Avcı İsmail Yaşar,Beşirbellioğlu Bülent Ahmet (2015). Kan Bağışçı Tipi Temelinde Gata Bölge Kan Merkezinin Dört Yıllık Seroprevelans Verilerinin Değerlendirilmesi. Vııı.Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 346, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314920)
 52. Kula Atik Tuğba,Bektöre Bayhan,Çetinkaya Rıza Aytaç,Öziz Gökhan,Selek Mehmet Burak,Yılmaz Soner,Sezer Ogün,Baylan Orhan,Özyurt Mustafa (2015). Bir Eğitim Hastenesi Bölge Kan Merkezinin Bir Yıllık Mikrobiyolojik Tarama Sonuçlarının Analizi. Vııı.Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 348-349, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314913)
 53. Yılmaz Soner,Ünlü Aytekin,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yapar Mehmet,Avcı İsmail Yaşar,Yılmaz Sebahattin,Eyigün Can Polat (2015). Daha Fazla Kan Bağışçısına İhtiyacımız Var: Yeni Geri Kazanım Mekanizmalarının Oluşturulması. Vııı.Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 344-345, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315197)
 54. Bektöre Bayhan,Öziz Gökhan,Kula Atik Tuğba,Çetinkaya Rıza Aytaç,Selek Mehmet Burak,Yilmaz Soner,Sezer Ogün,Turhan Vedat (2015). Bir Eğitim Hastanesi Bölge Kan Merkezinin Bir Yıllık Kan Bağışçılarındaki Ret Nedenlerinin Analizi. Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 333, (Özet Bildiri) (Yayınno:4315276)
 55. Kavacık Mustafa,Şahin İsmail,Yilmaz Soner,Avcı İsmail Yaşar,Yılmaz Sebahattin,Çetinkaya Rıza Aytaç,Beşirbellioğlu Bülent Ahmet (2015). Gata Bölge Kan Merkezinde Kan Bağışlayanların Kan Bağışına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 313-314, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315285)
 56. Aydoğan Mehmet,Çetinkaya Rıza Aytaç,Öcal Nesrin,Yilmaz Soner,Yaylalı İbrahim Ethem (2015). Pnömoni Tanısı ile Takip Edilen Hastalarda Abo Kan Gruplarının Dağılımı P-016. Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 288, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315292)
 57. Sezerzahide,Savaşçı Ümit,Yilmaz Soner,Yazıcı Ertuğrul,Şimşek Berksan,Özgür Gökhan,Eker İbrahim,Avcı İsmail Yaşar,Yılmaz Sebahattin,Çetinkaya Rıza Aytaç (2015). Hemovijilans Uygulamalarının İlk 6 Aylık Yansımaları Ne Bekliyorduk Ne Oldu. Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 285 -286, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315296)
 58. Çetinkaya Rıza Aytaç,Ekeribrahim,Yilmaz Soner,Ünlü Aytekin,Pekel Aysel,Ilıkçı Sağlam Rahşan,Ertaş Zerrin,Gürsel Orhan,Muşabak Uğur Haci,Yazıcı Ertuğrul,Yılmaz Sebahattin,Açıkel Cengizhan,Avcı İsmail Yaşar,Avcu Ferit (2015). Plateletten Zengin Plazmanın Dondulup/Çözülme Döngüsü ile Platelet Kaynaklı Büyüme Faktörü İçeriğindeki Artışı. Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongesi , 259-260, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315325)
 59. Ekeribrahim,Yilmaz Soner,Çetinkayarıza Aytaç,Ünlü Aytekin,Pekel Aysel,Açıkel Cengizhan,Yılmaz Sebahattin,Gürsel Orhan,Avcı İsmail Yaşar (2015). Trombosit Süspansiyonları Her Zaman Oda Sıcaklığında Mı Muhafaza Edilmesi Gerekiyor?. Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 262-264, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315301)
 60. Savaşçı Ümit,Yilmaz Soner,Sezerzahide,Yazıcı Ertuğrul,Şimşek Berksan,Özgür Gökhan,Ekeribrahim,Avcı İsmail Yaşar,Yılmaz Sebahattin,Yamanel Hüseyin Levent,Çetinkaya Rıza Aytaç (2015). Kan ve Kan Bileşenleri Kullanımında Sürekli Uyanıkmıyız? Gata Bölge Kan Merkezinde Hemovijilans Sisteminin Kurulması. Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 283-284, (Özet Bildiri) (Yayın 16 / 21 No:4315300)
