Espec. Med. Mehmet Yadigar Kırıcı

Radiología

 • fecha de nacimiento: 1981
 • lengua extranjera: inglés

El Currículum del Médico

Escuela de Medicina y Año de Graduación

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999-2006

Lugar y Año de Especialización Formación

Trakya Üniversitesi, 2011-2016

Tareas de Postgrado
 • Trakya Üniversitesi, Radyoloji, Ar. Gör., 2011-2016
 • Osmaniye, Kadirli Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., 2016-2017
 • Özel Reyap Hastanesi İstanbul, Uzm. Dr., 2017- Halen
Estudios Científicos

Artículo

Artículos Publicados en Revistas Nacionales Arbitradas

 1. 1. Ayvaz S, Karaca S, Gençhellaç H, Kırıcı MY, Çancılar E, Pul M. Uzun Mezorşiuma Bağlı Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu. Kırıkkale 2013;15(3): 43-45.
 2. Tekataş A, Çağlı B, Tuncel SA, Kırıcı MY, Ünlü E. Gemsitabine Kullanımına İkincil Posterior Geri Dönüşlü Lökoensefalopati. Klinik Görünüm / Images in Clinical Neurology 2013. doi:10.4274/Tnd.48379.

Publicación

 1. Título y Asesor de la Tesis Doctoral de Especialización en Medicina: Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Yumuşak Doku Tümörlerinin Değerlendirilmesinde ve Sınırlarının Belirlenmesinde Kimyasal Çift Görüntülemenin Katkısı, Doç. Dr. Sedat Alpaslan Tuncel.

Trabajos presentados en Reuniones Científicas Nacionales y Publicados en las Actas

 1. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Ermiş V, Temizöz O, Şimşek O, Ünlü E. Late-Type Hemorragic Disease and İntracranial Bleeding A Newborne with CT and MRI Findings. 49thAnnual Meeting of the European Society of Paediatric Radiology(ESPR), Athens, Pediatr Radiol 42 (Suppl 3), p529: C-162, 2012
 2. Ermiş V, Gençhellaç H, Kırıcı MY, Temizöz O, Ünlü E, Tunçbilek N, Tuncel S, Çağlı B, Gaeini N. Abdminal pain and wandering spleen in young children: a rare cause of abdominal pain. 49thAnnual Meeting of the European Society of Paediatric Radiology(ESPR), Athens, Pediatr Radiol 42 (Suppl 3), p516: C-125, 2012
 3. Gençhellaç H, Ermiş V, Kırıcı MY, Temizöz O. İnfant with renal calyx rupture and urinoma secondary to posterior urethral valve: sonographic diagnosis. 49thAnnual Meeting of the European Society of Paediatric Radiology(ESPR), Athens, Pediatr Radiol 42 (Suppl 3), p567: C-274, 2012
 4. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Çağlı B, Tuncel SA, Yılmaz E, Ünlü ME. Computarised Tomography and Magnetic Resonance İmaging Findings in Moyamoya Disease.26thCongress and Refresher Course of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir, SP-44, 2013
 5. Çağlı B, Tuncel SA, Kırıcı MY, Ermiş V, Yılmaz E, Ünlü ME. Osteoradionecrosis after radiation therapy for tongue cancer: A case report. 26thCongress and Refresher Course of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir, SP-39, 2013.
 6. Çağlı B, Tuncel SA,Kırıcı MY, Ermiş V, Esenkaya A, Ünlü ME. MRI findings of two cases with Sternberg channel encephalocele. 26th Congress and Refresher Course of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir, SP-43, 2013.
 7. Kırıcı MY, Çağlı B, Tuncel SA, Esenkaya A, Ünlü ME. A thyroid follicular carcinoma presented with calvarial metastases; A case report. 26thCongress and Refresher Course of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir, SP-48, 2013.
 8. Sivri F, Çağlı B, Tuncel SA, Kırıcı MY, Esenkaya A, Ünlü ME. Parapharyngeal space schwannoma: a case report. 26thCongress and Refresher Course of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir, SP-50, 2013.