 61. Aydoğan Mehmet,Çetinkaya Rıza Aytaç,Özkısa Tuncer,Yilmaz Soner (2015). Pnömoni ve Platelet İndeksleri. Tüsad 37. Ulusal Kongresi Solunum 2015, (Özet Bildiri) (Yayın No:4314658)
 62. Elçi Elif,Ertaş Zerrin,Eker İbrahim,Çetin Ahmet Türker,Gürsel Orhan,Yilmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Ünlü Aytekin,Savaşçı Ümit,Kavacık Mustafa,Yılmaz Sebahattin,Balıkçı Adem,Açıkel Cengizhan,Avcı İsmail Yaşar (2015). Bağışçı Anksiyetesinin Aferez Trombosit Kazanımı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Psikolojik Araştırma. 41.Ulusal Hematoloji Kongresi , 57-58, (Özet Bildiri) (Yayın No:5241234)
 63. Eker İbrahim,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yilmaz Soner,Pekel Aysel,Ünlü Aytekin,Gürsel Orhan,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Avcu Ferit,Muşabak Uğur Haci,Pekoğlu Ahmet,Ertaş Zerrin,Kürekçi Ahmet Emin (2015). Kriyoprezerve Trombosit Süspansiyonlarının Klinik Kullanımına Ülkemizde De Başlanmasının Zamanı Gelmedi. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi 2015 , 56-57, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315200)
 64. Çetinkayarıza Aytaç,Yilmaz Soner,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat,Çetin Ahmet Türker,Tapan Serkan,Ünlü Aytekin,Muşabak Uğur Haci,Pekel Aysel,Eker İbrahim (2013). Eritrosit Süspansiyonlarının Dondurulması ve Türkiye’de İlk Eritrosit Süspansiyonu Dondurma Çalışmalarının Başlatılması. Vı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 163-164, (Özet Bildiri) (Yayın No:5249041)
 65. Yilmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat,Avcu Ferit,Tapan Serkan,Ünlü Aytekin,Pekel Aysel,Muşabak Uğur Haci,Eker İbrahim (2013). Aferez Trombosit Süspansiyonlarının Dondurulması Ve Türkiye’de İlk Trombosit Süspansiyonu Dondurma Çalışmalarının Başlatılması. Vı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 171-172, (Özet Bildiri) (Yayın No:5249047)
 66. Yilmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2013). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü’nde 2011-2013 Yıllarında Yapılan Antikor Tanımlama Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Vı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 223-223, (Özet Bildiri) (Yayın No:5250472)
 67. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yilmaz Soner,Gül Davut,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2013). Türkiye’de İlk Kez Bombay Fenotipine Neden Olan Mutasyonların Moleküler Yöntemler ile Gösterilmesi. Vı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 229-231, (Özet Bildiri) (Yayın No:5250514)
 68. Çetinkaya Rıza Aytaç,Yilmaz Soner,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2013). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü’ne Başvuran Gönüllü Kan Bağışçılarının Demografik Özellikleri. Vı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 248-249, (Özet Bildiri) (Yayın No:5250538)
 69. Çetinkayarıza Aytaç,Yilmaz Soner,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2013). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi’nde Kan ve Kan Ürünlerinin Kliniklere Göre Kullanımının Değerlendirilmesi. Vı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 249-250, (Özet Bildiri) (Yayın No:5250603)
 70. Yilmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2013). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğüne Başvuran Gönüllü Kan Bağışçılarına Ait Mikrobiyolojik Tarama Ve Doğrulama Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 366-366, (Özet Bildiri) (Yayın No:5254017)
 71. Yakut Ulaş,Yilmaz Soner,Güney Mustafa,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar (2012). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü Kan Bileşenleri İmha Oranları Ve Nedenleri. V. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 225-225, (Özet Bildiri) (Yayın No:5252114)
 72. Yakut Ulaş,Yilmaz Soner,Güney Mustafa,Çetinkayarıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar (2012). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü’nde Kızılay Kaynaklı Kan Ürünü Temin Etme Oranı. V. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 226-226, (Özet Bildiri) (Yayın No:5253638)
 73. Yilmaz Soner,Yakut Ulaş,Güney Mustafa,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar (2012). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kaneğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü Gezici Kan Alma Ekibinin Saha Şartlarında İki Farklı Cihazla Yaptığı Hemoglobin Ölçümünün İrdelenmesi. V. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 226-227, (Özet Bildiri) (Yayın No:5253652)
 74. Yakut Ulaş,Yilmaz Soner,Güney Mustafa,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar (2012). Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü’nün 2011 Yılı İmmünohematoloji Laboratuvarı Faaliyet Raporu. V. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 249-250, (Özet Bildiri) (Yayın No:5253682)
 75. Yilmaz Soner,Yakut Ulaş,Güney Mustafa,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar (2012). Kan Bağışçısı Adayı Ret Nedenleri – Gatf Kan Eğitim Merkezi Ve Kan Bankası Müdürlüğü 2012 Yılı Verileri. V. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 284-285, (Özet Bildiri) (Yayın No:5253745) 17 / 21
 76. Yilmaz Soner,Güney Mustafa,Yakut Ulaş,Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar (2012). Kan Bağışçılarında Bir Yıllık Tarama Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. V. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi , 294-295, (Özet Bildiri) (Yayın No:5253759)
 77. Gökay Yeliz,Çetinkaya Rıza Aytaç (2012). Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü ile Yapılan Çalışmalar Ve Sonuçlan. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2012 , 216-217, (Özet Bildiri) (Yayın No:5254030)
 78. Gökay Yeliz,Çetinkaya Rıza Aytaç,Kuşoğlu Hülya (2012). Beş Yıllık Bir Hastanede Enfeksiyon Kontrol Çalışmaları ve Sonuçları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2012 , 123-123, (Özet Bildiri) (Yayın No:5254066). Gökay Yeliz,Çetinkaya Rıza Aytaç (2010). Koroner By-Pass Ameliyatı Sonrası Gerçekleşen Cerrahi Alan İnfeksiyonlarını Önleme Çalışması (P010). Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2010 , 145-146, (Özet Bildiri) (Yayın No:5252112)
 79. Çetinkaya Rıza Aytaç,Ercan Sarper,Koçak Nafiz (2010). Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Hepatit B Seroprevelansı. X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi , 115-115, (Özet Bildiri) (Yayın No:5254087)
 80. Çetinkaya Rıza Aytaç,Görenek Levent,İde Tayfun,Eyigün Can Polat,Pahsa Alaattin (2005). Fare Deneyi ile Botulinum Toksini Araştırılması (P04-01). Xıı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 256-256, (Özet Bildiri) (Yayın No:5252111)
 81. Çetinkayarıza Aytaç,Görenek Levent,Özkanlaryunusemre,Şenses Zeynep,İdetayfun,Çağlare,Eyigün Can Polat,Pahsa Alaattin (2005). Ratlarda Sepsis Modelinin Oluşturulması S-39. Xıı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , 217, (Özet Bildiri) (Yayın No:4315413)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