Trabajos Presentados en Reuniones Científicas Internacionales y Publicados en Las Actas

 1. Gençhellaç H, Kırıcı MY, Başaran UN, Karaca S, Karamustafaoğlu A, Çağlı B, Ünlü ME. Atipik Semptomlarla(Ürtiker) Gelen Akciğer İnflamatuar Myofibroblastik Tümörlü Çocuk Olguda Görüntüleme Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 2. Gençhellaç H, Kırıcı MY, Karaca S, Aksu B, Temizöz O, Çağlı B, Ünlü ME. Herlyn Werner Wunderlich sendromunda görüntüleme bulguları; çocuk olgu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 3. Gençhellaç H, Kırıcı MY, Karaca S, Aksu B, Temizöz O, Ünlü ME. Çocuk olguda karın ağrısında nadir bir neden: Himen imperforatumda US ve MR görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 4. Gençhellaç H, Kırıcı MY, Sağıroğlu T, Temizöz O, Tuncel SA, Çağlı B, Ünlü ME. Amfizematöz kolesistitte gelişen sistik arter psödoanevrizmasında görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 5. Tuncel SA, Çağlı B, Kırıcı MY, Alas RC, Gençhellaç H, Tunçbilek N, Ünlü ME. Zoledronik asit tedavisine bağlı gelişen mandibular osteonekrozu: MR bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 6. Kırıcı MY, Dolgun ZN, Gençhellaç H, Varol GF, Tunçbilek N, Cansız Türkeş T, Ünlü ME. Erken postpartum dönemde rastlantısal gestasyonel trofoblastik hastalıkta görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 7. Ermiş V, Tuncel SA, Çağlı B, Tekataş A, Kırıcı MY, Ünlü ME. Mandibular Ameloblastom; Bir vaka sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 8. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Tuncel SA, Gaeini N, Ermiş V, Sivri Fatih, Ünlü ME. Terminal ileumda gelişen gastrointestinal stromal tümör(GİST) olgusunda karakteristik görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 9. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Tuncel SA, Çağlı B, Mıdık SÇ, Sivri Fatih, Ünlü ME. İntrahepatik portosistemik venöz şantlı olguda kolesistit ve safra kesesi perforasyonu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 10. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Tuncel SA, Çağlı B, Tunçbilek N,Sivri Fatih, Mıdık SÇ Ünlü ME. Metastatik Akciğer hastalığını taklit eden bir akciğer tüberküloz olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 11. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Çağlı B, Sivri F, Mıdık SÇ, Ermiş V, Ünlü ME. Apandisit ile prezente olan çekum tümörlü olguda görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 12. Gençhellaç H,Kırıcı MY, Uyanık Şevki, Can Güray, Çağlı B, Temizöz O, Ünlü ME. Primer GİS lenfoması şeklinde prezente olan Non-Hodgkin Lenfomalı olguda GİS tutulumu-‘Multifokal Jejunal Anevrizmatik GİS Lenfoması’. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 13. Tuncel SA, Çağlı B, Mıdık SÇ, Kırıcı MY, Gençhellaç H, Ünlü ME. Diyabet ile ilişkili parotis bezi patolojisi: Sialoadenozis olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 14. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Çağlı B, Sivri F, Ermiş V, Mıdık SÇ, Ünlü ME. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 15. Gençhellaç H, Sivri F, Kırıcı MY, Tuncel SA, Çağlı B, Ermiş V, Ünlü ME. Morgagni herni olgusunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 16. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Çiftdemir M, Özviran TM, Sivri F, Tuncel SA, Ünlü, ME. Osteoid osteomalı çocuk olguda karakteristik görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 17. Abdominal Radyoloji..Ercan Karakoç. Safra kesesi ve Bilier sistem Radyolojisi, 2012.
 18. Türkiye klinikleri Prostat özel sayısı- Prostat Kanseri Radyolojisi, 2013.
This site is registered on wpml.org as a development site.