 1. Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji, Bölüm Adı: (Kan Ve Kan Bileşenlerinin Transfüzyonu İle Bulaşan Enfeksiyonlar) (2014). ,Çetinkaya Rıza Aytaç,Eyigün Can Polat, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Özgül Kısa, Basım Sayısı: 1, Isbn: 978-605-335-055-2, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4315414)
 2. Sherris Tıbbi Mikrobiyoloji, Bölüm Adı: (Enfeksiyon Hastalıkları: Sendromlar Ve Etiyolojiler) (2019). ,Çetinkaya Rıza Aytaç,Sofuoğlu Elif, Hipokrat Yayınevi, Editör: A.Dürdal S, Ahmet Başustaoğlu, Basım Sayısı: 7, Isbn: 978 -605-9160-96-4, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5267201)
 3. Sherris Tıbbi Mikrobiyoloji, Bölüm Adı: (Yeni Ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyon Hastalıkları: Enfeksiyonun Ortaya Çıkışı Ve Küresel Yayılım) (2019). ,Çetinkaya Rıza Aytaç,İlbak Ayça, Hipokrat Yayınevi, Editör: A.Dürdal Us, Ahmet Başustaoğlu, Basım Sayısı: 7, Isbn: 978-605-9160-96-4, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5267192)
 4. Farmakoterapi El Kitabı, Bölüm Adı: (Cerrahi Profilaksi) (2019). ,Çetinkaya Rıza Aytaç, Güneş Kitabevleri, Editör: Turgay Çelik, Basım Sayısı: 10, Isbn: 978-975-277-751-4, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5254242)
 5. Farmakoterapi El Kitabı, Bölüm Adı: (Aşılar, Toksoidler Ve Diğer İmmunobiyolojikler) (2019). ,Çetinkaya Rıza Aytaç,İlbak Ayça, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Turgay Çelik, Basım Sayısı: 10, Isbn: 978-975-277-751-4, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5254254)
 6. Farmakoterapi El Kitabı, Bölüm Adı: (Solunum Sistemi Enfeksiyonları, Üst) (2019). ,Çetinkaya Rıza Aytaç, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Turgay Çelik, Basım Sayısı: 10, Isbn: 978-975-277-751-4, Türkçe (Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5254225)
 7. Kan Bankacılığı Ve Transfüzyon – 2021, Bölüm Adı: (Kan Bileşenlerinin Klinik Kullanım Prensipleri) (2021). ,Akkaya Işık Sinem, Çetinkaya Rıza Aytaç, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Editör: Nurgül Ceran, Basım Sayısı: 1, Isbn: 978-625-401-538-0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7433487)
 8. Transfüzyon Mikrobiyolojisi, Bölüm Adı: (Cmv, Ebv, Hhv Tip 6 Ve 8 Ve Transfüzyon Güvenliği) (2022). ,Çetinkaya Rıza Aytaç, Kula Atik Tuğba, Nobel, Editör: Mustafa Altındiş, Basım Sayısı: 1, Isbn: 978-625-427-215-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7900428)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma Notu vb.

 1. Özet, Ünlü Aytekin,Samadov Elgun,Yılmaz Soner,Çetinkaya Rıza Aytaç,Eker İbrahim,Zeybek Nazif (2018). Managing The Bleeding Casualties: Common Civilian And Military Perspectives For Azerbaijan And Turkey.. World Journal Of Surgery (Uluslararası), 42 (1) , 1-41. (Yayın No : 4614063)
 2. Vaka Takdimi, Ünlü Aytekin,Çetinkaya Rıza Aytaç,Öztaş Muharrem,Özmen Pelin,Altınel Özcan,Özer Mustafa Tahir (2016). Perspectives From A Role-2 Hospital: A 5-Year Accumulatedvascular İnjury Experien. Gulhane Medical Journal (Ulusal), 58 (1) , 97-101. , Doi: 10.5455/Gulhane.153283 (Yayın No : 4313896)
 3. Editöre Mektup, Çetinkaya Rıza Aytaç,Yılmaz Soner,Gül Davut,Yılmaz Sebahattin,Avcı İsmail Yaşar,Eyigün Can Polat (2015). Bombay Blood Group İn A Turkish Family Serological And Molecular Analysis. Indian Journal Of Hematology And Blood Transfusion (Uluslararası), 31 (3) , 396-397. , Doi: 10.1007/S12288-014- 0440-Y (Yayın No : 2472813)
This site is registered on wpml.org as a development site.